Datasta tuotetietoon - hyödynnä yrityksessä jo oleva tieto

Marko Rautakoura
Myynnin ja asioinnin digitalisoinnin yksi kulmakivistä on tuotetieto. Sen täytyy olla laadukasta ja oikeassa muodossa. Tähän harva Excel tiedosto tai ERP-ohjelmisto taipuu. Sen sijaan niissä oleva data tulisi kääntää tiedoksi, joka aidosti tukee yrityksen liiketoimintaa ja myyntiä.

Myynnin ja asioinnin digitalisoinnin yksi kulmakivistä on tuotetieto. Sen täytyy olla laadukasta ja oikeassa muodossa. Tähän harva Excel-tiedosto tai ERP-ohjelmisto taipuu. Niiden tarjoama tieto koostuu yleensä teknisistä numero- tai kirjainyhdistelmistä, jotka eivät ole sellaisenaan hyödynnettävissä ostavalle asiakkaalle. Sen sijaan niissä oleva data tulisi kääntää tiedoksi, joka aidosti tukee yrityksen liiketoimintaa ja myyntiä.

Monissa myynnin ja asioinnin digitalisoinnin projekteissa lähdetään ensin ratkaisemaan tuotedataan liittyvää ongelmaa. Tilanteita on monenlaisia. Joskus haaste on siinä, että jälleenmyyjät saavat päämiehiltä liian heikkolaatuista dataa. Data rikastaminen on työlästä ja laadukkaan tiedon tarjoaminen loppuasiakkaalle epäonnistuu. Joskus taas jälleenmyyjällä ei ole keinoja rikastaa tai jakaa päämieheltä tulevaa tietoa. Silloin hyväkin data jää hyödyntämättä. Oli ongelma missä vain, tuotteiden tai ratkaisujen myynti jää tekemättä. 

Tee tuotedatan hierarkia kerralla kuntoon

Etenkin B2B-yritysten tuotedatan kehittämiseen ja hallinnointiin kannattaa valita oikea kumppani. Kumppani, joka ymmärtää liiketoiminnan ja myynnin kannalta relevantit tekijät: mitä myydään, kenelle myydään, millaisiin käyttötarkoituksiin tuotetta tai ratkaisua myydään ja miten sitä ostetaan. Asiakkaan ostoprosessin ja siihen tarjottavan myyntiprosessin mallintaminen antaa raamit, joiden pohjalta tuotedatalle luodaan hierarkia. Kun hierarkia ja rakenne on mallinnettu, voidaan rakentaa tuotedatalle keskitetty järjestelmä. Järjestelmässä ylläpidetään, rikastetaan ja jaetaan tietoa eri kanaviin: myynnille, markkinointiin ja tuotantoon.

Kun tuotedatan hierarkia tehdään kerralla kuntoon, sitä ei ihan heti tarvitse olla muuttamassa. Sen sijaan sen pohjalta on mahdollista edistää niin myynnin kuin asioinnin digitalisointia. Data on helposti otettavissa käyttöön osaksi myynnin työkaluja, kuten osaksi tarjouslaskennan prosessia. Tuotetieto on myös kätevästi hyödynnettävissä markkinoinnin eri kanavissa, kuten verkkosivujen sisällöntuotannossa. Keskitetyn järjestelmän avulla kaikilla organisaation työntekijöillä on sama tieto käytössä, eikä ole epäselvyyksiä siitä, mikä versio on uusin.

Rikastettu tuotetieto kasvattaa löydettävyyttä

Vaikka yritys ei tarjoaisi suoranaista verkkotilausmahdollisuutta on hakukonelöydettävyyden kannalta tärkeää että edustettujen tuotteiden tieto on hyvin esillä verkossa. Esimerkisi laitteen huoltoa etsivä aloittaa kirjoittamalla tuoteen kyljestä löytyvän mallinmerkinnän tai tuotenumeron verkkoon. Jos yritys ei tule vastaan haussa, menee kauppa sivu suun. 

Meillä on 20 vuoden kokemus tuotetiedon hyödyntämisestä B2B-liiketoiminnassa. Olemme tuottaneet monimutkaisista Excel-tiedostoista toimivia ja helposti hallittavia datahierarkioita ja rikastettavia tuotetietoja. Näiden pohjalta olemme rakentaneet myynnin ja asioinnin digitaalisia ratkaisuja. Kurkkaa täältä esimerkkejä toteutetuista projekteista! 

Yhteistyöterveisin,

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Julkaistu: 20.08.2019