Lisää liidejä myyntiin

JOBmeal Oy tarjoaa toimistoihin ja julkisiin tiloihin monipuolisia kahvi- ja juoma-automaattiratkaisuja. Yrityksen palvelukonseptit sopivat niin, toimistoon, julkisiin tiloihin, sairaaloihin, kouluihin ja kaikkialle minne tarvitaan hyvää kahvia taukohetkiin.

Tavoitteena tehokas liidigeneraattori

Yhteistyön alussa JOBmealin tavoitteena oli kasvattaa verkkopalvelun kävijöiden määrää ja aktivoida sivustolle tulevia kävijöitä. Oletuksena oli, että verkkopalvelu ei vielä löydy tarpeeksi hyvin hakukoneista. Alkuselvityksen jälkeen tavoitetta kuitenkin muutettiin ja uudeksi tavoiteeksi asetettiin sivustolta tulevien liidien määrän kasvattaminen. Eli kasvattaa verkkosivustolta tulevia yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä.

Luulimme, että hakukonenäkyvyytemme on heikko, koska emme saaneet verkon kautta tarpeeksi yhteydenottoja.

- Perttu Laitsaari, Suomen Toimitusjohtaja, JOBmeal

JobMeal Case

Onnistuneen optimoinnin mahdollisti nykytila-analyysi sekä A/B testaus

Teimme JOBmealille kattavan nykytila-analyysin, jossa tarkasteltiin ja arvioitiin sivuston nykyistä hakukonelöydettävyyttä ja kävijöiden käyttäytymistä. Tämän jälkeen teimme A/B -testauksen, jossa kävijät jaettiin kahteen ryhmään. Analyysissä selvisi, että verkkosivuston nykyinen löydettävyys hakukoneiden kautta on hyvä - todelliset haasteet ovat muualla. Esimerkiksi osaa valituista termeistä (hakusanoista tai niiden yhdistelmistä) ei juurikaan klikattu. Näiden hakutermien klikkausprosentti (CTR eli click-through-rate) oli huono, vaikka termit sijoittuivat hakutulosten yläpäähän. Klikkausprosenttia parannettiin muokkaamalla hakukoneen tuloksissa näkyviä otsikoita ja tekstejä paremmin käyttäjän hakua vastaavaksi.

JOBmealilla oli paljon hakukoneliikennettä, jota ei osattu arvioida etukäteen. Se muodostui termeistä, joita ei oltu suunniteltu tuomaan liikennettä sivustolle. Useilla saapumissivuilla oli suuri välitön poistumisprosentti ja monet sivut sitouttivat käyttäjiä heikosti, koska niillä ei ollut selkeitä toimintakehotteita. Heikosti toimivilla saapumissivuilla tarjottiin pääasiassa vain tuotteisiin liittyvää sisältöä, mutta yrityksen tuotteita eli kahviautomaatteja ei sivuilla esitelty lainkaan. Tällöin kahviautomaatteja hakeva asiakas poistui nopeasti joko lukematta sisältöä tai heti lukemisen jälkeen, koska sivuilta ei ohjattu niiden pariin. Tämä johtui siitä, ettei sivujen sisältöä tehdessä ollut tiedossa, että hakukoneet tulisivat indeksoimaan juuri näitä sivuja tuotteisiin liittyville hakusanoille.

Optimoinnin myötä sivuille luotiin tuotenostoja, tuotesuosituksia ja lisättiin toimintakehotuspainikkeita. Lisäksi yhteydenottolomake muutettiin asiakasystävällisemmäksi vähentämällä kenttiä, yksinkertaistamalla pyydettäviä asioita ja lisäämällä mahdollisuus tarjouksen ja/tai lisätietojen pyytämiseen. Tulos oli merkittävä: liidien määrä yli kaksinkertaistui!

Onnistumisten myötä liikenteen kasvua tuettiin aggressivisen hakukonemainonnan sekä Display- ja Remarketing-mainonnan avulla. Erilaiset koekäyttökokeilut ja hinta-kampanjat auttoivat sivuston liikennemäärän kasvuun.


JOBMealin tapauksessa nykytila-analyysi oli välttämätön, jotta osasimme toteuttaa oikeat optimointi-toimenpiteet verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä. Ilman analyysiä aikaa ja rahaa olisi käytetty vääriin toimenpiteisiin. Nyt sen sijaan pystyimme heti saamaan konkreettisia tuloksia, jotka parantavat sekä JOBMealin liidien hankintaa että asiakkaan kokemusta"

- Mikko Särkikangas, Myyntijohtaja, e21

Tuloksena tehokkaampi verkkopalvelu

  • Verkosta saatavien liidien määrä kasvoi 155%.
  • Kahvijuomia esittelevien sivujen kävijöiden sitoutuminen kasvoi 140%. Eli kävijät jatkoivat sivuilta eteenpäin muualle sivustolla. Välitön poistuminen pieneni.
  • Kaksi kertaa enemmän klikkauksia uuden painikkeen johdosta. A/B-testauksen tuloksena vanha puhelimen kuva + ”ota yhteyttä” –painike muutettiin ”Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa” –painikkeeksi ja painikkeen kokoa muutettiin suuremmaksi.
  • Vähemmän yhteydenottolomakkeen hylkäyksiä lähettämisen yhteydessä. Uuden yhteydenottolomakkeen lähettäjät antavat nyt myynnille arvokasta taustatietoa.

Hakukoneoptimointi verkkopalvelun kehittämisen kivijalkana

Pitkä yhteistyö JOBmealin kanssa on mahdollistanut systemaattisen ja jatkuvan kehittämisen. Hakukonelöydettävyys, analyysit ja seuranta ovat olleet verkkosivuston sisällöllisen ja toiminnallisen kehittämisen keskiössä ja päätökset ovat pohjautuneet dataan ja asiakasymmärrykseen. Verkkopalvelulla on pyritty palvelemaan erityisesti uusia asiakkuuksia, kun taas tilausjärjestelmä on toiminut olemassa olevien asiakkaiden asiointikanavana.

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Pauliina Sapman
Palvelumuotoilija
Titiu Rajanto
Palvelumuotoilija

Petri Vehviläinen
Kehittäjä
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon