Kerää tuotetietoa keskitetysti idean syntymisestä lähtien

Keskitetty tuotetiedon hallinta
Liiketoiminnalle tärkeän tuotetiedon muodostuminen alkaa usein jo vuosia ennenkuin tuote lanseerataan markkinoille. Tieto kehittyy, laajentuu, muuttuu ja täydentyy tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Myös tuotetiedon kanssa työskentelevät henkilöt vaihtuvat ja prosessiin voi liittyä yrityksen ulkopuolisia henkilöitä. Tiedon ja siihen liittyvän muutosprosessin hallinta käy yrityksille sitä haasteellisemmaksi mitä enemmän liiketoiminta verkostoituu ja siirtyy kohti verkkoliiketoimintaa.

Liiketoiminnalle tärkeän tuotetiedon muodostuminen alkaa usein jo vuosia ennenkuin tuote lanseerataan markkinoille. Tieto kehittyy, laajentuu, muuttuu ja täydentyy tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Myös tuotetiedon kanssa työskentelevät henkilöt vaihtuvat ja prosessiin voi liittyä yrityksen ulkopuolisia henkilöitä. Tiedon ja siihen liittyvän muutosprosessin hallinta käy yrityksille sitä haasteellisemmaksi mitä enemmän liiketoiminta verkostoituu ja siirtyy kohti verkkoliiketoimintaa.

Tuotetietoa syntyy ensimmäisistä ideapalavereista lähtien

Mikäli yrityksesi valmistaa tuotteensa itse, on hyvä tiedostaa, että yrityksen oma tuotekehitysprosessi tuottaa hyödyllistä tuotetietoa jo ensimmäisistä tuotepalavereista lähtien. Tyypillisesti tuotteen elinkaaren hallinnan (product lifecycle management, PLM) alkuvaiheessa tuotettu tieto sisältää mm. nimikkeitä, tuoterakenteita, kolmiuloitteisia CAD-malleja ja muita dokumentteja. Tämän tiedon kokoaminen määrämuotoisesti keskitettyyn järjestelmään tuotteen kaupallistamista varten on yritykselle arvokas asia. Tuote saadaan myyntiin entistä nopeammin kun yrityksellä on tuotekehityksestä lähtien yhteinen näkemys tuotetietojen käsittelystä:

  • mitä tuotetietoa uudesta tuotteesta tarvitaan sisäisesti?

  • mistä / keneltä tieto saadaan ja missä vaiheessa tieto tuotetaan?

  • millaista tuotetietoa asiakkaat tarvitsevat ostopäätöksen tueksi?

  • miten tuotetietoa laajennetaan ja rikastetaan?

  • mitä kanavia käytetään tiedon julkaisuun myynnin alkaessa? 

Sama malli pätee tukkukaupassa, jossa tuotteet hankitaan valmistajalta. Osto-organisaatiolle kertyy tuotteiden valinnan yhteydessä runsaasti valmistajan tuotetietoa, jota myöhemmin tarvitaan tuotteen päätyessä yrityksen tuotevalikoimaan. Time-to-market-aika lyhenee merkittävästi, kun tuotetieto on olemassa jo siinä vaiheessa, kun päätös tuotteen myynnistä tehdään.

Tuotetiedon määrittelyä ei voi ulkoistaa

Haluaisin korostaa sähköiseen tuotetiedon hallintaan siirtymisessä sitä, että vain sinä ja/tai sinun yrityksesi työntekijät voitte tehdä tuotetiedon määrittelyn. Eli vastata noihin yllä listattuihin kysymyksiin. Vain te tiedätte, missä tuotetietoa alkaa syntymään ja miten koko tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) teillä toimii. Toki ulkopuolinen voi tukea tätä esittämällä hyviä kysymyksiä ja näyttämällä hyväksi havaittuja malleja toimialalta.

Varmista, että kumppani ymmärtää liiketoimintasi erityispiirteet

Kun tuotetietoon liittyvät tarpeet, rakenne ja vastuut ovat tiedossa, niin yritykselle sopivan tuotetiedonhallinnanjärjestelmän hankinta on merkittävästi helpompaa. Järjestelmää valitessa kannattaa varmistaa, että yhteistyökumppanilla on ymmärrystä ja kokemusta sekä alan että sinun yrityksesi erityispiirteistä ja toimiva ratkaisu juuri sinun tarpeisiin.

Jos ajatellaan vaikka teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksiä, niin silloin yhdellä tuotteella on usein monta erilaista myyntiyksikköä (esim. eri kokoisia tai painoisia versioita). Silloin toimiva malli on tallentaa rikastettu tieto - esim. markkinointi- ja käyttökohdetekstit, kuvat, videot, tiedostot ja tekniset tiedot – tuotekohtaisesti, ei myyntiyksikköittän. Näin kaikkiin myyntiyksiköihin liittyvät muutokset ja päivitykset hoituvat kerralla ja vältyt myyntiyksikkökohtaisen tiedon ylläpidolta. Katso esimerkiksi kuinka Fesconilla on kaikki yhden tuotteen myyntinimikkeet yhdellä tuotesivulla, jolloin myyntinimikkeisiin liittyvän tiedon rikastaminen ja ylläpito hoidetaan vain yhtä tuotekorttia päivittämällä. Rikastettua tuotetietoa ei tarvise manuaalisesti monistaa jokaiselle nimikkeelle erikseen vaan tuhansien myyntiyksiköiden tapauksessa voidaan selvitä ylläpitämällä joitain satoja tuotekortteja.

Esimerkiksi ytmshop.fi-palvelussa on yli 4000 myyntiyksikköä, mutta he ylläpitävät vain noin 350 tuotekorttia eli rikastettua tuotetietoa. Tämän toiminnallisuuden vuoksi e21:n SOLU Business Solution-ratkaisu tarjoaakin ylivoimaisesti helpoimman tuotetiedon tallennuksen ja ylläpidon teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksille.

Jos kirjoitus herätti kiinnostusta, voit jatkaa lukemista lataamalla maksuttoman pikaoppaan tuotetiedon hallinnan maailmaan. Ja ota yhteyttä! Kerron mielelläni meidän toteutuksista teollisuuden ja teknisen kaupan alan yrityksille.

Yhteistyöterveisin,

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Julkaistu: 25.11.2015