Myynnin nykytila-analyysi

Myynnin tarkastelulla selkeät askelmerkit tulevaisuuteen

Digistrategian sekä siihen sisältyvän digitaalisen tiekartan tekeminen kannattaa aloittaa yrityksen myynnin tarkastelulla. Ilman ymmärrystä nykytilasta, on vaikea luoda askelmerkkejä tulevaisuuteen. Ymmärrystä kannattaa hakea niin asiakaskyselyillä kuin koko myyntiprosessia tarkastelemalla. Tavoitteena on ymmärtää muun muassa asiakkaiden kokemuksia, ammattiostajien nykyistä asiointia ja ostoprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Tähän ymmärrykseen voidaan peilata myynnin toimintaa, palvelua ja esimerkiksi ajankäytön jakautumista erilaisten asiakkuuksien kesken. 

Myynnin nykytila-analyysi tarjoaa monenlaisia hyötyjä:

  • Ensiksi, se auttaa yritystä itseään pysähtymään ja tiedostamaan myynnin tilanteen, haasteet ja mahdolliset ongelmakohdat muutoksen edessä.
  • Toiseksi, se pakottaa yrityksen kohdistamaan katseen asiakkaisiin, asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaan sekä erilaisiin asiakasryhmiin.
  • Kolmanneksi, tieto ja ymmärrys auttavat tekemään päätöksiä digitaalisten palveluiden kohdistamisesta sekä erilaisten digitaalisten työkalujen käytöstä osana myynnin työskentelyä. 

Digitaalinen pelikirja

Eli roadmap eli tiekartta

Selkeä ja dokumentoitu näkemys myynnin ja asiakkuuksien nykytilasta auttaa yrityksen digitaalisen pelikirjan eli tiekartan rakentamisessa. Liikkeellelähtö tapahtuu tavoitteiden määrittämisellä: mitä asiakkuuksia halutaan palvella ja millaisin digitaalisin keinoin. B2B-alalla on yleistä, että 20 % asiakkaista tuo 80 %:a liikevaihdosta. Tämän vuoksi iso osa myynnillisistä panostuksista laitetaan tähän kriittiseen viidesosaan.

Digitaalista tiekarttaa suunnitellessa on kuitenkin hyvä tunnistaa digitalisaation kautta saatavat hyödyt. Esimerkiksi automatisoimalla myynnin prosesseja ja tarjoamalla itsepalvelua verkossa yritys voi palvella pienempiä ja kannattamattomampia asiakkaita hyvinkin tehokkaasti. Tekemällä onnistuneita digitaalisia ratkaisuja yritys voi täten samanaikaisesti sekä parantaa palvelua, tehostaa toimintaa että kasvattaa myyntiä.

Digitalisoinnin hyödyt saattavatkin lymytä paikoissa, joista yrityksen on itse vaikea niitä tunnistaa. Siksi tiekartan piirtämiseen ja liiketoiminan muotoiluun kannattaa valita kumppani, jolla on hyvä B2B-alan tuntemus sekä pitkä kokemus erilaisten myynnin ja asioinnin digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Johdon valmennus

Varmista onnistuminen digitalisoinnissa

Digitalisaatio murtaa liiketoimintojen ja myynnin luonnetta. Se moninaistaa ja monimutkaistaa myös asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta. Kosketuspintojen määrä kasvaa ja niiden yhdenmukainen hallitseminen edellyttää ymmärrystä ja johdonmukaista toimintaa läpi organisaation.

Yrityksen toimintamallissa tarvittava muutos edellyttää sitoutunutta ja kannustavaa johtoa. Johdon on tunnistettava se konteksti, jossa muutos pitää tehdä. On luotava mahdollisimman realistinen ymmärrys siitä, millaista kyvykkyyttä organisaatiossa on ja millaisia aukkokohtia sieltä löytyy. On kerättävä tietoa ja päätettävä, millaista lisätietoa tarvitaan. Lisäksi tulee tunnistaa muutoksen esteet sekä mahdollisen ulkopuolisen osaamisen tarve.

Joskus on hyvä selvittää koko yrityksen digikyvykkyys eli se, mitä digitalisaatio organisaatiossa tarkoittaa ja millaista osaamista se vaatii. Se auttaa tunnistamaan alueet, joissa työntekijät mahdollisesti tarvitsevat apua ja koulutusta. Osaamista kehittämällä yrityksen mahdollisuudet kulkea digitaalista tiekarttaa pitkin eteenpäin paranevat merkittävästi. 

Mikäli johdossa ei ole riittävästi osaamista ja ymmärrystä, digitaalisen strategian luomisen ja toimintasuunnitelman tekemisen rinnalle kannattaa ottaa johdon valmennus. e21:n Johdon valmennus tarjoaa esimerkkejä onnistuneista digistrategioista ja projekteista sekä auttaa johtoa tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. 

Ei mitään eilisen teeren poikia

Teemme kartoituksia, strategioita ja valmennuksia yli 20 vuoden ammattitaidolla

e21 on erikoistunut B2B-alan myynnin ja asioinnin digitalisointiin. Teemme nykytila-analyysejä, digitaalisia tiekarttoja sekä johdon valmennuksia kokonaisuutena tai yksittäisinä toteutuksina. Voit pyytää meiltä apua pelkän nykytila-analyysin tekoon tai kokonaisvaltaisen digistrategian rakentamiseen. Ota yhteyttä tai varaa aika maksuttomaan sparraukseen!