Asiakasymmärryksellä parempaa palvelua

Mies ajaa trukkia

Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja asiakaskokemus ovat nousseet viime vuosina yritysjohdon strategiseen sanastoon ja monilla myös B2B-liiketoimintaa ohjaavaksi tavoitteeksi. Eikä ihme, sillä kyky tunnistaa ja ymmärtää asiakkaita sekä pyrkimys kehittää toimintaa tämän ymmärryksen pohjalta on yhdistetty eri tutkimuksissa kilpailua parempaan menestymiseen!

Liiketoiminnan johtaminen asiakasymmärryksen pohjalta pakottaa koko organisaation kehittämään toimintaansa asiakkaiden tarpeet ja tilanteet huomioiden kohti parempaa palvelua.

Kevyellä asiakaskyselyllä ketterästi liikkeelle

B2B-myynti on kokenut melkoisen mullistuksen. Aiemmin henkilökohtaisesti hoidetut asiakassuhteet painottuvat entistä enemmän digitaalisiin kanaviin ja itse myyntityö monimuotoistuu asiakastarpeiden kasvaessa. Siksi asiakaskyselyiden merkitys on kasvanut ja aiempaa useampi kehitysprojekti lähtee liikkeelle vähintään kevyellä haastattelulla.

Toteutamme asiakkaille kevyitä haastattelukyselyitä etenkin silloin, kun tavoitteena on ymmärtää, miten asiakkaat käyttävät yritysten tuotteita tai palveluita tällä hetkellä ja millaisia kokemuksia ja toiveita heillä on digitaalisille ratkaisuille. Jo muutama puhelinhaastattelu tuo arvokasta tietoa siitä, mitä loppuasiakkaat tällä hetkellä arvostavat ja millaisia mahdollisia kipupisteitä he kokevat.

Asiakasymmärrys rakentaa kilpailukykyä

  • Jo kyselyiden suunnittelu pakottaa ajattelemaan, ketä haluat palvella nyt ja/tai tulevaisuudessa
  • Kyselyt paljastavat, mitä asiakkaat arvostavat ja mikä toimii, sekä nostavat esiin mahdolliset muutostarpeet ja kehitysideat
  • Kyselyt auttavat priorisoimaan toimenpiteitä sekä optimoimaan kustannuksia
  • Kyselyt rakentavat ymmärrystä yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvystä; mitä sinun asiakkaasi arvostavat

Kattavassa kartoituksessa yhdistyy myynnin ja asiakkaiden näkökulma

Kun yritys on lähdössä tekemään palvelun uudistusta tai suurempaa kehityshanketta, suosittelemme laajemman asiakaskartoituksen toteuttamista. Tavoitteena on tällöin kerätä tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä, tarpeista ja toiveista sekä yhdistää tätä tietoa myynniltä kerättävään sisäiseen tietoon ja asiakasymmärrykseen. Tämän jälkeen järjestämme työpajan tulosten läpikäyntiin ja sekä myynnin ja asioinnin digitalisointiin liittyvien kehitysideoiden luomiseen.  

Asiakaskartoituksen lähtökohtana on ajatus tarkastella B2B-myynnin ja asioinnin koko kaarta asiakkuuksien tunnistamisesta oikeanlaisten digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen ja digitaalisten asiakassuhteiden hoitamiseen. Eli rakentamaan ymmärrystä ja keinoja siitä, miten asiakkaita tavoitetaan ja miten heitä palvellaan verkossa. Sillä harva B2B-yritys tulee jatkossa kasvamaan tai kehittymään ilman syvällistä asiakasymmärrystä. Asiakaskartoitus rakentaakin pohjaa niin digistrategian kuin digitaalisten palveluiden muotoilulle.

Ota yhteyttä, niin katsotaan millainen asiakaskysely palvelee sinun liiketoiminnan kehittämistä! Kurkkaa myös asiakastarinat, jotka kertovat asiakaslähtöisestä ajattelustamme. Tai lue lisää:

Blogi

17.01.2022

Digitaalisuus on kiinteä osa yrityksen kehittämistä

B2B-ala käy läpi koko liiketoiminnan kattavaa digitaalista murrosta. Miten digitalisaation hyödyntäminen tulee laajenemaan erityisesti toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa eli digitaalise....
Lue lisää

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!