Älä unohda hakukonenäkyvyyttä!

e21 Myynnin kasvu
B2B verkkokauppa nähdään usein pelkkänä tilausjärjestelmänä olemassa oleville asiakkaille (linkki edelliseen blogikirjoitukseen). Yrityksissä saatetaan myös edelleen ajatella, että “meidän myynti tehdään myyjien neuvotellessa asiakkaan luona”. Kuitenkin yhä enemmän myös B2B puolella ostajat etsivät itse myyjät ja ostoprosessi lähtee liikkeelle Google-haulla. Myyjän tullessa myyntineuvotteluun ostaja tyypillisesti tietää jo myyntikandidaatit verkkohaun pohjalta.

 

B2B verkkokauppa nähdään usein pelkkänä tilausjärjestelmänä olemassa oleville asiakkaille. Yrityksissä saatetaan myös edelleen ajatella, että “meidän myynti tehdään myyjien neuvotellessa asiakkaan luona”. Kuitenkin yhä enemmän myös B2B puolella ostajat etsivät itse myyjät ja ostoprosessi lähtee liikkeelle Google-haulla. Myyjän tullessa myyntineuvotteluun ostaja tyypillisesti tietää jo myyntikandidaatit verkkohaun pohjalta.

Hyvin suunnitellun ja toteutetun B2B markkinoinnin tunnistaa siitä, että jo ensimmäiset yhteydenotot otetaan verkkosivun tai -kaupan kautta. Kokemuksemme mukaan tarjouspyyntö lähetetään suoraan verkkosivuilta yllättävänkin monimutkaisissa hankinnoissa. Jos siihen vain on selkeä mahdollisuus sivustolla.

Löytyminen oikeilla, ostajan käyttämillä hakutermeillä on siis äärimmäisen tärkeää kaikille verkkokaupoille. Paras löydettävyys tavoitetaan, kun sijoitutaan top 5 hakutuloksiin yrityksen tärkeimmillä tuotenimillä. Mutta tämä ei vielä riitä. Lisäksi tulisi sijoittua hyville tuloksille tuotteisiin liittyvillä ongelmien ratkaisua hakevilla hauilla.

Toimiva resepti hyvään hakukonesijoittumiseen vahvasti kilpaillulla B2B markkinalla on monimuotoisen, käyttäjää palvelevan verkkosisällön julkaiseminen sivuilla siten, että myös hakukoneet osaavat löytää sisällön. Erinomaista sisältöä laadukkaan tuotetiedon lisäksi ovat mm. esimerkkiprojektit ja tutkimusjulkaisut. Näillä sekä luodaan hyvä mielikuva yrityksen osaamisesta että tarjotaan asiakkaan ostopäätöstä tukevaa tietoa. Parhaan sisällön tuottaa yleensä asiantuntijana yritys itse, mutta ulkoistuskin onnistuu silloin kuin yhteistyökumppani tuntee kohderyhmän ja yrityksen palvelutarjonnan tarpeeksi hyvin.

Sivuston sisältöä tulee päivittää jatkuvasti ja pitää faktatiedot ajan tasalla, koska myös tiedon ajantasaisuudella ja laadulla on suuri merkitys hakukonelöydettävyyden kannalta. Lisäksi läsnäolo YouTubessa ja muissa sosiaalisissa medioissa on tärkeää kuten myös takaisinlinkitykset laadukkailta verkkosivustoilta.

 

e21 tarjoaa tuotetiedon hallinnan ja verkkokaupparatkaisujen lisäksi apua Google-hakukonelöydettävyyden varmistamiseen. Tässä vielä neljä syytä varmistaa hakukonenäkyvyys:

Lue lisää B2B hakukonemarkkinoinnista ja tämän blogitekstin lähteistä.

Julkaistu: 08.05.2015