Verkkopalvelun löydettävyys edellyttää timanttista sisältöä

e21 optimointipalvelu

Ammattiostajat hakevat tietoa verkosta ennen ensimmäistäkään yhteydenottoa toimittajaan. Jos tuotteesi ei näy hakukoneissa, olet auttamatta ulkona keskusteluista. Mitä enemmän ja laadukkaampaa tuotetietoa tarjoat ja mitä paremmin huomioit hakukoneiden toimintatavat, sitä todennäköisemmin nouset hakukoneiden tuloksissa esiin. Työkaluja hyvän hakukonelöydettävyyden rakentamiseern ovat sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi (SEO) sekä niitä tukeva hakukonemarkkinointi (SEM) ja muu markkinointi.

Hakukonelöydettävyys SEO

B2B-ostajat aloittavat ostoprosessin "googlettamalla" etenkin silloin, kun tuote tai ratkaisutarve on uusi tai yritys haluaa kilpailuttaa toimittajan. Tämän vuoksi luonnollisissa hakutuloksissa näkyminen on ensiarvoisen tärkeää jokaiselle toimittajalle. Tutkimukset myös osoittavat, että luonnollisiin hakutuloksiin luotetaan kaikkein eniten.

Hakukoneoptiointi (Search Engine Optimization, SEO) on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset tulevat usein pitkänkin aikavälin kuluessa. Teknisten asioiden lisäksi pitää huolehtia ajankohtaisesta ja monipuolisesta www-sivujen sisällöstä: tuotekuvauksista, kuvista, käyttökohdekuvauksista ja linkkauksista muilta hyviltä www-sivuilta sekä nykyään jatkuvasti enemmän myös aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa. Tietyin väliajoin on myös hyvä tehdä SEO Audit eli nykytila-analyysi siitä, miten verkkopalvelu löytyy hakukoneista ja miten sisältö toimii.

Hyvä sisältöstrategia ja hakukoneoptimoitu sisältö sitouttavat

Sisältöstrategian tavoitteena on rakentaa yrityksen luotettavuutta sekä sitouttaa kävijät ja ohjata heidät kohti haluttua toimenpidettä, kuten ostamista. Tähän päästään, kun sisältöstrategiaan on kirjattu ja kuvattu palvelun kohderyhmät sekä keinot heidän palvelemiseen.

Sisältöstrategiaa ei kuitenkaan kannata pelästyä. Pienille ja keskisuurille yrityksille usein riittää kirjattu yhteinen näkemys siitä, ketkä ovat verkkopalvelun kohderyhmiä, millaista tietoa he hakevat ja miten yritys haluaa heitä sisällöllisesti palvella. Tämän ymmärryksen pohjalta voidaan suunnitella sisällöllinen kokonaisuus: tyyli ja tapa puhutella verkkokävijöitä, sisällöllinen asiakaspolku sekä erilaiset sisältöformaatit (esimerkiksi laskeutumissivut).

Strategian ja suunnitelman pohjalta on helppoa ja nopeaa kirjoittaa itse sisältö. Tekstien ja kuvien tuotannossa on hyvä varmistaa se, että ne toteutetaan hakukoneoptimoidusti. Heikko hakukonenäkyvyys voi johtaa siihen, ettei yritys pääse edes potentiaalisten asiakkaiden toimittajavaihtoehtojen joukkoone21:n Solu-järjestelmässä hyvä hakukonelöydettävyys on huomioitu jo julkaisutyökalussa, joten sen avulla optimointi onnistuu takuuvarmasti. Mutta toki tekstien kirjoittamisessa tulee osata avainsanojen käyttö, linkitykset sekä muut löydettävyyteen liittyvät tekijät. 

Asiakaslähtöistä sisältöstrategiaa suunniteltaessa pohditaan mm. seuraavia asioita:

  • Mihin kysymyksiin myynti joutuu tyypillisesti vastaamaan ostoprosessin aikana (tuotteen käyttötilanteet, tekniset tiedot, asiakaskohtainen hinta, saatavuus)?
  • Mikä tuote tai tuotekonfiguraatio vastaa parhaiten asiakkaan tarpeeseen? Miten lopullinen ratkaisu konfiguroidaan?
  • Millaisia ostopäätöskriteereitä on tunnistettu?
  • Millaisia yhteydenottoja toivotaan?
  • Millaisia hakusanoja tai millaista kieltä asiakkaat käyttävät - millä sanoilla sisällön tulisi nousta esiin hakukoneissa?

Sisältöstrategia vaatii suunnittelua ja työtä, mutta se kannattaa. Parhaimmillaan hyvä sisältö korvaa esimerkiksi yhden myyjän työmäärän, kun asiakkaat saavat kattavasti tietoa itsenäisesti suoraan  verkosta. Samalla myös myynti voi keskittyä siihen oleelliseen eli asiakkaan palveluun.

Lue lisää löydettävyydestä ja hakukoneoptimoidusta sisälllöstä:

Hakukonelöydettävyydestä kohti optimointia

e21:n ratkaisut hakukonelöytyvyyteen

Hakukonelinkkien klikkausprosentti ja välitön poistuminen sivulle saapumisen jälkeen ovat tärkeitä mittareita kävijöiden hankinnassa. Aina ei riitä, että sivut saadaan näkyville hakukoneissa, sillä joskus hakutulosta ei klikata. Tällöin täytyy miettiä, ovatko hakutuloksissa näkyvä otsikko ja kuvaus sivusta houkuttelevia ja liittyvätkö ne tarpeeksi hyvin etsittyyn hakutermiin.

Kun sivut löytyvät ja kävijät saadaan tulemaan yrityksen sivustolle, ollaan seuraavan vaiheen äärellä. Tällöin tulee tarkastella, kuinka moni lähtee pois välittömästi ilman minkäänlaista aktiviteettia sivustolla. Jos tämä prosentti on suuri tai sivustolla kävijät eivät tee toivottuja toimenpiteitä, esim. yhteydenottoja, on aiheellista alkaa tekemään www-sivuston konversio-optimointia.

e21:n maksuttomat oppaat tuotetiedon hallintaan ja B2B verkkokauppaan.

Lataa maksuttomat oppaat

Maksuttomat pikaoppaat

Syvennä ymmärrystä aihepiiristä tuotetiedonhallinnan ja B2B verkkokaupan pikaoppailla.

Lataa e21:n maksuttomat oppaat!

Blogi

02.05.2022

Minne menet B2B-verkkokauppa?

Viimeiset kaksi vuotta ovat moukaroineet B2B-myyntiä pakottaen sitä reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin. Miten tiivis muutostahti on vaikuttanut B2B-verkkokauppaan ja myyntiin yleisesti?
Lue lisää

14.03.2022

Miten valita sopiva verkkokauppa-alusta?

Keskeinen vaihe verkkomyynnin kehittämisessä on alustan valinta. Vaikka päätös on tärkeä, älä lähde vertailemaan verkkokauppa-alustoja ennen kuin tiedät yrityksesi ja loppukäyttäjien tarpeet. Alusta on va....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!