Mitä termit PLM, PDM, PIM ja PCM tarkoittavat?

Sahkoinen tuotetiedon hallinta
Tuotetiedonhallintaa kutsutaan yrityksessä usein eri nimillä, riippuen mistä näkökulmasta ja kuinka laajasti asiaa tarkastelee. Lue blogikirjoituksestamme, mitä tuotetiedonhallintaan liittyvät lyhenteet kuten PLM, PDM ja PIM tarkoittavat.
Keskitetty tuotetiedon hallinta opas kansi

Tuotetiedonhallintaan liittyvät termit

Tuotetiedonhallinta on laaja kattotermi, joka sisältää tuotetiedon luomisen, rikastamisen, jakamisen, varastoinnin ja muokkaamisen sekä tämän kaiken hallinnan. Tuotetieto kannattaakin hoitaa digitaalisesti, koska sähköinen tuotetiedonhallinta vähentää hiljaisen tiedon määrää ja parantaa tiedon laatua.

Lataa maksuton opas tuotetiedonhallintaan

Mitä tuotetiedonhallinta tarkoittaa?

Tuotetiedonhallintaa kutsutaan yrityksessä usein eri nimillä, riippuen mistä näkökulmasta ja kuinka laajasti asiaa tarkastelee. Alla olevassa taulukossa on muutama yleisesti käytetty lyhenne aukikirjoitettu englanniksi ja suomeksi.

tuotetiedonhallinta lyhenteet_blogijuttu

Mitä eroa on PLM, PDM, PIM ja PCM järjestelmillä?

PLM tarkoittaa koko tuotteen elinkaarta - sen suunnittelua, valmistusta, myyntiä, käyttöä, kierrätystä ja hävitystä. Käytännössä PLM-järjestelmät saattavat kuitenkin kattaa vain yrityksen sisäiset tuotteeseen liittyvät tiedot ja elinkaaren alkupään toiminnot.

PDM tarkoittaa tuotetiedon hallintaa, ja se pitää sisällään lähinnä tuotedatan hallinnan. Myös PDM järjestelmää käytetään pääasiassa yrityksen sisäisesti, sillä siinä hallinnoidaan esimerkiksi tuotteen teknisiä tietoja sekä sen suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä materiaaleja, kuten CAD-kuvia, komponenttilistoja ja alihankkijoiden tietoja.

PIM tarkoittaa tuoteinformaation hallintaa. PIM- järjestelmästä haetaan siis tuotteeseen liittyvää erityyppistä dataa ja sen avulla dataa voidaan jakaa myös yrityksen ulkopuolelle, kuten asiakkaille. Rikastettu tuotetieto pitää sisällään tuotedatan lisäksi myös visuaalisia elementtejä, kuten videoita ja kuvaa sekä liitetiedostoja. PIM voi sisältää myös esimerkiksi tuotteen teknisten tietojen lisäksi myös muuta tuotteeseen ja sen suunnitteluun, valmistamiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyvää sisältöä. PIM-järjestelmistä voidaan jakaa rikastettua tuotetietoa vaikka räätälöidyisti asiakkaille. Esimerkiksi SOLU Business Solution toimii usean B2B-yrityksen PIM-järjestelmänä. 

PCM tarkoittaa tuotesisällön hallintaa, eli rikastettua tuotetiedon hallintaa. Sillä voi olla paljon samoja ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kuin PIM-järjestelmillä. PCM:llä voidaan tarkoittaa myös tuotekonfiguroinnin hallintaa. Olemme rakentaneet jo usealle teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksille erilaisia myyntikonfiguraattoreita, tuotekonfiguraattoreita eli Tuotevalitsimia sekä menekki- ja määrälaskentatyökaluja. Kun yrityksessä on toimiva PCM-järjestelmä, voidaan sen päälle määritellä tuoteosien ja tuotteiden välisiä relaatioita - eli ryhmitellä ja hallinnoida tuotteiden rakennetta ja siihen liittyviä tuotteita. Tuotetietoja yhdistelemällä voidaan rakentaa erilaisia konfiguraattoreita ja laskureita, jotka parantavat asiakkaan ostokokemusta ja mahdollistavat tuoteyhdistelmien tekemisen myös itsehjautuvasti. 

PDM:n ja PIM:n välillä on siis merkittävä ero – jälkimmäisessä on keskiössä asiakkaat

B2B-yrityksissä saatetaan joskus myydä enemmän tuote edellä ja raportoida tuotteista vain tuotespeksien ja materiaalien tasolla. Kuitenkin asiakas etsii ratkaisuja, jolloin pelkkä PDM ei välttämättä auta asiakkaan ostokokemuksen parantamisessa. Sen sijaan PIM-järjestelmän tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan ostamista tarjoamalla rikastettua tuotetietoa. Siksi tuleekin ymmärtää asiakkaan ostopolku - miten asiakas aloittaa tiedonhaun, millaista tuotetietoa hän etsiin, miten hän vertailee vaihtoehtoja ja haluaa ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan? PIM onkin laajempi ratkaisu kuin yrityksen sisäisessä käytössä oleva PDM.

Lataa maksuton opas tuotetiedonhallintaan

Me tarjoamme tuotetiedonhallinnan ratkaisuja

Me tarjoamme asiakkaan ostokokemusta parantavia ratkaisuja - jotka samalla helpottavat myyjän työtä. Meidän tuotetiedonhallinnan ratkaisut on kevyitä, helposti integroitavia ja nopeasti käyttöön otettavia. Kehitämme ne ketterästi kanssanne. Keskittymällä olennaisiin asioihin voidaan pienillä muutoksilla saada aikaan merkittävää liiketoiminnan kasvua. Tuotetiedonhallinnan järjestelmänä toimii meidän SOLU Business Solutions, joka on kotimaista koodausta, IT-lähituotantoa. Meidän järjestelmä taipuu verkkopalveluiden tuote-esittelyyn ja verkkokaupaksi ja myyjän työpöydäksi. Tämän lisäksi järjestelmään voi rakentaa kevyesti tuotekonfigurointia (PCM), kuten määrälaskurin, johon perinteiset verkkokauppajärjestelmät harvoin taipuvat. SOLU on suunniteltu B2B-yritysten toimijoille, jolloin se tukee erityisesti juuri näiden alojen ostoprosessia.

Jos haluat kuulla konkreettisesti, miten yrityksesi tuotetietoa voidaan parantaa ja jakaa paremmin, myynnin kasvu tavoitteena, ota minuun yhteyttä. Meidän asiakaskuntamme koostuu mm. teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksistä, ja olemme tehneet heille onnistuneita tuotetiedonhallintaan liittyviä ratkaisuja jo 20 vuoden ajan. Puhumme samaa kieltä kanssasi ja ymmärrämme B2B-liiketoiminnan erikoispiirteet. Meidän ratkaisumme eroavat myös suuresti kansainvälisten toimijoiden raskaista ratkaisuista, emme esimerkiksi edellytä asiakkaiden sitoutumista minkään tietyn ekosysteemin sateenvarjonsa alle. Meillä pienikin asiakas saa helposti räätälöityä ja nopeaa asiakaspalvelua.

Lue lisää:

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Julkaistu: 17.01.2018