Mitä on tuotetieto ja miten sitä hallitaan?

Onnistuneen tuotetiedon hallinnan perustana on ymmärrys siitä, millaista tietoa eri kohderyhmät tarvitsevat ja hakevat. Erityisesti B2B-alalla on pystyttävä palvelemaan monenlaisia kohderyhmiä ja tarpeita.

Tuotetietoa eri kohderyhmille

Sisältö ja löydettävyys

Yritykselle tärkeän tuotetiedon muodostuminen alkaa usein jo vuosia ennen kuin tuote lanseerataan markkinoille. Tuotteeseen liittyvä tieto kehittyy, laajentuu ja täydentyy tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Samanaikaisesti tuotetiedon kanssa työskentelevät henkilöt vaihtuvat. Tietoon liittyvän prosessin hallinta käy yrityksille sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän liiketoiminta verkostoituu ja digitalisoituu.

Tyypillisesti tuotteen elinkaaren hallinnan (product lifcycle management, PLM) alkuvaiheessa tuotettu tieto sisältää mm. nimikkeitä, tuoterakenteita ja kolmiulotteisia CAD-malleja ja muita dokumentteja, joita esimerkiksi suunnittelijat tarvitsevat työssään. Tuotetietoa rikastetaan etenkin lanseeraus- ja markkinointivaiheessa, jolloin puolestaan tuotetaan jälleenmyyjille ja asiakkaille tärkeää tietoa. Myyjiä unohtamatta. Liian usein keskitytään vain yhden tai kahden käyttäjäryhmän tarpeisiin, vaikka B2B-ostoprosessissa voi olla useita osto- tai hankintaprosessiin liittyviä käyttäjäryhmiä.


Verkkoliiketoiminta edellyttää hakukoneoptimoitua tuotetietoa

Palvelumoutoilu

Liiketoiminnan digitalisoituminen edellyttää sitä, että pelkän teknisen (nimi, mitat, hinta) tuotetiedon tarjonta ja julkaisu ei riitä. Eri kohderyhmät tarvitsevat ja hakevat erilaista ja eri muodossa olevaa tietoa, jolloin tiedon tarjota täytyy suunnitella eri tarpeiden mukaan, esimerkiksi verkkopalveluun helposti löydettäväksi sekä käyttäjiä palvelevaksi tiedoksi.

Hakukoneoptimoitu tuotetieto tarkoittaa sitä, että ymmärretään millaisilla sanoilla ja termeillä eri kohderyhmät hakevat tietoa ja miten tiedon tarjonta tehdään hakukoneiden näkökulmasta optimaalisesti. Tämän ymmärryksen pohjalta rakennetaan eri käyttäjäryhmiä palvelevan tiedon sisältö ja rakenne, jotta käyttäjä voidaan ohjata kohti haluttua toimenpidettä kuten oston tekoa kohti. Hakukoneoptimoidusta tuotetiedosta onkin tullut merkittävä tekijä tuotteiden näkyvyyden ja löydettävyyden varmistamiseksi.


Tuotetiedon hyödyntäminen B2B-liiketoiminnassa

Tuotetiedon hallinnasta on tullut merkittävä tekijä B2B-myynnin digitalisoinnissa. Etenkin teollisuuden ja teknisen kaupan toimijat elävät ja hengittävät tuotetietoa. Sitä voidaankin pitää koko myynnin kivijalkana.

Olisi kuitenkin lyhytnäköistä jättää tuotetieto vain myynnin tai markkinoinnin asiaksi. Tiedon tehokas ja järkevä hallinta koskettaa koko yritystä: se helpottaa eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tuo toimintaan läpinäkyvyyttä. keskitetyllä tuotetiedon hallinnalla tehostetaan prosesseja myynnistä tuotantoon.