Lisää potkua verkkomyyntiin

Enkom Active on sähkö- ja kommunikaatiotuotteiden maahantuoja sekä lisäarvotoimittaja. Vahvan tuoteosaamisen ja toimintaympäristön ymmärryksen avulla he pystyvät palvelemaan asiakkaitaan nopeasti, asiantuntevasti ja tehokkaasti. Asiakkaina heillä on sähköteollisuuden toimijoita, teollisuuden valmistajia sekä IT-palveluntarjoajia.

B2B-myynnin lähtötilanne

Enkom Activella on paljon päämiehiä, joilla on laajat valikoimat alan tuotteita. Näitä Enkom jälleenmyy sähköteollisuuden, IT-palveluiden sekä teollisuuden toimijoille. Osa myytävistä tuotteista on niin kutsuttuja volyymituotteita, joita Enkom Active itse myös varastoi. Näin he varmistavat, että asiakkailla on aina saatavilla tarvittavia tuotteita.

Enkom Activen myynnillisenä haasteena oli se, että heillä ei ollut mahdollisuutta näyttää ja esitellä asiakkailleen kaikkia tarjolla olevia tuotteita. Vanhalla verkkosivustolla oli lähinnä perustiedot tuoteryhmistä, mutta yksityiskohtainen ja rikastettu tuotetieto puuttui. Näin ollen tuotteiden verkkonäkyvyys ja hakukonelöydettävyys oli heikko, eivätkä asiakkaat löytäneet verkon kautta tarvitsemiaan tuotteita.

Verkkopalvelun myynnilliset tavoitteet

Lähtötilanteeseen perustuen verkkopalvelun kehittämisen tavoitteiksi asetettiin hakukonelöydettävyyden paraneminen sekä kävijämäärien ja yhteydenottojen määrän kasvu. Yksi tärkeä kehityskohde oli näppärä julkaisu päämiesten uusille tuotteille ja ratkaisuille, jotta ne löytyisivät helposti ja nopeasti niin hakukoneiden tuloksissa kuin itse verkkopalvelun kautta. 

Lisäksi tavoitteena oli kehittää sopimusasiakkaiden palvelua tuotetietojen, hintojen ja saatavuuden osalta sekä myyjien työkaluja nopeampaan ja laadukkaampaan tarjoustyöhön.

  

Enkom Active Case

Keskitetty tuotetiedon hallinta ja B2B-verkkopalvelu

Teimme Enkom Activelle kaksiportaisen kehityssuunnitelman. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin pohjaratkaisu tuotetiedon keskitettyyn hallintaan ja rikastamiseen. Lisäksi toteutettiin tuotetiedon helppo julkaisu ja hakukonenäkyvyyden valmius sekä luotiin ammattiostajia palveleva verkkopalvelu.

Ratkaisu toteutettiin e21:n SOLU-alustalla, joka kattaa kaikki B2B-toimijan verkkopalvelutarpeet. SOLU tarjoaa työkalut laajojen tuotevalikoimien ja -tietojen käsittelyyn ja ylläpitoon sekä julkaisuun esimerkiksi verkkopalvelussa. Alusta tarjoaa kaikki tekniset valmiudet onnistuneeseen hakukonenäkyvyyteen.

Toisessa vaiheessa Enkom-Activelle tullaan parantamaan erityisesti sopimusasiakkaiden palvelua verkossa. Asiakkaille tullaan tarjoamaan näkyvyys asiakaskohtaisiin tuotetietoihin ja -hintoihin integroimalla verkkopalvelu yrityksen Jeeves-järjestelmään. Samalla kehitetään myynnin ja asioinnin työkaluja sekä automatisoidaan rutiineja tiedon jakelussa sekä tilausten käsittelyssä.


Verkkoratkaisun hyödyt

Yrityksen tuotteet ovat nyt helposti löydettävissä ja yhteydenotto verkkosivuston kautta nopeaa sekä asiakkaille että myyjille.

Enkom Activen tärkeisiin tuoteryhmiin on mahdollisetettu tuoteominaisuuksiin perustuva tuotehaku: asiakkaan on nyt helppo löytää sadan tuotteen joukosta ne tuotteet, jotka täyttävät ominaisuuksiltaan halutut vaatimukset. 

Sopimusasiakkaiden palvelun tueksi kehitettiin lisäksi tilausjärjestelmä, josta löytyy tuotetiedot asiakkaiden omilla hinnoilla ja saatavuustiedoilla. Ratkaisu vapauttaa myyjien aikaa rutiinipalvelusta varsinaiseen myyntityöhön ja asiakkaat saavat ostopäätöksen kannalta oleelliset tiedot omatoimisesti aina tarvitessaan.

Myyjille otettiin lisäksi käyttöön tarjoustyökalu, jonka avulla tarjoustyö nopeutuu, tarjousten laatu paranee ja asiakkaat saavat kattavat tuotetiedot sekä mahdollisuuden tilata / hyväksyä tarjous verkossa.

Muita toteutettuja ratkaisuja

Tuotevalitsin

Enkom-Activen verkkokauppaan toteutettiin myös tuotevalitsin jotka auttavat asiakasta etsimään juuri oikean optisen moduulin käyttöönsä. Näin asiakas löytää satojen tuotteiden joukosta itselleen sopivan tuotteen helposti ja nopeasti, vähentäen samalla asiakaspalvelun ruuhkaa.

Myyjän työpöytä

Myyjille otettiin käyttöön tarjoustyökalu, jonka avulla tarjoustyö nopeutuu, tarjousten laatu paranee ja asiakkaat saavat kattavat tuotetiedot sekä mahdollisuuden tilata / hyväksyä tarjous verkossa.

Vihdoin meillä on käytössä myyjille työkalu joka on helppokäyttöinen, selkeä ja pragmaattinen.

- Matti Hätönen, Toimitusjohtaja, Enkom Active Oy

Myynnin työkalut

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Jari Mononen
Vanhempi kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon