Digitaalisuus on kiinteä osa yrityksen kehittämistä

Nainen ja ipad
B2B-ala käy läpi koko liiketoiminnan kattavaa digitaalista murrosta. Miten digitalisaation hyödyntäminen tulee laajenemaan erityisesti toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa eli digitaalisen asiakassuhteen ylläpitämisessä?

B2B-ala käy läpi koko liiketoiminnan kattavaa digitaalista murrosta. B2B-verkkokaupat ja sähköiset tilausjärjestelmät ovat jo tätä päivää eikä yksikään merkittävää liiketoimintaa pyörittävä toimija pysty tarjoamaan kilpailukykyistä palvelua ilman digitaalista läsnäoloa. Onkin aika siirtää katse tulevaan eli siihen, miten digitalisaation hyödyntäminen tulee laajenemaan erityisesti toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa eli digitaalisen asiakassuhteen ylläpitämisessä.

Merkittävä muutos B2B-yritysten keskuudessa on ollut siirtyminen yksittäisistä projekteista jatkuvan kehittämisen ajattelumalliin. Esimerkiksi verkkokauppaprojektia ei enää nähdä kertainvestointina, vaan digitaalisuus ajatellaan osana liiketoimintaa, jota kehitetään tavoitteiden mukaisesti eteenpäin aivan kuten yritystoimintaa muutenkin. 

Tämä ajattelumalli mahdollistaa sen, että digitaalisuus ja sen suomat mahdollisuudet huomioidaan laajemmin osana kehitysprojektia, eri puolilla organisaatiota. Verkkokauppa ei tällöin ole enää markkinoinnin “juttu” tai tilausjärjestelmä “myynnin tukitoiminto”, vaan osa kokonaisvaltaista verkkoasiointia - eli verkossa tarjottavaa palvelua. Tätä kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä organisaation eri yksiköiden välillä ja toimintaa ohjaa yrityksen johto.

Verkkoasioinnin ratkaisut sitouttavat asiakkaita

Kun yrityksen johto on ottanut kehittämisen lähtökohdaksi digitaalisuuden, vain taivas on rajana uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa. Osa aiemmin puhelimitse ja sähköpostitse hoidetuista palvelutoiminnoista siirretään verkkoon ja mahdollistetaan asiakkaille itseasiointi - milloin ja missä tahansa. Vapautuneiden resurssien avulla kehitetään esimerkiksi uudenlaisia palvelukonsepteja ja/tai vahvistetaan olemassa olevaa palvelua.

Diagnon tapauksessa kattavan tuotetiedon tarjoaminen verkkokaupassa vähensi asiakkailta tulevia yhteydenottoja vapauttaen myyjien resursseja asiantuntijatehtäviin. Samoin kävi Turun Vapaavarastolle, jossa koko tilaus- ja noutoprosessi digitalisointiin. Vapautuneen ajan lisäksi virheiden määrä väheni merkittävästi.

Vaikka B2B-alalla edelleen puhutaan paljon verkkokaupasta ja sähköisestä tuotetiedonhallinnasta, niin ne ovat loppujen lopuksi vain osaratkaisuja. Siksi rohkaisen miettimään näiden rinnalla laajemmin niitä toimintoja, joita automatisoimalla ja digitalisoimalla on mahdollista luoda niin yritykselle itselleen, mutta myös asiakkaalle lisäarvoa.

Laitetoimittajilla on suuri potentiaali tarjota ostajille asiointipalveluita, joissa ostajat näkevät esimerkiksi  oman laitekantansa, niiden huoltohistorian sekä sijainnin. Tähän kun vielä lisätään verkkopohjainen varaosa-palvelu saatavuustietoineen, niin kokonaisuudesta rakentuu aidosti asiakassuhdetta vahvistava ja asiakasta sitouttava palvelu.

Digitaalisuus ei siis olekaan enää erillinenen projekti, jota “joku” laitetaan yrityksessä tekemään. Sen sijaan se on ajattelumalli, joka lähtee liikkeelle asiakasymmärryksestä, ja joka kannustaa pohtimaan miten asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Sillä palvelemalla paremmin myyt takuulla enemmän.

Tee kuten meidän asiakkaamme ovat tehneet: He valitsivat kumppanikseen yrityksen, jolla on vahva ymmärrys heidän liiketoiminnastaan sekä pitkä kokemus B2B-yritysten digitaalisten ratkaisujen toimittamisesta. Pitkäkestoisen yhteistyön kautta digitaalisuudesta on tullut kiinteä osa liiketoiminnan kehittämistä.

Kiinnostuitko? Varaa maksuton etätapaaminen tai ota suoraan yhteyttä!

Yhteistyöterveisin, 

Marko Rautakoura
TJ, partneri

Julkaistu: 17.01.2022