B2B-verkkosivuston uudistamisen lähtökohtia

Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä on hyvä pysähtyä arvioimaan sivuston roolia yrityksen liiketoiminnassa ja etenkin myynnissä. Kenelle palvelu on kohdistettu ja mitä käyttäjien toivotaan siellä tekevän? Miten myynti käyttää verkkosivuja hyväkseen? Vai käyttääkö lainkaan?

B2B-alan yrityksillä on monia erilaisia kohderyhmiä tai asiakassegmenttejä, joita voidaan palvella eri tavoin. Verkkosivua kehittäessä kannattaakin määritellä verkkosivun rooli osana myyntiprosessia sekä asiakasryhmän ostoprosessia, jolloin sivustolle voidaan rakentaa myyntiprosessia tukevat toiminnot. Esimerkiksi oikeanlaisen tiedon määrittäminen ja asiakkaita palvelevien saapumissivujen toteuttaminen tehostavat merkittävästi yritysmyynnille tärkeää liidihankintaa.

B2B-verkkosivujen tärkeimpiä toiminnallisuuksia

Helpon käytettävyyden lisäksi B2B-verkkopalvelusta tulisi löytyä myös seuraavia elementtejä ja toimintoja
  • Kattava ja ajankohtainen tuotetieto, joka ei rajoitu pelkästään teknisiin kuvauksiin vaan sisältää myös käyttökohdekuvauksia ja manuaaleja/sertifikaatteja
  • Hyvät referenssit, jotka vahvistavat yrityksen luotettavuutta etenkin uusien asiakkaiden silmissä
  • Hyödyllistä ladattavaa materiaaleja, kuten oppaita, joiden avulla myynti saa käyttöönsä yrityksestä mahdollisesti kiinnostuneita liidejä
  • Call-to-action -painikkeita, joiden avulla kerätään liidejä myyntiin
  • Selkeät yhteystiedot, joiden kautta asiakkaat saavat yhteydet myyntiin haluamansa kanavan (puhelin, sähköposti, lomake, chat) kautta
  • Kirjautuminen verkkokauppaan tai tilausjärjestelmään jonka kautta sopimusasiakas pääsee käsiksi asiakaskohtaisiin hintoihin, tuotteisiin sekä tilausmahdollisuuteen.

Asiakasymmärrykseen perustuvan suunnittelun avulla saat verkkosivustostasi kokonaisuuden, joka toimii niin asiakaspalvelijana, liidigeneraattorina kuin brändinrakentajana. Älä koskaan arvioi hyvin toimivan verkkosivuston kaupallisia mahdollisuuksia!

Lataa maksuton B2B-verkkokauppatutkimus

Kyllä kiitos!

Lue lisää