Muistitko budjetoida markkinointiin?

Verkosta lisää myyntiä
Uuden palvelun lanseeraus on aina jännittävä ja mahtava juttu. Erityisesti yrityksen sisällä. Palvelun suunnitteluun ja tuotantoon on osallistunut monta henkilöä eri puolelta organisaatiota, työtä on puskettu ja ehkä käyty muutama kova kädenvääntökin. Lanseerausvaiheessa tilanne huipentuu ja vihdoin nähdään, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta unohtuiko jotain?

Uuden palvelun lanseeraus on aina jännittävä ja mahtava juttu. Erityisesti yrityksen sisällä. Palvelun suunnitteluun ja tuotantoon on osallistunut monta henkilöä eri puolelta organisaatiota, työtä on puskettu ja ehkä käyty muutama kova kädenvääntökin. Lanseerausvaiheessa tilanne huipentuu ja vihdoin nähdään, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta unohtuiko jotain?

Onnistuneeseen lanseeraukseen ei riitä hyvä ja aikataulussa pysynyt projekti ja markkinoille sopiva ratkaisu. Tarvitaan myös palvelun kohderyhmälle suunniteltu markkinointi ja viestintä, jotta ne ihmiset, kenelle palvelu on tarkoitettu, houkutellaan ja suostutellaan palvelun käyttäjiksi. Tai vähintään tietoiseksi siitä, että palvelu on olemassa. Näin vältetään tilanne, jossa lanseeraukseen satsataan sisäisesti valtavasti aikaa ja resursseja, mutta loppupelissä se ei herätäkään kiinnostusta.

Näin markkinointi auttaa onnistumaan

Markkinoinnin on oltava lähtökohtaisesti mukana palvelun suunnittelussa alusta lähtien. Hyvä markkinointitiimi tuntee asiakkaan tarpeet ja käyttäytymisen, osaa kertoa, millaisia asioita asiakkaat arvostavat ja mihin tarkoitukseen he palvelua tarvitsevat, ja ehkä jopa millä hinnalla. Mutta tämä on siis vain lähtökohta.

Asiakastiedon ja ymmärryksen lisäksi markkinointi suunnittelee uuden palvelun lanseerausstrategian eli mitä tehdään, milloin tehdään, kenelle tehdään ja miksi ja miten tehdään. Markkinointi tietää myös kenelle ei kannata tehdä markkinointia.

Lanseerausmarkkinointi aloitetaan joskus jopa ennen lanseerausta, jolla luodaan odotusta tai tarjotaan etukäteen etuja, jotta lanseerauksen aikaan saadaan mahdollisimman paljon kävijöitä palveluun. Lisäksi hakukonelöydettävyyden rakentaminen vie aikaa, jonka vuoksi ennakkoon tehdään paljon työtä.

Unohtuiko markkinointi? 

Tutustu B2B-markkinoinnin palveluihin

Palvelun markkinointi nopeuttaa investoinnin takaisinmaksua

Jokaisen palvelun budjettiin pitää sisällyttää markkinoinnillinen panostus. Sillä ehkäistään riskiä, että palvelu ei herätä kiinnostusta tai kävijämäärien kehitys laahaa kuukausia tavoitteiden jäljessä. Vähimmillään palvelusta kannattaa ainakin tiedottaa sähköpostitse nykyisille asiakkaille, ellei palvelu ole suunniteltu vain uusille kohderyhmille.

Elämme kuitenkin monikanavaisessa maailmassa ja tietoa tulee joka tuutista. Siksi monikanavainen markkinointi on avain onnistuneeseen markkinointiin. Ja mitä verkkopohjaisempi palvelu, sitä tärkeämpää on, että palvelu löytyy helposti verkkoympäristöstä. Tämän varmistaa hyvin toteutettu hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi. Lisäksi sähköpostimarkkinointi on tehokas väline tiedon välittämiseen erityisesti B2B-markkinoinnissa. Kohderyhmäkohtaisesti voidaan valita muut kanavat ja välineet.

Uuden palvelun lanseerauksessa unohtuu aivan liian usein markkinoinnillinen panostus tai panostus on liian pientä odotuksiin nähden. Siitäkin huolimatta, että markkinointi yleensä lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Jos sinulla on tulossa uusi palvelu tai ratkaisu lähitulevaisuudessa, muista panostaa markkinointiin. Älä anna verkkopalveluun laitetun panostuksen valua hukkaan. Saat meiltä monipuolisia B2B-markkinoinnin palveluja, etenkin hakukoneoptimointia ja –markkinointia. Käy tutustumassa!

Julkaistu: 12.12.2018