Keräätkö tietoa vai hyödynnätkö tietoa?

REAN malli
Verkkoliiketoiminnan optimointi ja tavoitteiden mittaaminen ei jää kiinni järjestelmien puutteesta. Päinvastoin, järjestelmät ovat tietoa pullollaan. Mutta aikaa tiedon analysointiin ja tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon on yhä vähemmän. Mikä siis avuksi?

Verkkoliiketoiminnan optimointi ja tavoitteiden mittaaminen ei jää kiinni järjestelmien puutteesta. Päinvastoin, järjestelmät ovat tietoa pullollaan. Mutta aikaa tiedon analysointiin ja tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon on yhä vähemmän. Mikä siis avuksi?

Aloita liiketoiminnan kannalta tärkeillä tavoitteilla

Liiketoiminnan optimointi kannattaa aloittaa asettamalla muutama liiketoiminnan kannalta merkittävä tavoite, joita seurataan ja joiden pohjalta toimintaa kehitetään. Optimointia voi katsoa kokonaisvaltaisesti neljän eri osa-alueen (REAN) kautta:

  • Reach – löydettävyys eli löytävätkö asiakkaat palvelun esim. hakukoneiden kautta? Tullaanko palveluun?
  • Engage – sitouttaminen eli pysyvätkö asiakkaat palvelussa vai poistuvatko he saman tien?
  • Activate – aktivointi eli tekevätkö asiakkaat niitä asioita, mitä haluat – kuten tilauksia?
  • Nurture – asiakkuuksien hoitaminen eli miten me hoidamme netin kautta yhteyttä ottaneita asiakkaita?

Valitettavan usein verkkopalvelun käyttöä mitataan pelkillä sessioilla ja kävijämäärillä tai vaikkapa hakukonesijoituksilla. Kuitenkin kyseessä on liiketoiminta, jolla pitäisi olla liiketoiminnallisia tavoitteita. Siksi tavoitteiden asettamisessa kannattaa tarvittaessa hyödyntää meitä kokeneita valmentajia. Me autamme ja sparraamme esimerkiksi tilanteissa kun pitää määritellä tarkalleen mitä halutaan kehittää ja miten sitä voidaan mitata.

Otetaan esimerkki. Jos halutaan lisätä verkkopalvelun kautta toteutuvaa kauppaa, niin ensin kannattaa päättää, millä menetelmällä kauppaa halutaan lisätä. Oletetaan, että tässä tapauksessa päätetään kasvattaa yhteydenottojen määrää verkkopalvelun kautta. Tällöin selvitetään paljonko kävijöitä ja liidejä tulee verkosta tällä hetkellä. Jos kävijämäärät ovat riittävät, mutta yhteydenottojen määrät liian vähäiset, mietitään mitä parannuksia yhteydenottotapoihin voidaan tehdä. Suunnittelussa pohditaan niin sisällöllisiä kuin toiminnallisia muutoksia, joita sitten seurataan ja muutosta verrataan aiempaan tilanteeseen.

Kuulostaa itsestään selvältä. Mutta yllättävän usein tämä mittaaminen jätetään toteuttamatta. Tämä saattaa johtua monesta syystä kuten esimerkiksi siitä, että usein ajatellaan, että ”verkossa nyt on vaan oltava” ilman että sinne rakennetaan myynnillisiä elementtejä. Toisaalta mittareiden toteuttaminen verkkosivuille vaatii yllättävän paljon tarkkuutta ja teknistä taitoa, joten se saattaa jäädä uuden palvelun rakentamisen ohessa huomioimatta. Tai siihen ei haluta panostaa kustannusten vuoksi.

Perusta päätöksesi faktaan, älä fiktioon

Meidän toimintamalliin kuuluu, että huomioimme analytiikan, mittarit ja jatkuvan tehostamisen osana jokaista asiakasprojektia. Kaikki asiakasvastuulliset henkilöt ovat käytettävissäsi, mutta lisäksi meillä on liiketoiminnan optimointiin keskittynyt tiimi, joka auttaa asiakkaita niin tavoitteiden asettamisessa, mittaamisessa kuin analyysin tekemisessäkin. Koska sen jälkeen, kun tiedät, mitä tahdot mitata, niin kannattaa varmistaa, että oikeita asioita myös mitataan. 

Jos yritykselläsi ei ole osaamista esim. Google Analyticsin käytöstä, käänny meidän puoleemme. Olemme virallinen sertifioitu Google Partners –kumppaniyritys ja voimme tarjota kansainvälisen tason osaamista käyttöösi.

Verkkoliiketoiminnassa pärjääminen vaatii jatkuvaa optimointia ja kehittämistä. Kun yrityksellesi on asetettu selkeät tavoitteet, joita mitataan oikein, sinulla on mahdollisuus tehdä valistuneita päätöksiä jatkosta. Jos olet ulkoistanut seurannan meille, me teemme sinulle sovituin väliajoin analyysin ja toimenpide-ehdotukset, jotta sinä voit tehdä valistuneita päätöksiä. Eli optimoida omaa liiketoimintaasi. Enää ei kannata luottaa luuloon, kun faktaakin on tarjolla. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Julkaistu: 31.08.2016