Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa prosesseja ja vähentää kustannuksia

tuotetiedonhallinta reunoilla ilman ukkoa
Tuotetiedon hallinnasta (product information management, PIM) onkin tullut yksi yrityksen tärkeimpiä kehitysprosesseja ja sen merkitys vain kasvaa verkkoliiketoimintaan siirryttäessä.
Keskitetty tuotetiedon hallinta opas kansi

Teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksillä on valtavat määrät tuotetietoa eri muodossa ja erilaisissa järjestelmissä. Tiedon kerääminen ja tallentaminen, rikastaminen ja julkaisu vaativat yrityksiltä kasvavassa määrin resursseja ja järjestelmien välisiä integrointeja, mikäli tuotetietoa hallitaan eri puolilla organisaatiota, omissa järjestelmissään. Tuotetiedon hallinnasta (product information management, PIM) onkin tullut yksi yrityksen tärkeimpiä kehitysprosesseja ja sen merkitys vain kasvaa verkkoliiketoimintaan siirryttäessä.

PIM-järjestelmä integroituu kätevästi ERP:iin ja muihin järjestelmiin

Tuotetieto on perinteisesti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä eli ERPissä. ERP on kuitenkin pääasiassa viritetty hoitamaan toiminnanohjausta eikä se useinkaan tarjoa työkaluja rikastetun tuotetiedon hallintaan. Laadukas tuotetiedonhallintajärjestelmä – eli PIM-järjestelmä – on rakennettu niin, että se integroituu kätevästi yrityksen eri tietojärjestelmiin kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin, josta tieto voidaan ajaa turvallisesti keskitettyyn PIM-ratkaisuun esimerkiksi eräajona öisin. 

Toiminta tehostuu läpi organisaation

Yrityksen tarpeisiin suunniteltu keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä tehostaa tuotetiedon hallinnan prosessia läpi organisaation – myynnistä tuotantoon. Työntekijäresursseja vapautuu rutiineista ja virheiden korjaamisesta tuottavampaan työhön, kun

  • toiminnanohjausjärjestelmässä oleva tieto päivittyy automaattisesti keskitettyyn tuotetiedonhallintajärjestelmään

  • tietoa rikastetaan keskitetysti yhdessä järjestelmässä

  • tuotetieto julkaistaan yhden järjestelmän kautta haluttuihin kanaviin (www, mobiili, printti).

SOLU Business Solution teollisuuden ja teknisen kaupan tuotetiedon hallintaan

e21:n SOLU Business Solution on erityisesti teollisuuden ja teknisen kaupan tarpeisiin suunniteltu keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM-järjestelmä). Se tarjoaa tehokkaat työkalut suurten tuotevalikoimien ja laajojen tuotetietojen käsittelyyn, ylläpitoon ja julkaisuun eri kanavissa. SOLU mahdollistaa tuotetiedon keräämisen tuotteen elinkaaren alusta lähtien, jolloin SOLU on helppo ottaa osaksi yrityksen tuotekehitysprosessia. Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot, piirustukset, kuvat yms. alkavat kerääntyä keskitettyyn järjestelmään, jossa sitä on helppo rikastaa markkinoinnillisin tekstein, kuvin ja videoin. Näin tuote saadaan myyntiin entistä nopeammin markkinoille.

Viimeisin SOLU-versio sisältää mm.

  • parannetun WebAPI-tuen esim. ERP-järjestelmiin

  • parannetut työkalut tuotekorttien ja websivujen luomiseen

  • päivitetyt tekstieditori- ja video player -toiminnot.

Mikäli yrityksesi on siirtymässä verkkoliiketoimintaan, niin SOLU tarjoaa sisäänrakennetun tuen myös verkkokaupparatkaisulle. SOLUa käytetään jo yli 100 verkkokaupparatkaisussa Suomessa ja lähimarkkinoilla.

Teimme tuotetiedon hallinnasta oppaan, jossa kerromme lisää sähköisen tuotetiedon hallinnan hyödyistä. LATAA MAKSUTON TUOTETIEDON HALLINNAN PIKAOPAS ja kutsu minut kertomaan lisää!

Yhteistyöterveisin,

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Julkaistu: 17.11.2015