Kilpailuetuna alan paras palvelu

Tilatukku on erikoistunut sisätilarakentamiseen ja tarjoaa asiakkailleen erilaisia alakatto- ja väliseinämateriaaleja. Henkilökunnalla on vuosikymmenten kokemus, joka varmistaa hyvän palvelun ja virheettömät toimitukset. Kattavan palvelun mahdollistajana toimii luotettava kumppaniverkosto erikoisosien ja pintakäsittelyiden toteuttamiseen. Yritys panostaa alan viimeisimmän tiedon hyödyntämiseen ja sitä kautta parhaaseen mahdolliseen palveluun.

Tavoitteena palveleva verkkoratkaisu

Tilatukun tavoitteena on erottautua kilpailijoistaan paremmalla palvelulla, nopealla erikoistuotteiden saatavuudella sekä osaavalla henkilökunnalla. Tämän tavoitteen pohjalta verkkopalvelun tavoitteeksi asetettiin nykyisten asiakkaiden entistä parempi palvelu verkossa sekä tuotteiden helppo löydettävyys.

Uudistuksen tärkeäksi kehitysalueeksi muodostuikin tuotetiedon helppo hallinta ja julkaisu. Tuotetieto sijaitsi aiemmin monissa eri järjestelmissä (sivustolla, pdf-tiedostoissa ja ERP-järjestelmässä), jonka vuoksi tiedon hallinta oli työlästä. Asiakkaat hoitivat tilaukset pääasiassa puhelimitse ja sähköpostilla, jonka vuoksi palvelu sisälsi paljon tiedon jakeluun liittyvää rutiinityötä.

Tilatukku Case

Kattavaa ja ammattitaitoista palvelua verkossa

Koko uudistus-projektin kantavana teemana oli asiakaslähtöisyys. Tilatukku haluaa erottua palvelulla, jonka vuoksi määrittelimme aluksi mitä palvelu tarkoittaa Tilatukun asiakkaille. Toteutukseen liittyvät ratkaisut pohjautuivat näihin määrityksiin.

Koska asiakkaat tarvitsevat laadukasta ja ajankohtaista tuotetietoa, keräsimme Tilatukun toimittajilta suuren määrän tuotteisiin liittyvää tietoa. Käsittelemällä ja muokkaamalla monimuotoista dataa saimme rakennettua kattavan tuotetiedon itse verkkopalveluun, mutta myös kätevät työkalut tuotevalikoiman ja tiedon hallintaan

Asiakkaille uudistus näkyy selkeänä ja kattavana tuote-esittelynä sekä helppona tuotteiden hakuna. Tuotteiden esittelyn yhteyteen liitettiin ostoskori-toiminta, joka mahdollistaa nopean tarjouspyynnön lähettämisen. Rikas ja laadukas tuotetieto parantaa merkittävästi myös tuotteiden hakukonelöydettävyyttä.

Verkkopalvelussa panostettiin erityisesti yrityksen tarjoamien ratkaisujen konkretisointiin ja viestintään. Lisäksi palvelusta löytyy selkeästi myynnin yhteystiedot sekä yhteydenottomahdollisuus. Näin tarjotaan uusille asiakkaille matalan kynnyksen kontaktointi-mahdollisuus.

Kiinnostuitko? Lue lisää aiheista:

e21 Avainhenkilöt

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Marko vastaa niihin mielellään!

Ota yhteyttä Markoon