Asiakaskohtainen tuoteluettelo napin painalluksella

Fescon taiton automatisointi
Nythän on se aika vuodesta kun yritykset painivat erilaisten hinnastojen, tuoteluetteloiden, esitteiden ja muiden printtimateriaalien suunnittelun ja tuotannon kanssa.

Nythän on se aika vuodesta kun teollisuuden ja teknisen kaupan yritykset painivat erilaisten hinnastojen, tuoteluetteloiden, esitteiden ja muiden printtimateriaalien suunnittelun ja tuotannon kanssa. Oma työmäärä on valtava ja sen lisäksi katalogien ja hinnastojen painatus syö rahaa. Työ tehdään usein samaa kaavaa toistaen, koska näin on tehty aina - ihan aina. Niin aina, että harva uskaltaa edes kyseenalaistaa toteutustapaa.

Älä tingi hyödyistä vaan uudista toteutustapa

Katalogi on B2B-myynnin kuningas. Kyllä näin on, jos asiaa katsotaan vaikkapa painotalon näkökulmasta. Tuoteluetteloita ja hinnastoja tarvitaan kun asiakkaalle kerrotaan tuotteista ja ratkaisuista. Katalogi konkretisoi myyntiä ja sen avulla myyjä ja asiakas löytävät yhteisen sävelen. Katalogi on myyjän tuki ja turva, koska tuotetietoa on niin paljon, ettei yksikään myyjä voi tietoa hallita. Etenkään asiakaskohtaista tietoa.

Kun katalogin hyödyt on tiedossa, voidaan pohtia uusia tapoja toteuttaa nämä hyödyt. Ilman että tingitään hyödyistä, mutta pohtien, mitä suunnittelu- ja tuotantoprosessin osia on mahdollista tehdä eri lailla vaikkapa kustannussäästöjä silmällä pitäen.

Tuoteluettelo tai hinnasto napin painalluksella

Painetun katalogin haasteet ovat sen isot kertakustannukset ja tiedon lyhyt voimassaoloaika. Suunnittelu ja painatus maksaa, ja katalogi on usein vanhentunut sen tullessa ulos painosta. Tuotetieto muuttuu nykypäivänä nopeassa tahdissa ja vuosi sitten esitetty tieto on usein auttamattomasti vanhentunutta. Tässä digitaaliset työkalut osoittavat oman erinomaisuutensa. Kun yrityksessä on keskitetty tuotetiedon hallintajärjestelmä, jonne tuotetieto kootaan keskitetysti ja joka mahdollistaa tiedon rikastamisen kuvien ja muiden materiaalien avulla, sen rinnalle voidaan toteuttaa automaattinen taitto-ratkaisu. Tämä niin kutsuttu web-to-print -toiminto mahdollistaa yrityksen visuaaliseen ilmeeseen suunnitellun tuotekatalogin printtaamisen tai ulkopuolisella painotalolla painattamisen napin painalluksella. Kun tuotetiedot on järjestelmässä ajan tasalla, voi tuoreen tuoteluettelon tuottaa vaikka joka päivä.

Taiton automatisoinnin yksi suurimmista eduista on se, että sinne on helppo tehdä muutoksia esimerkiksi tuote- ja hintatietoihin. Myyjä voi nopealla muokkauksella printata myyntikäynnille mukaan asiakkaan omilla hinnoilla varustetut tuote- ja hintakatalogit. Työkaluun määritellään myös materiaalin visuaalinen ilme, jolloin myyjä voi nopeasti tulostaa yrityksen brändin mukaisia tulosteita eikä visuaalisuudesta ilmeestä tarvitse tinkiä.

Taiton automatisoinnista on moneksi

Teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksissä tuotetaan ja painatetaan edelleen monenlaisia materiaaleja. Tuoteluetteloiden ja hinnastojen lisäksi sekä myynti että markkinointi printtaa tai painattaa tuoteselosteita, esitteitä, manuaaleja, sopimuksia. Tieto tulee usein monesta eri lähteestä ja se voi pahimmillaan vaihdella eri dokumenttien kesken. Jos tarvittavat tuotteisiin liittyvät tiedot löytyisivät keskitetysti, taiton automatisoinnin avulla kuka tahansa yrityksen työntekijä voi tuottaa lähes mitä vain - vaikka asiakaskohtaisesti. Aina päivitetyillä tiedoilla. Taiton automatisoinnin voi myös liittää osaksi tilausjärjestelmää tai B2B verkkokauppaa niin, että asiakas voi rekisteröidyttyään palveluun itsenäisesti tulostaa itselleen omat sopimus-, tuote- ja hintatiedot. Arvostaisivatko sinun asiakkaasi tätä?

Case. Fescon

Asiakkaistamme esimerkiksi Fescon on automatisoinut jo tuote-esitteiden taiton.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää

Mikäli ratkaisu kiinnostaa sinua, ota yhteyttä ja varaa vaikka maksuton etätapaaminen!

Yhteistyöterveisin,

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Julkaistu: 24.09.2018