Analyysi mahdollisti oikeiden asioiden optimoinnin – Case JOBmeal.fi

Jobmeal logo
”Luulimme, että hakukonenäkyvyytemme on heikko, koska emme saaneet verkon kautta tarpeeksi yhteydenottoja”, kertoo Perttu Laitsaari, JOBmealin toimitusjohtaja. Näin usein ajatellaankin, mutta me päätimme selvittää todelliset syyt siihen, miksi liidejä ei tule.

”Luulimme, että hakukonenäkyvyytemme on heikko, koska emme saaneet verkon kautta tarpeeksi yhteydenottoja”, kertoo Perttu Laitsaari, JOBmealin toimitusjohtaja. Näin usein ajatellaankin, mutta me päätimme selvittää todelliset syyt siihen, miksi liidejä ei tule. Lähdimme liikkeelle verkkoliiketoiminnan nykytila-analyysillä ja sen tuottaman tietoon perustuvalla konversio-optimoinnilla.

JOBmeal on Euroopan johtava ja Suomen kokenein taukohetkien kumppani, joka tarjoaa toimistoihin ja julkisiin tiloihin monipuolisia kahvi- ja juoma-automaattiratkaisuja. JOBmealin verkkopalvelun tavoitteena on tarjota kattavaa tuotetietoa asiakkaille ja kerätä liidejä myyntiorganisaatiolle.

Nykytila-analyysi

Toteutimme laajan analyysin sekä hakukonelöydettävyydestä että sivustolla tapahtuvasta käyttäytymisestä. Selvitimme esimerkiksi suosituimmat saapumissivut ja sivujen välittömät poistumisprosentit. Analyysin perusteella selvitimme sivuston kipupisteitä A/B -testauksella eli jaoimme kävijät kahteen ryhmään, joista toiselle näytetään nykyiset sivut ja toiselle uusi testiversio. Sitten mittasimme kumpi sivu toimii paremmin. 

Analyysissä selvisi, että JOBmeal.fi:n nykyinen löydettävyys hakukoneiden kautta on hyvä - todelliset haasteet ovatkin muualla. Esimerkiksi osaa valituista termeistä (hakusanoista tai niiden yhdistelmistä) ei juurikaan klikattu eli CTR (click-through-rate) oli huono, vaikka termit sijoittuivat hakutulosten yläpäähän. Klikkausprosenttia parannettiin muokkaamalla hakukoneen tuloksissa näkyviä otsikoita ja tekstejä paremmin käyttäjän hakua vastaavaksi.

Konversio-optimointi

Osalla termeistä saavuttiin sellaisille sivuille, joita ei ollut tarkoitettu saapumissivuiksi. Lisäksi oli paljon hakukoneliikennettä, jota ei osattu arvioida etukäteen, koska se muodostui sellaisista termeistä, joita ei oltu suunniteltu tuomaan liikennettä sivustolle. Analyysin avulla selvisi myös, että useilla saapumissivuilla oli suuri välitön poistumisprosentti. Myöskin monet sivut sitouttivat käyttäjiä huonosti, koska niillä ei ollut selkeitä toimintakehotteita (CTA eli call-to-action).

Heikosti toimivilla saapumissivuilla tarjottiin pääasiassa vain tuotteisiin liittyvää tarinaa esimerkiksi kahvista, mutta yrityksen tuotteita eli kahviautomaatteja ei sivuilla esitelty lainkaan. Tällöin kahviautomaatteja hakeva asiakas poistui nopeasti joko lukematta sisältöä tai heti lukemisen jälkeen, koska sivuilla ei esitelty automaatteja eikä ohjattu niiden pariin. Tämä johtui siitä, ettei sivujen sisältöä tehdessä ollut tiedossa, että hakukoneet tulisivat indeksoimaan juuri näitä sivuja tuotteisiin liittyville hakusanoille.

e21:n avulla aloitettiin verkkosivuston optimointikampanja, jossa tuotiin aktiivisesti esiin sekä tuotenostoja että tuotesuosituksia. Lisäsimme myös toimintakehotuspainikkeita, joissa suositeltiin tutustumaan aiheeseen liittyviin automaatteihin ja linkattiin tuotesivuille.

Tulokset

Näillä toimenpiteellä saatiin aikaiseksi merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi kahvijuomia esittelevän sivun sitoutuminen kasvoi lähes 140 % eli kävijät jatkoivat tältä sivulta eteenpäin muualle sivustolla, eivätkä enää poistuneet välittömästi sivulle tullessaan.

Lisäksi A/B-testauksen tuloksena oli, että kun vanha puhelimen kuva + ”ota yhteyttä” –painike muutettiin ”Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa” –painikkeeksi ja painikkeen kokoa muutettiin suuremmaksi, niin uutta painiketta klikattiin kaksi kertaa useammin kuin vanhaa.

Yhteydenottolomakkeeseen tehtiin myös muutoksia: vähennettiin kenttiä, yksinkertaistettiin pyydettäviä asioita, lisättiin mahdollisuus pyytää tarjous ja antaa lisätietoja. Lisäksi juuri se automaatti, jonka kohdalta yhteydenottopainiketta klikattiin, laitettiin otsikoksi sekä siitä lisättiin kuva lomakkeeseen. Lopputuloksena oli, että lomakkeen lähettämisen hylkäysprosentti väheni ja lähes 100% lomakkeen lähettäjistä täyttää vapaakenttään myynnille arvokasta taustatietoa tarpeestaan.

”JOBmealin tapauksessa nykytila-analyysi oli välttämätön, jotta osasimme toteuttaa oikeat optimointi-toimenpiteet. Ilman analyysiä aikaa ja rahaa olisi käytetty vääriin toimenpiteisiin. Nyt sen sijaan pystyimme heti saamaan konkreettisia tuloksia, jotka parantavat sekä JOBmealin liidien hankintaa että asiakkaan kokemusta”, kertoo e21:n myyntijohtaja Mikko Särkikangas. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Julkaistu: 12.05.2016