Laadukas tuotetieto mahdollistaa nopean ostopäätöksen

Ostoprosessi alkaa ja kauppaa tehdään koko ajan enemmän verkossa. Tällöin laadukkaalla, ajantasaisella ja hakukoneoptimoidulla tuotetiedolla on merkittävä vaikutus ostopäätöksen tekemiseen. Tämä tulee ottaa huomioon varsinkin teollisuuden, rakentamisen ja teknisen kaupan yrityksissä, joilla on paljon tuotetietoa ja tuotteissa on monia muuttujia ja vaihtoehtoja. Hinnatkin vaihtuvat sesongin, raaka-aineiden hintojen tai muiden markkinamuutosten mukaan.

Ostoprosessin alkuvaiheessa asiakas kerää paljon yksityiskohtaista tietoa tuotteesta sekä vertailee tuotteita keskenään. Asiakas hakee monipuolista tietoa mm. tuotteen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Jos yrityksesi tuotteet eivät näy asiakkaan hakukonetuloksissa tai tarjottava tieto ei ole riittävää tai laadukasta, on suuri riski, että kauppa jää saamatta. Ajantasaisen, laadukkaan ja kattavan tuotetiedon tarjoaminen toimii jopa kilpailiuetuna ja rakentaa kuvaa ammattitaitoisesta ja modernista yrityksestä.

Mitä tuotetiedon hallinta tarkoittaa?

Kun tuotteita tai nimikkeitä on satoja tai tuhansia, tuotetiedon hallinta vie valtavasti aikaa usealta eri ihmiseltä. Tuotetieto on usein hajallaan eri osastoilla, järjestelmissä, työntekijöiden koneilla ja jopa printtimateriaaleissa. Samaa tai samantapaista tietoa ylläpidetään monessa paikassa ja siitä on monta versiota - useimmat vanhentuneita.

Keskitetty, yrityksen tarpeisiin suunniteltu PIM (product information management) -ratkaisu tehostaa tuotetiedon hallinnan prosessia. Resursseja vapautuu rutiineista ja virheiden korjaamisesta siirrytään tuottavampaan työhön. Sähköinen tuotetiedon hallinta varmistaa myös jalostetun tiedon jakamisen erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Ajantasaisen ja rikkaan tuotetiedon tarjoaminen luo laadukkaan kuvan myytävistä tuotteista.

Hakukoneoptimoitu tuotetieto yhdistettynä verkkokauppaan luo yritykselle tehokkaan myyntikanavan, joka tavoittaa uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä maantieteellisestä välimatkasta riippumatta ja tuo lisämyyntiä. Uudet asiakkaat löytävät tuotteet jo ostopäätöksen alkuvaiheessa etsiessään tietoa tuotteista hakukoneen avulla.

Laadukas tieto parantaa asiakaskokemusta

Keskitetyn tuotetiedon hallinnan avulla voit tarjota saman laadukkaan ja ajantasaisen tiedon kaikissa kanavissa: myynnissä, markkinoinnissa ja verkkokaupassa. Kattava tuotetieto yhdistettynä erilaisiin tuotevalitsimiin ja laskureihin on yhtä kuin hyvä asiakaspalvelu - se auttaa ja nopeuttaa asiakkaan ostoprosessia. Kun tuotefaktat ja hinnat ovat heti nähtävissä ilman erillistä yhteydenottoa myyjään, on kynnys ostopäätöksen tekemiseen matalampi.

Laadukas, ajantasainen ja kattava tuotetieto rakentaa asiakaspolkua hakukoneista aina asiakassuhteen ylläpitoon ja ristiinmyyntiin asti. Se luo läpinäkyvyyttä ja vahvistaa asiakkaan sitoutumista yritykseen.

Laadukas tuotetieto on

  • reaaliaikaisesti päivittyvää eli kun tieto päivitetään yhteen paikkaan, se päivittyy samalla myös muihin valittuihin kanaviin
  • kattavaa eli sisältää teknisen tuotetiedon lisäksi mm. kuvauksia käyttötarkoituksista, ohjeita, manuaaleja, kuvia
  • rikasta eli tietoa tarjotaan kuvien, videoiden ja tarvittaessa myös ladattavien tiedostojen muodossa
  • helppolukuista eli asiakkaan on helppo löytää ja ymmärtää annettu tieto.

Laadukas tuotetieto säästää asiakkaan turhilta pettymyksiltä. Hyödyllinen tuotetieto varmistaa, että asiakas saa oikean tuotetiedon ostoprosessin eri vaiheessa. Ja mitä enemmän hyödyllistä tietoa asiakas saa, sitä pienempiä ovat reklamaatioiden määrät. Ja sitä parempi on myös asiakaskokemus.

Lataa maksuton tuotetiedon hallinnan opas

Kyllä kiitos!

ERP-integroitu ratkaisu B2B-yritysten tarpeisiin

e21:n SOLU-ratkaisu on kehitetty palvelemaan erityisesti keskisuurten B2B-yritysten liiketoimintaa. Sen lähtökohtana on satojen ja tuhansien eri tuotteiden ja niihin liittyvän tuotetiedon keskitetty hallinta, rikastaminen sekä jakelu halutuissa kanavissa.
SOLU PIM Tuotteen tietojen hallinnointi

SOLU tarjoaa tehokkaat työkalut suurten tuotevalikoimien ja laajojen tuotetietojen käsittelyyn, ylläpitoon ja julkaisuun. Sen lisäksi, että palvelet sen avulla asiakkaitasi paremmin, SOLU toimii myös myyjän oikeana kätenä. Myyjälle voidaan pakata kaikki tuotetieto kentälle mukaan. Näkymä voidaan räätälöidä myyjän tarpeiden mukaan ja tuote-esittelyn yhteydessä tuotteet voidaan lisätä suoraan ostoskoriin tai muistilistaan ja tehdä tarjous asiakkaan sähköpostiin heti tapaamisen aikana. 

Monilla yrityksillä tuotteiden perustieto on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä eli ERP:ssä. Koska ERP-järjestelmää ei ole rakennettu tuotetiedon rikastamista ja jakelua varten, tuotetiedon hallinnassa kannattaa hyödyntää juuri sitä varten rakennettua ratkaisua. SOLU-ratkaisu on suunniteltu niin, että sinne voidaan tuoda yrityksen muista järjestelmistä (kuten ERP:stä) tarvittava tieto sekä yhdistellä ja rikastaa sitä tavoitteiden mukaisesti. Päivittyvä tieto voidaan myös ajaa takaisin "erppiin", mikäli niin halutaan. Näin vältytään virheiltä ja turhalta työltä. SOLU-ratkaisu toimii erinomaisesti myös yritysten PDM (product data management) -järjestelmänä.

Integroitu kokonaisuus verkkoliiketoiminnan hallintaan

SOLU tarjoaa valmiit rajapinnat ulkopuolisiin järjestelmiin ja on siten helposti integroitavissa. Olemme toteuttaneet integrointeja mm. seuraaviin järjestelmiin/ohjelmistoihin mm:

  • ERP-ratkaisut: SAP Business One, Visma (L7/Nova), Microsoft Dynamics (NAV/AX/CRM), Jeeves, Digia Enterprise, IScala, Powered, DevPro
  • Maksujärjestelmät ja kauppa-alustat: Shopify, Visma Pay, Paytrail
  • Asiakkuuden hallintajärjestelmät: Lime CMR, PipeDrive
  • Ja muita palveluita kuten: Google Maps, Caimpaing Monitor, MailChimp

Sano jäähyväiset printtikatalogille

Laajojen tuoteluetteloiden tuottaminen perinteisin menetelmin on hidasta ja kallista. Painotuotteen luettelon tiedot vanhenee viikoissa - joskus jopa muutamassa päivässä. Toisaalta myyjien aikaa kuluu kohtuuttomasti tiedon etsimiseen, päivittämiseen ja asiakkaille toimittamiseen.

Printtikatalogien sijaan myyjälle voi pakata kaiken tuotetiedon kentälle mukaan päivittäin ylläpidettävänä verkkopohjaisena tuoteluettelona. Tällöin hän tarvitsee vain tabletin palaveriin mukaan. Myyjälle voi räätälöidä oman näkymän tuotetietoon, kuten tiedot myyntiin tulevista tuotteista, tuotteiden katelaskelmat sekä varasto- ja toimitustilanne. Tuote-esittelyn yhteydessä myyjä voi lisätä tuotteet suoraan ostoskoriin tai muistilistaan, ja laittaa vaikka tarjous asiakkaan sähköpostiin heti tapaamisen aikana. Näin ostoprosessi ottaa askeleen eteenpäin jo tapaamisen aikana.