Excelistä asiointipalveluksi

Innovoimme ja toteutimme Rudukselle uudenlaisen asiointipalvelun, jonne Rudus keskitti kaiken materiaalitoimituksiin liittyvän tiedon kuljetusliikkeistä, kuljettajista ja ajoneuvoista lähtien. Aiemmin kaikkea tätä tietoa hallinnointiin Excelillä ja tietoa välitettiin puhelimitse ja sähköpostitse. Uuden asiointipalvelun avulla sekä kuljetusliikkeet että Rudus voivat nyt päivittää ja hakea tarvitsemaansa tietoa suoraan verkosta.

Todennäköisesti myös sinun yrityksellä on vastaavaa dataa: se voi liittyä esimerkiksi vuokralaitteisiin ja niiden hallinnointiin. Tai oman laitekannan ylläpito-, varaosa- ja  huoltotoimenpiteisiin.  Datan ongelmana voi olla sen sekavuus eli missä se on ja missä muodossa se on. Mutta kun mallinnetaan tavoite eli millaista dataa tarvitaan ja mistä se saadaan, meillä on mahdollisuus rakentaa sinunkin liiketoimintaa hyödyntäviä ja asiakkaita palvelevia ratkaisuja.

Rudus asiakastarina

ERP-integroitu varastointipalvelu

Varastointipalveluun liittyy paljon tiedon tallentamista, hallinnointia ja jakamista. Tämän tiedon siirron ja jakamisen määritteleminen oli yksi keskeisimpiä asioita, joita pohdittiin varastointipalvelun digitalisointi-projektissa. Koska tieto on niin keskeisessä roolissa, tiedon siirron integrointi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään - eli erppiin -  oli merkittävässä roolissa.

Turun Vapaavarastolle toteutettu asiointipalvelu antaa asiakkaalle “kauko-ohjaimen” yrityksen varastointipalveluun. Asiakas voi itsenäisesti tehdä tilauksia ja hallinnoida tavaroiden hakua omien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. 

TVV asiakastarina
Jälkimarkkinointi

Älä unohda jälkimarkkinointia!

Jälkimarkkinoinnissa onnistuminen on mahdollistaa kilpailua paremman menestymisen. Etenkin teknisten tuotteiden kohdalla jälkimarkkinoinnilla viitataan laitteiden ja koneiden huoltopalveluun sekä varaosamyyntiin. Yksi esimerkki jälkimarkkinoinnin digitalisoinnista on niin sanottu kotiinkutsu-palvelu, jonka avulla asiakkaat voivat tilata lisää tavaraa suoraan omaan varastoon.

Koska jälkimarkkinointi kohdistuu jo olemassa olevien asiakkaiden palvelemiseen, se on varsin kustannustehokas digitalisoinnin tapa tuottaa lisämyyntiä.

Kuten yllä olevat esimerkit kuvaavat, olemme erikoistuneet B2B-toimintaympäristöön ja ymmärrämme syvällisesti niin myynnin kuin ammattiostajien tarpeet. Eteemme ei ole tullut vielä liiketoimintaa tai sen osaa, jota emme olisi pystyneet digitalisoimaan. Toteutamme ratkaisut ammattitaidolla sekä alan erityispiirteet huomioivien teknologioiden ja taustaratkaisujen avulla. Tuloksia seuraamme aktiivisesti yhdessä jatkuvan kehittämisen rinnalla.

Lue lisää toteutuksista sekä alan tutkimuksista!