Ostamista helpottavien työkalujen hyödyt

Tuotevalitsin osiot banneri

Ohjaa ja visualisoi valintaa ja vertailua. Laskurit ja valitsimet räätälöivät automaattisesti monimutkaisetkin tuotteet, ratkaisut ja palvelut asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Työkalut kertovat mitä tietoja tarvitaan, ja konfiguroivat ja visualisoivat ostoprosessin automaattisesti tiedon pohjalta. Näin mahdollistuu massaräätälöinti verkossa.

Vähentää tuotevalintaan liittyviä virheitä. Laskurit, konfiguraattorit ja valitsimet vähentävät käsityön tarvetta, jolloin myös virheiden todennäköisyys pienenee. Työkalut toimivat myös myyjän tarjous- ja hinnoittelutyökaluna nopeuttaen tarjousten ja tilausten käsittelyä sekä vähentäen teknisen osaamisen merkitystä.

Parantaa asiakaspalvelua ja tehostaa myyntiä. Työkalut yhdistävät kaikki tarjous-tilausprosessissa tarvittavat tiedot ja ohjaavat asiakasta ostamiseen saakka. Ostamisen helppous sitouttaa asiakkaan yritykseen. Työkalujen avulla palvelet myös kv-jälleenmyyntiä ajasta ja paikasta riippumatta.

Kevyt ja helposti integroitavia ratkaisuja. e21:n toteuttamat työkalut on suunniteltu B2B-myynnin ja ostamisen helpottamiseen. Ne eivät ole raskaita IT-projekteja, vaan keyvyitä ratkaisuja keskisuurille yrityksille. Voit heittää Excelin roskiin ja integroida laskimet yrityksesi taustajärjestelmiin (ERP, CRM ym.).

Poistaa myynniltä työllistävät tuotekyselyt. Ostamista helpottavat työkalut tarjoavat asiakkaille itsepalvelu-toiminnon, jolloin myynniltä ja suunnittelijoilta poistuu työllistävät tuotekyselyt ja selvitystyöt. Myynti voi keskittyä monimutkaisiin ratkaisutoimituksiin kun puhelin ja sähköposti hiljenevät.

Tuotevalinnan työkalut

Tuotevalintaan liittyvien aputyökalujen hyöty ja merkitys kasvavat myytävän määrän kasvaessa. Asiakkaat hakevat tuotteita tiettyyn käyttötarkoitukseen, jolloin esim. tuotteen tekniset ominaisuudet ovat kriittisiä. Oikean tuotteen tai tuotevariaation löytäminen satojen tai tuhansien tuotteiden joukosta voi olla mahdotonta. Tuotevalinnan työkalut auttavat asiakasta hakemaan ja rajaamaan tuotteita keskeisten ominaisuuksien mukaan ja löytämään nopeasti käsillä olevaan tarpeeseen vastaavia tuotteita. Sujuva tuotevalinta luo positiivisen asiointikokemuksen, joka tukee asiakkaan ostopäätöstä! Lue lisää lisää Tuotevalitsimesta>>

Esimerkkejä toteutetuista tuotevalitsimista

Jousikauppa asiakastarina OFA asiakastarina Enkom Active asiakastarina Mercamer asiakastarina

Konfiguraattorit

Selainkäyttöinen ja visuaalinen konfiguraattori auttaa sekä asiakasta että myyjää monimutkaisessa ja -vaiheisessa tuotteen rakentamisessa siten, ettei käyttäjä voi tehdä mahdottomia yhdistelmiä vaan konfigurointi etenee loogisesti vaiheittain.

Konfiguraattoria käytetään usein myynnin alkuvaiheessa auttamaan asiakasta eri mahdollisuuksien ja ominaisuuksien hahmottamisessa. Onnistunut konfigurointi johtaakin laadukkaaseen tarjouspyyntöön myyjälle. Myyjä saa mainiot lähtötiedot tarjouksen tekoon ja jatkokeskusteluihin molempien osapuolien ollessa kerralla samalla sivulla. Konfiguraattori voi tarjota myyjälle myös työkalut hinnoitteluun sekä lopullisen tarjouksen tekoon.

Konfiguraattori on integroitavissa kaikkiin yleisimpiin yrityksen järjestelmiin, kuten ERP, PDM ja CRM järjestelmät. Ne tehostavat “tarjouspyynnöstä tilaukseen” prosessia asiakkaan, myyjän, tuotekehityksen ja valmistuksen välillä.

Katso toteutetut konfiguraattorit

Otsoson allaskonfiguraattori

BMI asiakastarina Adwatec asiakastarina

Määrä- ja menekkilaskurit

Etenkin rakennustuoteteollisuuden myynnissä tehdään paljon määrän ja menekin laskentaa. Asiakkaan tarve ja myyjän myyntiyksiköt poikkeavat usein toisistaan: asiakkaan tarve saattaa olla esim. neliöitä kun taas myyjän myyntiyksiköt ovat kappaleina, nippuina tai lavoina. Parhaimmillaan määrälaskuri tarjoaa asiakkaalle ja myyjälle mahdollisuuden käyttää useampia vaihtoehtoisia yksiköitä oikean määrän selvittämiseen. Määrälaskentaa voidaan tehdä hyvinkin monimutkaisille ratkaisuille ja kokonaisuuksille, jossa yhdistyy usean eri tuotteen valinta sekä menekin laskenta.

Erilaiset laskurit räätälöidään kunkin tuotteen ja ostoprosessin mukaisesti ja ne on helppo kytkeä esim rahtilaskentaan sekä verkko-ostamiseen.

Katso toteutettuja ratkaisuja

Muotolevyn määrälaskuri

Rudus asiakastarina Fescon asiakastarina

Muut laskurit ja ostamisen apuvälineet

Rahti on merkittävä osa painavien tuotteiden kokonaishintaa ja rahdin laskenta saattaa työllistää myyntiä kohtuuttomasti. Rahtilaskuri tarjoaa rahdin hinnan asiakkaalle (ja myyjälle) tyypillisesti valittujen tuotteiden painon ja toimitusosoitteen mukaan. Ostamisen helppous sitouttaa asiakkaan yritykseen.

Fesconille toteutettiin rahtilaskuri, jotta asiakas saa selvän käsityksen painavien tuotteiden kokonaishinnasta ennen lähetystä. Samalla myyjän aikaa vapauu aitoon asiakastyöhön ja todellisten ongelmien ratkaisuun. Rahtilaskuri laskee automaattisesti rahdin hinnan asiakkaalle (ja myyjälle) valittujen tuotteiden painon ja toimitusosoitteen mukaan.

Laskureita ja ostamisen muita aputyökaluja voidaan hyödyntää myös palveluliiketoiminnan tukena. Lue, miten laskuri auttaa työsuhdepyörän kustannusten laskemisessa: Vapaus - työsuhdepyörän laskuri tai energian säästön arvioinnissa: Teca - energiansäästölaskuri.