Titiu suunnittelee yritysterapeutin ottein

Titiu Rajanto neliö
Zoomin, Skypen tai muiden digikanavien kanssa käytävä työpalaveri ei aina mahdollista aitoa tutustumista toiseen saati syvällistä ajatusten vaihtoa. Siksi päätimme tehdä blogisarjan, joiden kirjoituksissa esittelemme haastattelumaisesti e21:n tekijöitä. Tässä valokeilaan astuu Titiu Rajanto.

Zoomin, Skypen, Teamsin tai muiden digikanavien kanssa käytävä työpalaveri ei aina mahdollista aitoa tutustumista toiseen henkilöön saati syvällistä ajatusten vaihtoa. Siksi päätimme julkaista "e21 palvelee" -blogisarjan, joiden kirjoituksissa esittelemme haastattelumaisesti e21:n tekijöitä. Ensimmäisissä blogeisssa parrasvaloon asettuvat henkilöt, jotka ovat asiakkaidemme kanssa eniten tekemässä.

Tässä kirjoituksessa valokiilaan asettuu pitkän suunnittelijan uran tehnyt Titiu “Tiu” Rajanto. Onnistuimme houkuttelemaan Tiun takaisin e21:lle verkkopalveluiden suunnittelun pariin muutaman vuoden poissaolon jälkeen. Tiun työmaata ovat erityisesti prospektit ja uudet asiakkaat, jolloin asiakkaat voivat edustaa melko laajasti erilaisia toimialoja. Monipuolisten tarpeiden ja tilanteiden kartoittaminen onkin Tiun vahvuusalueita.

Mitä liiketoimintasuunnittelu tai palvelumuotoilu on sinun mielestäsi?

“Liiketoiminnan sisäinen suunnittelu on kaiken lähtökohta. Palvelumuotoilun keinoin yritysten on mahdollista kehittää sisäisiä prosessejaan ja sitä kautta parantaa omalla liiketoiminta-alueellaan menestymisen mahdollisuuksia. Palvelumuotoilu ei aina tuo suoraa kassavirtaa, vaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja parempien prosessien kautta yrityksessä työskennellään tehokkaammin ja sitä kautta parannetaan liiketoimintaa.”

Tiun ajattelumalli on mahdollista tiivistää hänen henkilökohtaiseksi sloganiksi: Yrityksen sisäisellä muotoilulla kohti parempaa asiakaskokemusta. Tämän ajattelumallin mukaisesti toimiessaan Tiu lähtee aina liikkeelle kuuntelemalla asiakasta; toiminnan kipukohtia ja muodostamalla tilanteesta mahdollisimman kattavan tilannekuvan. Tiu kokee, että asiakkaalle on usein tärkeää sanoittaa tilanne jollekin. Kuten hänelle. Esimerkkinä hän kuvailee lääkitystä: “Helposti ostetaan tuote, joka ratkaisee ongelman. Mutta se on vähän kuin lääkittäisiin oireita. Tottakai lääkkeen keksiminen on tärkeää ja lääkkeet yleensä toimivat. Mutta liiketoiminnan kehittämisessä tulisi aina löytää ongelman tai hankaluuden juurisyy, joka tulisi parantaa. Ja sitä kautta aidosti kehittää liiketoimintaa. Usein juurisyy linkittyy työntekijän tai tiimin hyvinvointiin. Kun me saamme kehitettyä sisäisiä prosesseja ja parannettua asiakkaan sisäistä kommunikaatiota, löytävät asiakasyritysten työntekijät myös merkityksellisyyden omaan toimintaan.”

“Tämän lääkkeen tai pillerin keksiminen on tietysti meille tärkeä osatekijä asiakkaan luottamuksen rakentamisessa. Mutta mun vahvuutena on löytää myös ne laajemmat tilannetekijät, joita kannattaa kehittää, muuttaa tai jopa poistaa. Eräässä tapauksessa asiakas halusi webbikaupan, joka tietysti rakennettiin. Mutta samalla tuli ilmi, että yrityksellä oli vaikeuksia datan tai tuotetiedon hallinnan kanssa eli mitä dataa tarvitaan, kuka tuo, miten sitä esitellään millekin kohderyhmälle, millaisella äänensävyllä “puhutaan” ja niin edelleen. Eli tämän asiakkaan kohdalla tuotedata paljastui liiketoiminnan “verisuoniverkostoksi”, joka läpäisi yrityksen eri toiminnot ja kuljetti tietoa paikasta toiseen.

Millainen on sinun roolisi e21:n suunnittelijatiimissä?

“e21:n suunnittelijatiimissä on paljon erilaista osaamista ja vahvuuksia. Minun vahvuutena on ihmisten eli meidän asiakasyritysten työntekijöiden näkeminen järjestelmien takana. Pureudun heidän ajatusmaailmaansa ja pyrin sitä kautta löytämään ratkaistavat ongelmat ja itse ratkaisut. Työviikot koostuvat pääosin asiakastapaamisista sekä aktiivisesta viestinnästä. Lisäksi olen mukana e21:n sisäisissä kehitysprojekteissa. Me suunnittelijat toimitaan sekä asiakkaan että e21:n tuotantotiimin välissä, mutta usein myös asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan välissä. Ja koska meidän alalla tehdään paljon töitä tuotetiedon kanssa, toimimme usein myös asiakkaan ja asiakkaan datan välissä.”

“Näin ollen saamme olla todellisia suunnittelijoita. Liian moni näkee palvelusuunnittelijan webbigraafikkona, joka vääntää pikseleitä tai selaa värikarttoja. Se on loppujen lopuksi hyvin pieni osa meidän työtä.”