Kevyellä asiakaskyselyllä ketterästi liikkeelle

B2B-myynti on kokenut melkoisen mullistuksen. Aiemmin henkilökohtaisesti hoidetut asiakassuhteet painottuvat entistä enemmän digitaalisiin kanaviin ja itse myyntityö monimuotoistuu asiakastarpeiden kasvaessa. Siksi asiakaskyselyiden merkitys on kasvanut ja aiempaa useampi kehitysprojekti lähtee liikkeelle vähintään kevyellä haastattelulla.

Toteutamme asiakkaille kevyitä haastattelukyselyitä etenkin silloin, kun tavoitteena on ymmärtää, miten asiakkaat käyttävät yritysten tuotteita tai palveluita tällä hetkellä ja millaisia kokemuksia ja toiveita heillä on digitaalisille ratkaisuille. Jo muutama puhelinhaastattelu tuo arvokasta tietoa siitä, mitä loppuasiakkaat tällä hetkellä arvostavat ja millaisia mahdollisia kipupisteitä he kokevat.

Asiakasymmärrys rakentaa kilpailukykyä

  • Jo kyselyiden suunnittelu pakottaa ajattelemaan, ketä haluat palvella nyt ja/tai tulevaisuudessa
  • Kyselyt paljastavat, mitä asiakkaat arvostavat ja mikä toimii, sekä nostavat esiin mahdolliset muutostarpeet ja kehitysideat
  • Kyselyt auttavat priorisoimaan toimenpiteitä sekä optimoimaan kustannuksia
  • Kyselyt rakentavat ymmärrystä yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvystä; mitä sinun asiakkaasi arvostavat
Asiakaskysely

Kattavassa kartoituksessa yhdistyy myynnin ja asiakkaiden näkökulma

Kun yritys on lähdössä tekemään palvelun uudistusta tai suurempaa kehityshanketta, suosittelemme laajemman asiakaskartoituksen toteuttamista. Tavoitteena on tällöin kerätä tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä, tarpeista ja toiveista sekä yhdistää tätä tietoa myynniltä kerättävään sisäiseen tietoon. Tulokset ja johtopäätökset analysoidaan yhteisessä työpajassa ja innovoidaan ymmärryksen pohjalta asiakaslähtöisiä kehitysideoita.

Asiakaskartoituksen lähtökohtana on tarkastella B2B-myynnin ja asioinnin tapahtumia asiakkuuksien tunnistamisesta oikeanlaisten digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen ja digitaalisten asiakassuhteiden hoitamiseen saakka. Eli rakentamaan ymmärrystä ja keinoja siitä, miten asiakkaita tavoitetaan ja miten heitä palvellaan verkossa. Sillä harva B2B-yritys tulee jatkossa kasvamaan tai kehittymään ilman syvällistä asiakasymmärrystä. Asiakaskartoitus rakentaakin pohjaa niin digistrategian kuin digitaalisten palveluiden muotoilulle.

Digistrategia Palvelumuotoilu