Tuotekonfigurointi verkossa - myyjän lyömätön työkalu

Tuotevalitsin opas kansi
Kaikille räätälöitävien tuotteiden suunnitteluun ja myyntiin osallistuville tarjottava avoin tuotevalintatyökalu mahdollistaa tuotekokonaisuuden läpinäkyvyyden eri toimijoiden kesken. Se tehostaa merkittävästi tuotevalinnan prosessia ja vähentää virheiden määrää.

Iso osa teknisten tuotteiden ja ratkaisujen toimituksista räätälöidään asiakkaan tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan. Yksi tuote tai ratkaisu voi koostua useista eri tuotteiden yhdistelmistä, joista jokaisen täytyy olla yhteensopiva keskenään. Muuten kokonaisuus ei toimi. Tuotevalinta edellyttää tuotteen toimittajan eri osastojen (myynti, tuotanto) sekä asiakkaan ja asiakkaan edustajien (suunnittelutoimisto, urakoitsija) välillä tapahtuvaa suunnittelu- ja selvitystyötä. Molemmat näistä vaativat paljon aikaa.

Koko tuotevalinnan prosessin ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys on perinteisin menetelmin työläs toteuttaa. Perinteisiä menetelmiä ovat esimerkiksi puhelimitse tapahtuva selvitystyö ja sähköposteissa kulkevat tiedostot ja kyselyt. Kaikkien osapuolten kesken saavutettavan yhtenäisen ymmärryksen muodostaminen syö arvokkaita työtunteja. Siksi yhä useammat yritykset tarjoavat tuotevalinnan avuksi yksittäisiä työkaluja esimerkiksi suunnittelijan tarpeisiin. Yksittäisten työkalujen haasteeksi voi kuitenkin muodostua se, ettei niitä ole linkitetty tai yhdistetty muihin käytettävissä oleviin järjestelmiin. Sen sijaan kaikille osapuolille avoin tuotevalintatyökalu mahdollistaa tarvittavan läpinäkyvyyden toimijoiden kesken. Se tehostaa merkittävästi tuotevalinnan prosessia ja vähentää virheiden määrää.

Tuotevalitsin pähkinänkuoressa

Tuotevalitsin perustuu ajatukseen, että verkkopohjainen valitsin kysyy ne samat kysymykset, jotka myyjä kysyy asiakkaalta. Näistä tärkeimmät ovat tarve ja käyttötarkoitus. Sen jälkeen valitsin ohjaa ratkaisun osien valintaa visuaalisin keinoin sekä teknisin lisäkysymyksin kohti lopullista tuote- tai ratkaisuvaihtoehtoa. Tai vaihtoehtojen joukkoa. Soritettu tuotevalinta on mahdollista tallentaa ja jakaa hankintaan osallistuvien kesken. Tarvittavat muutokset voidaan tehdä yhdessä tai erikseen.

Toteutimme Purson SNEP-valaisinratkaisuille oman Tuotevalitsimen, jonka avulla niin tilojen suunnittelijat, urakoitsijat kuin myyjät itse voivat suunnitella ja määritellä virheettömän valaisinratkaisun käyttökohteen mukaan. Tuotevalitsin ohjaa valaistuksen suunnittelua askel kerrallaan poistaen automaattisesti epäsopivat vaihtoehdot. Lopputuloksena syntyy aina yksiselitteinen kuvaus ratkaisusta, joka sellaisenaan kertoo tuotannolle tarkasti, mitä sen pitää tuottaa. Näin myyjä tietää mitä on myynyt ja tuotanto tietää mitä pitää tuottaa, ja virheiden mahdollisuus on minimissään.

Tuotevalitsimen hyödyt myynnille

Tuotekonfiguraattori voidaan rakentaa myynnin, suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden avuksi. Se voidaan tarjota myös suoraan verkosta asiakkaiden käytettäväksi. Lähtökohtana on kuitenkin rakentaa se myynnin prosessien pohjalta, jolloin siitä tulee saumaton osa yrityksen myyntiä.

Kun Tuotevalitsimen pääkäyttäjäksi valikoituu myynti, sillä on mahdollista saavuttaa seuraavia hyötyjä:

  • Vähemmän työkuormaa tuotevalinnan- ja määrälaskennan osalta
  • Vähemmän virheitä myyntiprosessin aikana
  • Korvaa hankalat Excel-tiedostot
  • Vähentää työllistävien tuotekyselyiden määrää
  • Erinomainen työkalu uusien myyjien perehdyttämiseen.

Tuotevalitsin voidaan myös rakentaa laajemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin siitä tehdään menekkilaskennan, hinnoittelun sekä tarjoustenhallinnan työkalu. Tällöin ratkaisuun sisällytetään myös tarjouspyynnön tekemiseen vaaditut vaiheet. Samalla tarjousten teko ja niiden hallinta nopeutuu.

Tuotekonfiguraattori ostamisen apuna

Kun Tuotevalitsimen tarjoaa suoraaan verkosta asiakkaalle, se mahdollistaa omatoimisen tuotekonfiguroinnin. Ohjatun valinnan avulla asiakas voi valita ja vertailla eri vaihtoehtoja: visuaalisuutta, materiaaleja, määriä ja hintoja. Lopullisen valinnan kautta työkalu ohjaa ostamisen kohti tarjouspyyntöä tai suoran tilauksen tekemiseen.

Tuotevalitsin mahdollistaa räätälöitävien tuotteiden ja ratkaisujen ostamisen milloin vain ja mistä vain. Se tarjoaa nopean tavan vertailla kustannuksia ja suorittaa ostamisen. Samalla yrityksen asiakaskokemus paranee. Tuotevalitsin on saanut paljon kehuja asiakkailtamme. Tutustu esimerkiksi Tapaus Pursoon!

Lataa juuri julkaistu Tuotevalitsin opas:

Julkaistu: 08.10.2019