Tuotetieto koko digitalisoinnin ytimessä

Fescon Oy on suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden kuivatuotteiden kehittäjä- ja valmistajayritys. Yrityksen päätuotteita ovat laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet ja yritys toimii ammattilaisten apuna lähes kaikissa rakentamisen eri vaiheissa.

Meillä on hinnastossamme yli 500 tuotetta ja tuotevalikoimamme lisääntyy koko ajan. Haimme pitkään ratkaisua, jolla saisimme koko tuotepaketin pidettyä hallussa. Kun e21:n henkilöt sitten kävivät täällä, meillä syttyi lamppu ja tajusimme, että tämä tuote on juuri etsimämme. Kellään muulla ei ollut valmiina pakettina vastaavaa.

- Kimmo Peltola, Toimitusjohtaja, Fescon

Digitalisointi alkoi tuotetiedon hallinnan toteutuksesta

Yhteistyö Fesconin ja e21:n välillä alkoi jo vuonna 2015, jolloin luotiin liiketoiminnan digitalisoinnin perusteet. Fesconin yli 500 eri tuotteen tuotetieto oli aikaisemmin hajallaan ja eri muodoissa palvelimilla, netissä, hinnastoissa, ERPissä, tuoteselosteissa ja esitteissä. Tuotetiedon kerääminen, rikastaminen ja hallinta oli virheherkkää ja aikaa vievää toimintaa. Fescon etsi pitkään ratkaisua, jolla koko tuotetietopaketin ylläpito pysyisi hallussa.

Fescon valitsi e21:n toteuttamaan keskitetyn tuotetiedon hallintaratkaisun, sillä e21 oli ainoa, kenellä oli valmis paketti heidän tarpeisiinsa. Toteutetun ratkaisun tavoiteeksi asetettiin yrityksen laajan, mutta hajallaan olevan tuotetiedon hallinnan ja jakelun tehostaminen sekä tuotetiedon laadun parantaminen.

Fescon otti käyttöönsä e21:n SOLU-järjestelmän, joka toimii yrityksen keskitettynä tuotetiedon hallintajärjestelmänä (Product information management, PIM). Järjestelmässä hallitaan tuotevalikoimaa ja tuotetietoja viidellä kielellä. Tuotetietoa päivitetään päivittäin ja tieto julkaistaan automaattisesti valittuissa kanavissa. Tuotetiedon päivitysprosessi nopeutui merkittävästi ja julkaistava tiedon laatu parani, sillä kaikkiin kanaviin julkaistaan nyt sama tieto.

e21 suunnitteli ja toteutti myös Fesconin verkkopalvelun, johon tuotetiedon hallintajärjestelmä kytkeytyy. Tuotetiedon ja verkkopalvelun ylläpito hoituu yhdellä SOLU -järjestelmällä eikä eri järjestelmien yhteenliittämisestä aiheutunut ylimääräistä työtä.

Fescon Case

Haimme toimittajaa, jolla on erinomainen rakennustuoteteollisuuden ymmärrys, tarpeeseemme parhaat ratkaisut ja kenen kanssa yhteistyö tuntuu luontevalta. e21 täytti kaikki nämä kriteerit ja uskomme, että saamme tästä yhteistyöstä vielä paljon tehoja omaan toimintaamme.

- Kimmo Peltola, Toimitusjohtaja, Fescon

Myynnin ja ostamisen työkalut hyödyntävät tuotetietoa

Fescon otti käyttöön myös SOLUn web-to-print työkalun eli Taiton automatisoinnin. Työkalun avulla myyjien on helppo ladata itselleen ajantasaisilla eli jatkuvasti päivittyvillä tiedoilla olevat tuoteselosteet sekä asiakaskohtaiset hinnastot suoraan verkosta.

Taiton automatisoinnin lisäksi tuotteiden valinnan tueksi toteutettiin märkätilalaskurit ja ohutrappauslaskurit, jotka helpottavat ja nopeuttavat tuotekokonaisuuksien valintaa. Laskureiden avulla on helpompi ennakoida myös menekin määrää.

Myynnin työkalut

Asiakaslähtöinen kehitys laadukkaan tuotedatan avulla

Fescon uudisti koko verkkopalvelunsa yrityksen strategisten muutosten yhteydessä. Koska tuote- ja ratkaisumyynnin ydin eli tuotetieto oli jo hyvin hallinnassa, uudistuksessa keskityttiin asiakaslähtöisen palvelun tarjoamiseen. Visuaalisen uudistuksen rinnalla luotiin kuva tärkeimmistä asiakasryhmistä sekä keinoista auttaa heitä löytämään haluamansa tuotteet, ratkaisut, referenssit sekä kaikki muu tarvittava materiaali helposti ja nopeasti. Lisäksi tavoitteena oli tarjota vahva näkyvyys myös uudelle liiketoiminnalle.

Yhteisissä työpajoissa kirkastettiin ja määriteltiin yrityksen kohderyhmät, viestit sekä kohderyhmäkohtaiset palvelupolut ja tästä kokonaisuudesta muodostui koko kehitystyön tiekartta. Toteutuksessa hyödynnettiin kaikki olemassa oleva ja relevantti tuotetieto sekä muu sivustolla ollut materiaali, joten uudistustyö rakentui aiemman tehdyn työn päälle vieden verkossa tarjottavaa palvelua merkittävästi eteenpäin. Asiakaslähtöinen kehitystyö rakensi ymmärrystä ja pohjaa myös tulevaisuuden kehittämiselle. 

Välitöntä yhteistyötä

Erinomaisesti sujuneen yhteistyön ansiosta Fesconin laajat tuotetiedot ovat tällä hetkellä ajan tasalla ja hyvin hallittavissa. Keskitetty järjestelmä on vähentänyt sähläystä, uudelleen tekemistä ja ihmettelyä siitä, mistä oikea tieto löytyy. Lisäksi keskitetty tuotetieto mahdollistaa jatkuvan kehittämisen sekä myynnin työkalujen rakentamisen. Loppujen lopuksi lähes kaikki kehitystyö pohjautuu laadukkaaseen ja hallittavaan tuotetietoon.

"Yhteistyömme on ollut välitöntä ja helppoa. e21:n etu on se, että heillä on kokemusta rakentamispuolelta ja rakennustuoteteollisuudesta. Se helpottaa yhteistyötö todella paljon", Peltola aloittaa ja jatkaa: "e21:n kanssa yhteistyö on toiminut harvinaisen hyvin."

Kiinnostuitko? Lue lisää:

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon