Ketterää ja kustannustehokasta digitalisointia

Kasperi lähikuva
Tässä kirjoituksessa Kasperi esittelee itsensä ja oman työnsä kautta e21:n ohjelmistokehitystä, teknologiaa sekä projektien teknistä toteutusta. Konkreettinen esimerkki valaisee usein pimentoon jäävää b2b-myynnin digitalisoinnin osa-aluetta.

“e21 palvelee”-blogisarja kertoo sinulle b2b-myynnin ja asioinnin digitalisointiin liittyvistä projekteista sekä niissä tarvittavasta osaamisesta haastatteluiden kautta. Samalla pääset tutustumaan Zoomin, Meetin ja muiden etäyhteyksien takana työskenteleviin asiantuntijoihin. Tässä kirjoituksessa Kasperi esittelee itsensä ja oman työnsä kautta e21:n ohjelmistokehitystä, teknologiaa sekä projektien teknistä toteutusta. Konkreettinen esimerkki valaisee usein pimentoon jäävää b2b-myynnin digitalisoinnin osa-aluetta.

Miten kuvaisit omaa suunnittelu- ja kehitystyötä asiakkaille?

“Projektit, joissa joudutaan jo heti alkuvaiheessa tekemään kehitykseen ja lopputulokseen vaikuttavia teknologisia valintoja, saattavat olla joillekin haastavia. Itselleni sen sijaan juuri tämän tyyppiset projektit ovat aina olleet innostavia. Siksi siirtyminen aiemmasta, yksittäisen kuluttajapalvelun tuotekehitystyöstä e21:n monipuolisiin asiakasprojekteihin tuntui luontevalta. e21:llä minulle avautui mahdollisuus ottaa johtavan kehittäjän rooli ja sitä kautta kehittää omaa osaamistani perinteistä kehittäjän roolia laajemmalle. Toiminkin nyt perinteisen CTO:n roolissa vastaten yrityksen tuotekehityksen teknologiasta ja teknologiatiimistä. Pyörin mielelläni eri osastojen välillä ja synkkaan ajatuksia myynnin, konseptisuunnittelun ja teknisen toteutuksen välillä.”

“Olen edistänyt meillä pilvipalveluiden tarjoamien kehitysalustojen, infran sekä kirjastojen ympärille rakennettujen, uusiokäytettävien komponenttien eli koodarislangilla sanottujen “wräpperien” ja “kikkareiden” kehitystä. Niiden avulla voimme luoda parempaa palvelua nopeammin ja kustannustehokkaammin. Meidän ei tarvitse aina tehdä uutta isoa ohjelmaa vaan hyödynnämme olemassa olevia komponentteja. Ja vain silloin, jos ratkaisuun ei löydy valmista komponenttia, rakennamme sellaisen itse. Esimerkkinä meidän kehittämistä jutuista voisi nostaa isojen datamassojen käsittelyyn kehitetyt kirjastot. Kirjastojen toiminnot on suunniteltu erityisesti b2b-yritysten tyypillisiin tarpeeseen tuotetiedon hallinnan osalta.”

“Oma tavoitteeni onkin, että teemme eräällä lailla jatkuvaa kehitystä. Sen sijaan, että miettisimme yhden projektin toteutusta kerrallaan, kehitämme jatkuvasti kirjasto arsenaaliamme ja edesautamme etukäteen tulevia asiakasprojekteja ja tuotettavia palveluita. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaamman lopputuloksen tarjoamisen asiakkaillemme”.

Kuinka paljon teet töitä asiakkaiden kanssa?

“Teen aika paljonkin töitä asiakasrajapinnassa. Etenkin projekteissa, joissa liikkuu paljon dataa eri järjestelmien välillä toteutettavissa integroinneissa.”

“Hyvä esimerkki on eräs keskimääräistä teknisempi projekti, jossa toimin itse vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana. Kyseessä oli iso kv-yritys, useita liikkuvia osia, paljon teknistä infraa ja monia toimijoita. Työskentelyn lähtökohtana oli palvelun varma toimivuus, vahva tietoturva sekä helppo saavutettavuus eri käyttäjäryhmille.”

“Eli tavoitteenamme oli mahdollistaa niin yrityksen omien työntekijöiden kuin määriteltyjen ulkoisten suunnittelijoiden pääsy yrityksen massiiviseen dokumenttitietokantaan niin, että he voisivat mielekkäällä tavalla hakea, selata, lukea ja kommentoida jaettuja dokumentteja. Ison yrityksen edellyttämä vahva tietoturva sekä tietynlainen infra laittoivat työlle rajoitteet joiden puitteissa meidän piti toimia. Rakensimme käyttöliittymän, joka “avaa ikkunan” suojattuun tietokantaan ja mahdollistaa loppukäyttäjille miellyttävän tavan tiedon hyödyntämiseen.”

“Tässä tapauksessa me pienempänä firmana työskentelimme ketteränä yhteistyökumppanina firman it-osaston kanssa. Meidän yrityskulttuurimme edut nousivat hyvin esiin, sillä pystyimme etenemään nopeasti, demoamaan toimintoja prototyyppien kautta sekä toteuttamaan tehokkaasti esiin nousseet lisätoiminnot. Eroammekin monista ratkaisutoimittajista siinä, ettemme tarjoa aina valmiita ja rajoitettuja ratkaisuja asiakkaille, vaan lähdemme loppuasiakkaiden tarpeista käsin liikkeelle ja toteutamme vahvasti räätälöityjä ratkaisuja kustannustehokkaasti.”

Mihin oma työkenttäsi on menossa?

“Aiemmin kehittäjien tehtävät jaoteltiin hieman karkeammin eri rooleihin teknologian osalta. Nykyään tarvitaan enemmän ns. full-stack kehittäjiä, jotka ymmärtävät koko “teknologiapinon” eli tekevät sekä taustateknologiaa että käyttöliittymäkehitystä. Myös hyväksi todetut ketterän kehityksen menetelmät vaativat tiimin jäseniltä kiinnostusta perehtyä kokonaisuuksiin laajemmin. Pitkien projektien toteuttaminen vesiputousmallin mukaan on todellakin historiaa. Teknologiakehitys vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja työtapojen uudelleenarviointia.”

Lue lisää meidän teknisestä toteutuksesta: