Digitalisaatio murtaa organisaatiorajat ja kysyy uutta osaamista

E21 digitalisaation muutos
Digitalisaatio on melkoinen koetinkivi koko organisaatiolle. Strategiat ja visiot tuppaavat olemaan löysähköä höpinää ja ”siniset meret” on löydettävä kokeilemalla ja tekemällä. Toimitusjohtajan on huolehdittava yrityksen muutoskyvystä ja integroitava kaikki ymmärtämään asiakasta. Väliportaan johtajat joutuvat yhtälailla miettimään digitaalisuuden vaikutuksia toiminnoissaan ja kaiken keskellä on huolehdittava siitä, että työntekijät tuntevat merkityksellisyytensä muutoksentekijöinä.

Digitalisaatio on melkoinen koetinkivi koko organisaatiolle. Strategiat ja visiot tuppaavat olemaan löysähköä höpinää ja ”siniset meret” on löydettävä kokeilemalla ja tekemällä. Toimitusjohtajan on huolehdittava yrityksen muutoskyvystä ja integroitava kaikki ymmärtämään asiakasta. Väliportaan johtajat joutuvat yhtälailla miettimään digitaalisuuden vaikutuksia toiminnoissaan ja kaiken keskellä on huolehdittava siitä, että työntekijät tuntevat merkityksellisyytensä muutoksentekijöinä.

Tarkastelen tässä digitalisaatiota muutamien toimintojen näkökulmasta ja väitän, että organisaatiorajat menevät väistämättä rikki. Perusedellytykset menestykselle lähtevät uudenlaisesta osaamisesta ja johtamisjärjestelmät on syytä uudistaa kokonaan. Tässä valaistusta asiaan:

Uusien liiketoimintamallien suunnitteluun ja palvelumuotoiluun on satsattava enemmän kuin koskaan. Siitä tulee digiajan merkittävin kilpailuetu. Homma on haastavaa puuhaa ja kysyy kokemusta, rohkeutta, toimialatuntemusta ja digiajan mahdollisuuksien ymmärtämistä. Toiminto on systemaattinen prosessi ja sen on integroiduttava tiiviisti muiden toimintojen kanssa niin, että asiakaskokemus ei mene rikki missään kohtaamispisteessä. Ydinosaamista, jonka soisi ulottuvan kaikkialle läpi organisaatiorajojen. Tästä osaamisesta on pulaa jokaisessa organisaatiossa!

Myyntijohdon tehtävä on digitalisoida asiakkaan ostopolku kustannustehokkaaksi ja palvelukokemus siinä erottuvaksi. Menestyvä myyntitoiminta 

edellyttääkin kiinteätä yhteistyötä kaikkien toimintojen, mutta vähintäänkin analyyttisen markkinoinnin ja luovan palvelukehityksen kanssa. Jos tulosbonuksia pitää jaella, jaetaan ne sille ketjulle, jonka ansiota hyvin sujuva myynti on. Johtamisjärjestelmät ja mittarit saavat jo kyytiä siellä, missä asiaan on herätty.

Markkinoinnin tehtävä on tunnistaa asiakkaat ja niiden tarpeet, houkutella lämpöiset asiakkaat ostopuuhiin, digitalisoida myyntiprosessi niin pitkälle kuin mahdollista ja syventää suhdetta asiakkaisiin. Sanomattakin on selvää, että myynti, markkinointi ja palvelumuotoilu on ymmärrettävä integroida toisiinsa ja tehtäviä on suorastaan mahdoton erottaa toisistaan.

Henkilöstöhallinto on pakotettu miettimään, mistä taidoista on pulaa ja miten luodaan hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Digitalisaatio edellytää useimmissa organisaatiossa sarjaa koulutuksia ja työpajoja, jotta jokainen toiminto osaa valjastaa siitä menestystä. Ihmiset oppivat ja kulttuuri muuttuu tekemällä ja se duuni pitää saada käyntiin jokaisella osastolla. HR:lle toivoisin tässä isompaa roolia organisaation digivalmiuksien edistäjänä.

Tietohallinnon syliin on turhaan kaadettu liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistamisen paineita, ei se sieltä käsin onnistu. Sen sijaan johdon, myynnin, markkinoinnin ja palvelukehityksen on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä tietohallinnon kanssa ja rakennettava yhteinen näkemys siitä, millaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla liiketoimintaa voidaan kehittää haluttuun suuntaan.

Toimitusjohtajalta itseltään digi vaatii melkoisesti muutoskykyä. Siinä missä nurkkahuone oli aiemmin kaikkien alojen erikoisasiantuntija ja pystyi kädestä pitäen neuvomaan kisällejä työssään, nyt on luotettava osaaviin ihmisiin ja varmistettava, että muutos tapahtuu oikeaan suuntaan sekä liiketoiminnassa että ihmisissä. Toimitusjohtajan tehtävä on ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet, varmistaa organisaation muutoskyky ja huolehtia, että oikeilla paikoilla on osaavia ja innostuneita tekijöitä. Nyt johdetaan ihmisiä, heitetään vanhat johtamisjärjestelmät romikseen, integroidutaan yhdeksi, tehdään ja opitaan asioita yhdessä, innostutaan uuden tekemisestä ja muutetaan kulttuuria tekemällä.

Ja ihan ensialkuun, toimitusjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että palvelukehityksen, myyntitoiminnan ja markkinoinnin rajat revitään rikki ja että näissä toiminnoissa on tarvittava digiajan osaaminen. Siitä on hyvä aloittaa!

Lue lisää digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja pyydä meidät käymään!

Yhteistyöterveisin,

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Julkaistu: 25.08.2016