Jousikauppa - Tehokas ERP-integroitu verkkomyynnin ratkaisu

Meconet on metallituotteiden valmistamisen kumppani. He tarjoavat palveluja tuotesuunnittelusta ja prototyypittelystä tehokkaaseen massatuotantoon. Uudistetun Jousikaupan avulla asiakkaat voivat helposti ja nopeasti hakea, verrata ja tilata standardijouset, jousikomponentit, sähköasennustarvikkeet sekä paljon metallituotteiden valmistamiseen liittyviä tuotteita. 

Tavoitteena parempi palvelu, nopeampi myynti ja tehokkaammat prosessit

Uudistetulla Jousikaupalla oli kolmenlaisia tavoitteita. Ensisijaisesti tavoitteena oli helpottaa asiakkaiden tuotevalintaa sekä parantaa palvelua tarjoamalla tilausmahdollisuus asiakkaan omilla hinnoilla. Lisäksi Meconet halusi uudistaa myyjien tilaustenkäsittelyyn liittyviä työkaluja, jotta myyjillä vapautuu aikaa asiakkaan palvelemiseen. Yrityksen sisäisen toiminnan tehostamisen tavoitteena oli puolestaan automatisoida tuote-, asiakas- ja tilaustietojen kulku ERP-toiminnanohjausjärjestelmän ja rakennettavan verkkoratkaisun välillä.

Joustavin Jousikauppa ammattiostajille!

Jousikaupan suunnittelussa ja toteutuksessa panostettiin erityisesti ostajien tuotevalintaan. Palvelumuotoilun menetelmin määriteltiin asiakkaan tarpeet sekä tuotevalintaan liittyvät askeleet ja toiminta. Yhdessä tuoteryhmässä saattaa olla jopa yli 2000 nimikettä, joten ostajan tapa hakea ja hahmottaa tuotevalinta nousi kriittiseksi tekijäksi. Koska asiakas lähestyy valikoimaa teknisten vaatimusten kautta, kehitimme tuotevalintaan jousihaku-toiminnon, jonka avulla ostaja voi hakea jousia yhtä aikaa usealla eri teknisellä ominaisuudella. Näin tuotevalinnasta saatiin ostajan ostoprosessia tukeva palvelu.

Sopimusasiakkaille luotiin lisäksi päivittäistä asiointia helpottavia toimintoja. Toteutimme muun muassa projektihankintaa helpottavan ostoskorin tallennuksen sekä mahdollisuuden lähettää ostoehdotus oman organisaation hankintaan. Toiminnoilla tuetaan ammattiostajien moniportaista ostoprosessia.

Myyjille rakennettiin oma näkymä ja liittymä Jousikauppaan. Sen kautta myyjät voivat käyttää palvelua kentällä asiakkaan kanssa. Myyjä voi esitellä tuotevalikoimaa asiakkaan hinnoilla sekä tehdä valmiin ostoehdotuksen asiakkaalle suoraan palvelusta.

Meconet Jousikauppa Case

Win-win-win tilanne

Kuten usein onnistuneissa digitaalisten ratkaisujen toteutuksessa, myös Jousikaupan uudistamisessa saavutettiin monentasoisia hyötyjä.

  • Hyödyt asiakkaille: Asiakkaat saavat nyt 24/7-palvelun. He voivat tilata mistä vain ja milloin vain omilla hinnoilla tuotteita. Asiakkaat näkevät sopimushintojen lisäksi tuotteiden saatavuuden sekä tilaushistorian.
  • Hyödyt myynnille: Myyjillä on nyt aina käytössä kaikki asiakkaan palveluun tarvittavat tiedot - missä vain he liikkuvatkin. Samalla heiltä vapautuu aikaa rutiinikyselyistä vaativampaan projektimyyntiin ja uusien asiakkaiden tavoittamiseen.
  • Hyödyt yrityksen sisäisen toiminnan tehostamiseen: Tuotetiedot automatisoitiin ERP:n ja Jousikaupan välillä siten, että päivittäiset muutokset valikoimassa eivät aiheuta ylimääräistä työtä. Tilaaminen ja tilausten käsittely on automatisoitu, jolloin tilausten käsittelyssä säästyy arvioilta 15-30 minuuttia per tilaus.

Ruotsin vastaava ”Fjäder butik” -jousikauppa on jo toteutettu ja lanseerattu Ruotsin markkinoille. Meconet panostaa vahvasti verkkomyynnin kehittämiseen ja seuraava ratkaisu on jo suunnitelmissa.


Muita toteutettuja ratkaisuja

Tuotevalitsin

Jousikauppaan toteutettin myös teknisesti laaja, mutta näppärä tuotevalitsin. Näin tuhansien erilaisten jousien seasta juuri asiakkaalle oikean jousen löytäminen helpottuu ja nopeutuu huomattavasti!


e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Titiu Rajanto
Palvelumuotoilija
Petri Vehviläinen
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon