Kevyellä asiakaskyselyllä ketterästi liikkeelle

B2B-myynti on kokenut melkoisen mullistuksen. Aiemmin henkilökohtaisesti hoidetut asiakassuhteet painottuvat entistä enemmän digitaalisiin kanaviin ja itse myyntityö monimuotoistuu asiakastarpeiden kasvaessa. Siksi asiakaskyselyiden merkitys on kasvanut ja aiempaa useampi kehitysprojekti lähtee liikkeelle vähintään kevyellä haastattelulla.

Toteutamme asiakkaille kevyitä haastattelukyselyitä etenkin silloin, kun tavoitteena on ymmärtää, miten asiakkaat käyttävät yritysten tuotteita tai palveluita tällä hetkellä ja millaisia kokemuksia ja toiveita heillä on digitaalisille ratkaisuille. Jo muutama puhelinhaastattelu tuo arvokasta tietoa siitä, mitä loppuasiakkaat tällä hetkellä arvostavat ja millaisia mahdollisia kipupisteitä he kokevat.

Asiakasymmärrys rakentaa kilpailukykyä

  • Jo kyselyiden suunnittelu pakottaa ajattelemaan, ketä haluat palvella nyt ja/tai tulevaisuudessa
  • Kyselyt paljastavat, mitä asiakkaat arvostavat ja mikä toimii, sekä nostavat esiin mahdolliset muutostarpeet ja kehitysideat
  • Kyselyt auttavat priorisoimaan toimenpiteitä sekä optimoimaan kustannuksia
  • Kyselyt rakentavat ymmärrystä yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvystä; mitä sinun asiakkaasi arvostavat
Asiakaskysely