Digistrategia

Myynnin ja asioinnin digitalisointi B2B-alalla ei tarkoita pelkkää verkkokauppaa. Digitalisoinnin lähtökohdaksi kannattaa asettaa yrityksen strategia ja tavoitteet sekä vahva asiakasymmärrys. Näiden pohjalta on hyvä lähteä luomaan ja toteuttamaan yrityksen digitaalista tiekarttaa, joka voi sisältää b2b-verkkokaupan tai sitten se voi olla laaja kokonaisuus myyjän työkaluja, tilausjärjestelmää ja erilaisia laskureita. Ajallisesti tiekartta voi olla vuoden tai useamman vuoden kattava suunnitelma, joka kertoo suunnan ja tavoiteltavan palvelukokonaisuuden.

Digistrategia

Asiakaskyselyt

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja asiakaskokemus ovat nousseet viime vuosina yritysjohdon strategiseen sanastoon ja monilla myös B2B-liiketoimintaa ohjaavaksi tavoitteeksi. Eikä ihme, sillä kyky tunnistaa ja ymmärtää asiakkaita sekä pyrkimys kehittää toimintaa tämän ymmärryksen pohjalta on yhdistetty eri tutkimuksissa kilpailua parempaan menestymiseen!

Liiketoiminnan johtaminen asiakasymmärryksen pohjalta pakottaa koko organisaation kehittämään toimintaansa asiakkaiden tarpeet ja tilanteet huomioiden kohti parempaa palvelua.

Asiakaskyselyt

Palvelumuotoilu

Selviytyminen muutosherkässä ympäristössä edellyttää B2B-yrityksiltä aiempaa nopeampaa reagointia ja uudistumiskykyä. Autamme yrityksiä ratkomaan hyvinkin monimuotoisia haasteita hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja sekä toimimalla ketterästi asiakasymmärryksen pohjalta.

Palvelumuotoilua hyödyntämällä voimme tarjota asiakkaille samanaikaisesti sekä suoria että välillisiä liiketoimintahyötyjä. Suoria hyötyjä on esimerkiksi myynnin euromääräinen kasvu tai tehostunut myyntityö virheiden vähentymisen ja rutiinien automatisoinnin vuoksi. Välillisiä hyötyjä voi olla asiakaspalvelun ja asioinnin parantuminen tai myyntihenkilöstön tyytyväisyyden nousu. Palvelumuotoilu vähentää myös projektien epäonnistumisen riskiä tai sopimattomien ratkaisujen tarjoamista.

Palvelumuotoilu

Optimointi

Verkkoliiketoiminnassa myynnillinen menestys tulee jatkuvan kehittämisen kautta. Liiketoiminnalla tulee olla onnistumisen mittarit, joita seurataan ja analysoidaan. Analyysin perusteella tehdään tietoon perustuvia optimoinnin päätöksiä.

Analytiikka ja verkkoliiketoiminnan optimointi ovat osa jokaista asiakasprojektiamme, jos vain asiakas näin haluaa. Saat käyttöösi monipuoliset analyysit, datan ja loppukädessä ymmärryksen siitä, miten kasvattaa ja tehostaa myyntiä verkossa. Mobiili ja monikanavaisuus ovat meille itsestäänselvyyksiä. Nämä on huomioitu niin taustaratkaisuissamme kuin testatuissa konsepteissamme. Opastamme myös hakukoneoptimoidun sisällön tuotannossa näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi.

Optimointi

Tekninen toteutus

Verkkoratkaisujen toteutuksessa suosimme ketterän kehityksen menetelmiä, joiden avulla toteutamme palvelun iteratiivisesti, vaiheittain. Toki voimme toteuttaa ratkaisut myös vesiputousmallilla, mutta useimpien asiakkaidemme kanssa olemme kokeneet ketterät menetelmät ja iteratiiviset prosessit tehokkaimmaksi ratkaisuksi käytännön toteutuksissa.

Tekninen toteutus