Optimoi myös digitaalista myyntisuppiloa

e21 Digitaalinen myyntisuppilo
Yksi tärkeimpiä myynnin kasvattamisen työkaluja on myynnin suppilon optimointi: parempaa tunnettavuutta, lisää näkyvyyttä, lisää liidejä, enemmän tuloksellisia kontaktointeja, enemmän kauppaa ja asiakkuuden hoito sekä lisämyynti.

Yksi tärkeimpiä myynnin kasvattamisen työkaluja on myynnin suppilon optimointi: parempaa tunnettavuutta, lisää näkyvyyttä, lisää liidejä, enemmän tuloksellisia kontaktointeja, enemmän kauppaa ja asiakkuuden hoito sekä lisämyynti. Suppilon optimointi digitaalisissa kanavissa perustuu samaan logiikkaan, mutta vaatii erilaisia toimenpiteitä kuin perinteisemmässä toimintamallissa.

e21 Digitaalinen myyntisuppilo

Näkyvyyden ja käyntien määrän lisääminen = enemmän digitaalisia kohtaamisia. Tärkein työvaihe tässä on hakukoneoptimointi eli tuotetiedon esittäminen siten, että se löytyy verkosta niillä termeillä, joita halutut kohderyhmät käyttävät hakiessaan tietoa verkosta. Sisällön ja sanojen optimoinnin tueksi rakennetaan uusia laskeutumissivuja, jotka varsinaisten tuotesivujen lisäksi esittelevät sopivia ratkaisuja ja käyttökohteita. Näin tuotteiden löydettävyys paranee ja kävijöiden määrä kasvaa.

Onnistumisprosenttia lisää yhteydenotto-mahdollisuuksien lisääminen sivustolle. Tätä kutsumme konversio-optimoinniksi. Lähtökohtana on sitouttaa kävijät pysymään verkkosivuilla ja sen jälkeen saada kävijät myynnin liideiksi. Liidien määrää nostetaan lisäämällä yhteydenottolomakkeita, helpottamalla tarjouspyyntöjen lähettämistä ja yksinkertaistamalla tilauksen/tarjouspyynnön tekoa. Helpotamme ja ohjaamme asiakkaan toimintaa, jolloin myös onnistumisprosentti kasvaa. Tästä hyvä esimerkki on JOBMEALille toteutettu konversio-optimointi.

Liidit ja tarjouspyynnöt myynnille: Myyjän työpöydällä tehostetaan myynnin työtä sekä verkkoliidien että muiden tarjouspyyntöjen käsittelyssä. Myyjän työpöytä on ikään kuin myyjille räätälöity erittäin tehokas verkkokauppa, josta myyjät löytävät nopeasti sopivat tuotteet ja voivat rakentaa tarjouksen. Se mahdollistaa asiakaskohtaisten alennusprosenttien tekemisen ja tarjouksen tai tilauksen tekemisen suoraan palvelusta. Siihen voidaan liittää ominaisuuksia, kuten asiakkaan sähköpostiin lähetettävä, määräajan voimassa oleva linkki tarjoukseen, jossa asiakas voi hyväksyä tilauksen ja maksaa sen suoraan verkosta.

Asiakkuuksien ylläpitoa voidaan helpottaa automatisoimalla yhteydenpitoa lähettämällä kaupasta sopivan ajan päästä tarjous lisätuotteista, ylläpitämällä asiakkaan omaa hinnoittelua tilausjärjestelmässä, tallentamalla asiakkaan tyypillisiä tilauksia uudelleentilaamista varten. Myös huollon yhteydenottoja sekä varaosatilauksia voidaan hoitaa asiakkaiden omalla tilausjärjestelmällä.

Tässä yksinkertaistettu malli digitaalisen myyntisuppilon optimoinnista. Jokaisella yrityksellä on oma suppilomallinsa ja siihen liittyvät toimintavaiheet, jotka tulee huomioida digitaalisen suppilon optimoinnissa. Yksittäisten vaiheiden optimointi ei riitä, vaan suppiloa tulee katsoa ja optimoida kokonaisuutena maksimaalisen kasvun saavuttamiseksi. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! 

Julkaistu: 20.10.2017