Liiketoiminnan digitalisoinnin palvelut

Google partner badge

Liiketoiminnan digitalisointia voi suunnitella ja toteuttaa monella eri tasolla. Se voi alkaa esimerkiksi yrityksen strategian uudistamisella tai olemassa olevan datan hyödyntämisellä yrityksen toiminnassa. Tekemisen tasosta riippumatta digitalisoinnissa on tärkeintä ihmislähtöinen kehitys, jotta rakennettavat palvelut ja toimintamallit mahdollistavat paremman palvelun, tehokkaamman toimintamallin sekä liiketoimintatavoitteiden – kuten myynnin kasvun - toteutumisen.

Liiketoiminnan muotoilu

Kun liiketoiminnan digitalisoinnin tavoitteeksi asetetaan toiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen tai uusien liiketoimintamallinen löytäminen, suunnittelu lähtee strategiselta tasolta. Tällöin puhumme niin sanotusta liiketoiminnan muotoilusta. Suunnitteluun osallistuvat silloin yrityksen ylimmän johdon lisäksi myynti, markkinointi, tuotekehitys ja mielellään myös loppuasiakas.

Liiketoiminnan muotoilu lähtee aina liikkeelle nykytilan analysoinnista, jossa tavoitteena on ymmärtää liiketoimintaympäristön muutokset, asiakkaiden toimintaympäristö ja ekosysteemi sekä yrityksen omat kilpailutekijät ja asema asiakkaan ekosysteemissä. Analyysin pohjalta rakennetaan yritykselle digitalisaatiota hyödyntävä strategia ja siihen perustuvat tavoitteet. Tavoitteena voi olla esimeriksi:

  • olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen
  • nykyisen liiketoiminnan digitalisointi palveluiden avulla
  • uuden, digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävän liiketoiminamallin luominen.

Liiketoiminnan muotoilun hyödyt

Liiketoiminnan muotoilu tarjoaa yrityksille monenlaisia hyötyjä. Joskus tavoitteena on vain yksittäisen hyödyn realisoituminen, mutta useimmiten on mahdollista saavuttaa useampi hyöty samanaikaisesti. Tässä muutama esimerkki:

  • myynnin kasvu uuden liiketoimintamallin, asiakasryhmän tai palvelun kautta,
  • toiminnan tehostuminen automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla,
  • parantunut asiakaskokemus ja –tyytyväisyys ostamisen helpottumisen avulla.

Muutokset ovat yleensä pitkäkestoisia ja vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Muutos on myös auttanut yrityksiä kääntämään toimintansa asiakaslähtöisemmäksi. Olemme onnistuneesti hyödyntäneen liiketoiminnan muotoilua mm. seuraavanlaisissa kehitysprojekteissa:

  • myynnin kasvattaminen kattavan nykytila-analyysin ja siihen pohjautuvan verkkomyynnin kehittämisen kautta,
  • perinteisen tuotemyynnin muuttaminen ammattimaiseksi ratkaisumyynniksi,
  • pitkäjänteinen liiketoiminnan muotoilu digitaalisen verkkoliiketoiminnan edelläkävijäksi.

Tutustu palveluihimme:

Opas Tuotevalitsimen suunnitteluun

Lataa maksuton pikaopas verkkopohjaisen tuotekonfiguraattorin suunnittelemiseen. Oppaassa kerrotaan, mitä hyötyjä yritykselle ja asiakkaalle on Tuotevalitsimesta.

Lataa maksuton Tuotevalitsin opas

Blogi

02.12.2020

Etämyynti ja digitaalisen asiakassuhteen rakentaminen

Luottamus eli asiakkaan tunne ja kokemus siitä, että myyjä kuuntelee ja on läsnä asiakkaan ongelmien ratkomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa, on tänä päivänä osattava luoda digitaalisesti.
Lue lisää

04.11.2020

Ketterää ja kustannustehokasta digitalisointia

Tässä kirjoituksessa Kasperi esittelee itsensä ja oman työnsä kautta e21:n ohjelmistokehitystä, teknologiaa sekä projektien teknistä toteutusta. Konkreettinen esimerkki valaisee usein pimentoon jäävää b2b....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!