Digistrategialla kohti kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä

Pallo kaikki mita voidaan digitalisoida

Hyvä digistrategia kertoo sinulle ketä ja miten yritys haluaa palvella digitaalisin keinoin. Digistrategiaan sisällytetään ne liiketoiminnan tavoitteet, joiden saavuttamisessa hyödynnetään kokonaan tai osittain digitaalisia kanavia, työkaluja tai palveluita. Joillakin yrityksillä digistrategia sisältyy yritysstrategiaan kun taas osa eriyttää sen omaksi kokonaisuudekseen. Joillekin digistrategia voi rajoittua osaksi markkinointistrategiaa.

Strategian ja tekemisen tasosta riippumatta digitalisoinnissa on tärkeintä asiakaslähtöinen kehittäminen. Tällöin varmistetaan se, että toteutettavat palvelut ja ratkaisut mahdollistavat paremman palvelun, tehokkaamman toiminnan sekä liiketoimintatavoitteiden - kuten myynnin kasvun - toteutumisen.

Myynnin nykytila-analyysi

Digistrategian sekä siihen sisältyvän digitaalisen tiekartan tekeminen kannattaa aloittaa yrityksen myynnin tarkastelulla. Ilman ymmärrystä nykytilasta, on vaikea luoda askelmerkkejä tulevaisuuteen. Ymmärrystä kannattaa hakea niin asiakaskyselyillä kuin koko myyntiprosessia tarkastelemalla. Tavoitteena on ymmärtää muun muassa asiakkaiden kokemuksia, ammattiostajien nykyistä asiointia ja ostoprosessiin vaikuttavia tekijöitä sekä myynnin jakautumista eri asiakkuuksien kesken. Tämän lisäksi on hyvä arvioida nykyisen myyntiprosessin sopivuutta ja toiminnan tehokkuutta verkossa palvelua haluavien asiakkaiden toiveisiin nähden.

Digistrategia on yrityksen digitaalinen roadmap eli tiekartta

Selkeä ja dokumentoitu näkemys myynnin ja asiakkuuksien nykytilasta auttaa yrityksen digitaalisen roadmapin eli tiekartan rakentamisessa. Liikkeellelähtö tapahtuu tavoitteiden määrittämisellä: mitä asiakkuuksia halutaan palvella ja millaisin digitaalisin keinoin. B2B-alalla on yleistä, että 20% asiakkaista tuo 80%:a liikevaihdosta, jonka vuoksi iso osa myynnillisistä panostuksista laitetaan tähän kriittiseen viidesosaan. Digitaalista tiekarttaa suunnitellessa on kuitenkin hyvä tunnistaa digitalisaation kautta saatavat hyödyt. Esimerkiksi automatisoimalla myynnin prosesseja ja tarjoamalla itsepalvelua verkossa yritys voi palvella pienempiä ja kannattamattomampia asiakkaita hyvinkin tehokkaasti. Tekemällä onnistuneita digitaalisia ratkaisuja yritys voi täten samanaikaisesti sekä parantaa palvelua, tehostaa toimintaa että kasvattaa myyntiä.

Digitalisoinnin hyödyt saattavatkin lymytä paikoissa, joista yrityksen on itse vaikea niitä tunnistaa. Siksi tiekartan piirtämiseen ja liiketoiminan muotoiluun kannattaa valita kumppani, jolla on hyvä B2B-alan tuntemus sekä pitkä kokemus erilaisten myynnin ja asioinnin digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Digistrategia ja johdon valmennus

Pelkkä dokumentoitu digitaalinen tiekartta tai pelikirja ei kuitenkaan riitä. Liiketoiminnassa ja prosesseissa tarvittava muutos edellyttää sitoutunutta ja kannustavaa johtoa, joka mahdollistaa onnistumisen pienissäkin digiprojekteissa. Joskus on hyvä selkeyttää yrityksen todellinen digikyvykkyys eli se, mitä digitalisaatio organisaatiossa tarkoittaa ja millaista osaamista se vaatii. Se auttaa tunnistamaan alueet, joissa yritys mahdollisesti tarvitsee apua ja koulutusta. Osaamista kehittämällä yrityksen mahdollisuudet kulkea digitaalista tiekarttaa pitkin eteenpäin paranevat merkittävästi.

Teemme kartoituksia, strategioita ja valmennuksia yli 20 vuoden ammattitaidolla

e21 on erikoistunut B2B-alan myynnin ja asioinnin digitalisointiin. Teemme nykytila-analyysejä, digitaalisia tiekarttoja sekä johdon valmennuksia kokonaisuutena tai yksittäisinä toteutuksina. Voit pyytää meiltä apua pelkän nykytila-analyysin tekoon tai kokonaisvaltaisen digistrategian rakentamiseen. Ota yhteyttä tai varaa aika maksuttomaan sparraukseen!

Tutustu myös asiakastarinoihimme, jotka antavat sinulle hyvän kuvan tavastamme työskennellä asiakkaiden kanssa.

Näin kasvatat liiketoimintaa verkossa - lataa opas

Digitaalinen asiakassuhde -opas kertoo B2B-myynnin digitalisoinnista ja asiakassuhteen digitalisoinnin mahdollisuuksista. 

Lataa Digitaalinen asiakassuhde -opas

Blogi

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

11.03.2021

Kasvua jälkimarkkinoinnin digitalisoinnista

Tarjoatko asiakkaillesi palveluita myös tuotteen toimituksen jälkeen? Esimerkiksi tuotteiden huolto- ja/tai varaosapalvelua? Olisiko asiakassuhteen jälkimarkkinointi yrityksellesi alue, joka tukisi ja kas....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!