Tarjous- ja hinnoittelutyökalut B2B-myyntiin

Case AquaClean Dealer Desk
Myynnin työpöytä kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston käyttöön
24/7
globaali palvelu

B2B-myynnille on tunnusomaista kattavan, yksityiskohtaisen ja kirjavan tuotetiedon välittäminen asiakkaalle, määrien ja kustannusten laskeminen sekä asiakaskohtaisten hintojen neuvottelu. Verkkopohjaiset tarjous- ja hinnoittelutyökalut tehostavat myynnin toimintaa sekä mahdollistavat jatkuvasti muuttuvan tiedon hallinnan koko myyntiprosessin ajan.

Räätälöimme erilaiset tarjous- ja hinnoittelutyökalut yrityksen myyntiprosessin mukaisesti. Huomioimme toteutuksessa niin jälleenmyyjien kuin rahtikumppaneiden palveluiden vaikutuksen. Ratkaisu voidaan toteuttaa myös kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston palvelemiseksi, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen tuen eri puolilla maailmaa.

B2B-myynnin tarjoustyökalu eli myyntikonfiguraattori (CPQ)

Tarjoustyökalu tai myyntikonfiguraattori on verkkopohjainen B2B-yrityksen myynnin ratkaisu, jonka avulla myyjät voivat helposti ja nopeasti rakentaa tarjouksen, oli kysymyksessä uusi tai vanha asiakas. Myyjä valitsee palvelusta tarjottavat tuotteet ja määrät sekä mahdolliset asiakaskohtaiset hinnat tai muut alennukset. Työkalun "sisään" voidaan rakentaa erilaisia laskureita tai simulaattoreita, jotka automatisoivat määrän tai hinnan laskemisen ja vähentävät virheiden määrää. Lopuksi myyjä lähettää tarjouksen asiakkaan sähköpostiin PDF-versiona ja/tai linkin ostoskoriin. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuus muokata tuotteita tai niiden määrää, tai pelkästään hyväksyä / hylätä tarjous.

Verkkopohjaisessa ratkaisussa tarjousten teko on nopeaa ja eri versioiden hallinta yksinkertaista. Sekä myyjä että asiakas ovat koko ajan tietoisia, mistä tarjousversiosta on kysymys. Myyjä voi seurata avoimena olevien tarjousten tilannetta ja asettaa vaikka muistutuksia itselleen tarjouksen seurannan helpottamiseksi.

Tarjoustyökalu voidaan kytkeä verkkokauppaan tai tilausjärjestelmään niin, että asiakas voi itse valita itse tuotteet ja määrät, joiden pohjalta hän voi tehdä tarjouspyynnön. Verkossa tehty tarjouspyyntö menee myyjän sähköpostiin, jolloin myyjän on mahdollista reagoida tarjouspyyntöön nopeasti. Tarjoustyökalua voivat käyttää niin yrityksen omat myyjät kuin jälleenmyyjätkin. Jälleenmyyjät näkevät työkalun avulla omat hintansa (ja mahdolliset muut kulut) ja voivat sen pohjalta tarjota tuotteita haluamallaan hinnalla eteenpäin omille asiakkailleen.

Tarjouskonfigurointi estää turhien virheiden syntymistä

Tarjoustenhallintaan liittyy usein räätälöitävien eli asiakkaiden tarpeen mukaan rakennettavat tuoteratkaisut. Tarjouskonfiguraattori on työkalu, joka ohjaa myyjää tekemään oikeinta tuotantokelpoisia tuotekokoonpanoja. Näin myyjän ei ole edes mahdollista tehdä tai tarjota asiakkaalle yhteensopimattomia yhdistelmiä. Tarjouskonfiguraattori onkin asiakkaille tarjottavan Tuotevalitsimen ns. back-office työkalu, jonka avulla yrityksen on mahdollista ennakoida tarjouskannan pohjalta tehtäviä ostoksia. Ennakoinnin avulla yritys voi suunnitella entistä paremmin omia materiaalihankintojaan sekä analysoida, minkälaisia ratkaisuja on tuotettava.

e21:n tarjouskonfiguraattori soveltuu erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Tunnistamme yli 20 vuoden myynnin digitalisoinnin kokemuksella niin asiakkaiden, myynnin kuin tuotannon tarpeet ja taustaratkaisumme mahdollistavat alan tarpeisiin soveltuvien ratkaisujen toteuttamisen. Koska tarjouskonfiguraattori suunnitellaan myynnin lähtökohdista, se nopeuttaa tarjousten ja tilausten käsittelyä sekä vähentää teknisen osaamisen merkitystä. Näin tehdessään se myös vähentää turhia suunnittelu- ja tuotantovirheitä tuoden yritykselle selkeitä kustannussäästöjä.

Tarjouskonfiguraattori ei ole mikään raskas IT-projekti, vaan kevyt ratkaisu keskisuurille yrityksille. Ottaessasi ratkaisun käyttöön, voit heittää Excelin roskiin ja integroida työkalun yrityksesi taustajärjestelmiin (ERP, CRM ym.).

Asiakaskohtaiset hinnastot suoraan verkosta

Taiton automatisointi on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla myynti ja markkinointi voivat päivittää ja räätälöidä erilaisten tuotekatalogien, esitteiden, hinnastojen ja kuvastojen tietoja. Työkaluun määritellään haluttu visuaalinen ilme, jolloin pelkkien tuotetietojen ja hintojen lisäämisen tai päivittämisen avulla voidaan nopeasti tulostaa yrityksen brändin mukaisia tulosteita. Työkalu taittaa ammattimaisen näköiset tulosteet ja tarvittaessa myös korkealaatuisia ja painokelpoisia aineistoja nappia painamalla.

Taiton automatisointia voidaan laajentaa asiakaskohtaisten materiaalien tuottamiseen. Myyjien arkea helpottaa esimerkiksi asiakkaan hinnoilla varustettujen esitteiden tulostaminen mukaan asiakastapaamiseen. Halutut materiaalit voi tarjota myös asiakkaiden ladattavaksi ja tulostettavaksi suoraan verkkosivustolta.

Kustannussäästö
Painomateriaalien tuottaminen on perinteisesti edellyttänyt isoja tuotantomääriä. Automaattitaitto mahdollistaa materiaalien tuottamisen pienemmissä erissä tai vaikka yksi kerrallaan - aina ajantasaisilla tuotetiedoilla.

Ajansäästö
Myyjien työ nopeutuu ja helpottuu kun ajantasaista tuotetietoa ja asiakaskohtaista hintatietoa ei tarvitse hakea eri lähteistä.

Ajantasainen tieto
Asiakastyyväisyys lisääntyy kun asiakkaat saavat aina laadukasta ja ajantasaista tietoa yrityksesi tuotteista, jokaisen kanavan kautta.

Vähemmän virheitä
Kun kaikki tuotetieto on keskitetty yhteen paikkaan, niiden ylläpito helpottuu ja virheiden määrä vähenee.

Personoidut katalogit
Myyjä voi itse tulostaa nopeasti asiakaskohtaiset tuoteluettelot, sopimushinnastot sekä niiden eri kieliversiot.

Ulkoasu yrityksen ilmeen mukaan
Työkaluun määritellään yrityksen oma visuaalinen ilme, jolloin yhdenmukaisuus säilyy kautta linjan.

Helppo jakaa sähköisesti
Myynti ja markkinointi voivat tulostaa joko printti- tai digiversion halutusta materiaalista. Digitaaliset versiot on helposti jaettavissa esimerkiksi sähköpostin välityksellä tai ladattavissa yrityksen verkkosivuilta.

Printti- ja painokelpoinen
Työkalu tuottaa automaattisesti hyvälaatuista printtikelpoista materiaalia sekä korkealaatuista painokelpoista materiaalia.

Katesimulaattori optimaaliseen hinnoitteluun

Katesimulaattori on B2B-myynnin avuksi suunniteltu työkalu, jonka avulla myyjät voivat simuloida hintamuutoksen vaikutusta tuotteen katteeseen. Kun tuotteen tai tuotteiden hinta muuttuu esimerkiksi päämiehen/valmistajan toimesta, myyjä voi työkalun avulla nähdä hintamuutoksen vaikutuksen haluttuun katteeseen nähden. Työkaluun voidaan asettaa mm. tavoitekate, joka kertoo myyjälle neuvotteluvaran asiakashinnoille. Lue lisää:

Blogi

02.05.2022

Minne menet B2B-verkkokauppa?

Viimeiset kaksi vuotta ovat moukaroineet B2B-myyntiä pakottaen sitä reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin. Miten tiivis muutostahti on vaikuttanut B2B-verkkokauppaan ja myyntiin yleisesti?
Lue lisää

14.03.2022

Miten valita sopiva verkkokauppa-alusta?

Keskeinen vaihe verkkomyynnin kehittämisessä on alustan valinta. Vaikka päätös on tärkeä, älä lähde vertailemaan verkkokauppa-alustoja ennen kuin tiedät yrityksesi ja loppukäyttäjien tarpeet. Alusta on va....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!