Optimoinnin palvelut

Liiketoiminnan kehittäminen kokonaisuutena

Lähdemme yrityksen liiketoimintatavoitteiden liittämisestä verkkoliiketoimintaan ja suunnittelemme, miten tavoitteisiin päästään verkon kautta. Sovellamme tämän kokonaisuuden rakentamiseen REAN-mallia. REAN-malli tulee sanoista Reach, Engage, Activate ja Nurture. Eli vapaasti suomennettuna tavoita, sitouta, aktivoi ja palvele. 

Tähtäämme aina pitkän aikavälin verkkoliiketoiminnan kehittämiseen. REAN-mallia noudattamalla on mahdollista ymmärtää, missä kohdin verkkoliiketoiminta on onnistunut ja missä on vielä kehittämisen mahdollisuuksia.

REAN malli

Sisältö ja löydettävyys

Verkkopalvelun löydettävyys edellyttää timanttista sisältöä. Ammattiostajat hakevat tietoa verkosta ennen ensimmäistäkään yhteydenottoa toimittajaan. Jos tuotteesi ei näy hakukoneissa, olet auttamatta ulkona keskusteluista. Mitä enemmän ja laadukkaampaa tuotetietoa tarjoat ja mitä paremmin huomioit hakukoneiden toimintatavat, sitä todennäköisemmin nouset hakukoneiden tuloksissa esiin. Työkaluja hyvän hakukonelöydettävyyden rakentamiseen ovat hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto (SEO) sekä sitä tukeva hakukonemarkkinointi (SEM) ja muu markkinointi.

Hakukoneoptiointi (Search Engine Optimization, SEO) on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset tulevat usein pitkänkin aikavälin kuluessa. Teknisten asioiden lisäksi pitää huolehtia ajankohtaisesta ja monipuolisesta verkkosivujen sisällöstä, kuten tuotekuvauksista, kuvista, käyttökohdekuvauksista ja linkkauksista muilta hyviltä verkkosivuilta. Nykyään myös aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa.

Sisältöstrategian tavoitteena on rakentaa yrityksen luotettavuutta sekä sitouttaa kävijät ja ohjata heidät kohti haluttua toimenpidettä, kuten ostamista. Tähän päästään, kun sisältöstrategiaan on kirjattu ja kuvattu palvelun kohderyhmät sekä keinot heidän palvelemiseen.

Sisältöstrategia-sanaa ei kuitenkaan kannata pelästyä. Pienille ja keskisuurille yrityksille usein riittää kirjattu yhteinen näkemys siitä, ketkä ovat verkkopalvelun kohderyhmiä, millaista tietoa he hakevat ja miten yritys haluaa heitä sisällöllisesti palvella

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua kehitetään tavoitteellisesti. Eli pyritään lisäämään etenkin yhteydenottojen ja tilausten määrää. Onnistuneessa konversio-optimoinnissa pienilläkin muutoksilla saadaan merkittäviä tuloksia aikaiseksi.

Konversio-optimoinnissa optimoidaan palvelua tuottamaan sille asetettuja liiketoimintatavoitteita. B2B-verkkokaupassa tavoitteena on usein nostaa tilauksien tai tarjouspyyntöjen lukumäärää. Tyypillisiä muita tavoitteita on saada liidejä asiasta kiinnostuneista ihmisistä. Konversio-optimointi on tehokkain tapa lisätä verkkosivuihin käytetyn panostuksen tuottavuutta: Jos esimerkiksi verkkokaupan tilaajien määrä nousee kahdesta prosentista kolmeen, niin sivuston tuottavuus on noussut 50%.

Konversio-optimointiin liittyy verkkopalvelun suunnittelu sopivilla käyttöliittymäelementeillä, jotka ohjaavat kävijöitä tekemään toivottuja toimenpiteitä tarjoamalla kävijöille esimerkiksi heitä kiinnostavaa materiaalia yhteystietoja vastaan.

A/B testauksessa kokeillaan uusien painikkeiden, ostoskoripainikkeiden koon/värin/ulkonäön muuttamista tai vaikkapa popup-ikkunan lisäämistä. Sitten seurataan tuottaako se enemmän tuloksia kuin alkuperäinen versio. Kävijät jaetaan kahden version välillä ja seurataan kumpi tuottaa paremmin toivottua tulosta.

Data ja analytiikka

Pelkkä verkkopalvelun kävijöiden määrän mittaaminen ei riitä, vaan on asetettava erilaisia tavoitteita halutuille toimenpiteille. Kun tavoitteet ovat selvillä, voimme asentaa sinulle järkevät mittarit verkkopalvelun seurantaan.

Seurannalla saadaan tietoa verkkopalvelun toimivuudesta ja tehokkuudesta, kuten mitä kävijät tekevät sivuilla, mistä kävijät tulevat ja miten sivut löydetään. Tätä kerättyä tietoa analysoimalla ymmärretään paremmin verkkopalvelun löydettävyys, käyttö ja kaupallinen tehokkuus.

Verkkopalvelulle asetettavat tavoitteet pitää olla yhteneväiset liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on tyypillisesti joko tarjouspyyntöjen saaminen tai ostotapahtuma b2b-verkkokaupassa. Muita tavoitteita voi olla esimerkiksi yhteystiedot-sivulla käynti tai yhteydenottopyynnön lähettäminen lomakkeella.

Autamme asiakkaita määrittelemään ne liiketoiminnalliset tavoitteet, joihin verkkopalveluilla pyritään. Käytämme datan keräämisessä ja seurannassa Google Analytics -työkaluja ja saat meiltä halutessasi informatiiviset viikkoraportit verkkopalvelun seurantaan. Toteutamme myös lähtötilanne-analyysejä sekä nykytila-analyysejä verkkopalveluiden löydettävyyden ja kaupallisen toiminnallisuuden arviointiin hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia seuranta- ja analyysityökaluja.

Liidien hankinta ja hoito

Verkon kautta tulevat liidit tulee hoitaa yhtä huolellisesti kuin mikä tahansa asiakkuus. Eikä asiakkuutta voi unohtaa ensimmäisen kaupan jälkeen. Siksi liiden hallinta tulee ottaa osaksi myyntiprosessia ja varmistaa, että kylmätkin liidit osataan hyödyntää.

Järjestelmällinen liidien hallinta varmistaa sen, että myynti voi keskittyä oleelliseen eli niiden kaikkein lämpimimpien liidien hoitamiseen ja kaupan varmistamiseen. Ensimmäinen askel liidien hallintaan on niiden kerääminen esimerkiksi erilaisten yhteydenottolomakkeiden avulla. Ainakin potentiaaliset liidit tulisi siirtää yrityksen CRM järjestelmään esimerkiksi PipeDriveen.

Vain harva yhteydenotto johtaa kauppaan heti. On tärkeää ymmärtää asiakkaan arvo koko asiakkuuden elinkaaren ajalta. Kun saadaan tietoon kiinnostuneita kävijöitä sivustolla, on heihin järkevää pitää yhteyttä vaikkei olisi tarjouksesta tullut kauppaa. Asiakkuus saattaa syntyä vasta paljon myöhemmin.

Lisäksi on järkevää tehdä uudelleenmarkkinointia (remarketing) sivustolla käyneille. Tämä onnistuu helposti Google AdWordsin Displaymainosverkostossa. Sivustolla käyneille voidaan näyttää banneria tarjouksista, kampanjoista tai ihan vain yrityksen brändistä muistutuksena yrityksen olemassaolosta.