Parempaa palvelua tuotevalitsimen avulla

Purson SNEP® on joustava ja turvallinen valaistusratkaisu teollisuushalleihin, myymälöihin, varastorakennuksiin, liikunta- ja pysäköintitiloihin sekä julkisiin tiloihin. SNEP®-valaistuksella lisätään tuottavuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tuotteet saadaan näkyviin, jolloin ne ovat houkuttelevia ja myyviä. SNEP®-valaistuksella luodaan tunnelmia, ohjataan ihmisiä ja kerätään tietoa ympäristöstä ja ihmisten liikkeistä.

Tavoitteena tilaus-toimitusketjun tehostaminen

SNEP valaisinratkaisujen hieno ominaisuus on se, että ne tarjoavat lähes lukemattoman määrän erilaisia mahdollisuuksia ratkaista tilojen valaisintarpeet. Kolikon toisena puolena on se, että satojen tuhansien vaihtoehtojen joukosta asiakkaalle sopivan ratkaisun määrittely vei aiemmin asiakkaalta ja myynniltä paljon aikaa. Lisäksi virheiden mahdollisuus oli suuri, koska speksaaminen tehtiin käsin.

Näin ollen tavoitteeksi asetettiin koko tilaus-toimitusketjun tehostaminen ja ratkaisukonfiguroinnin automatisointi, joka vapauttaisi myynnin aikaa teknisten ominaisuuksien speksaamisesta todelliseen myyntiin. Lisäksi tavoitteena oli, että asiakkaan tai myyjän on helppo määritellä lopullinen tuoteyhdistelmä/ratkaisu, joka kertoo yksiselitteisesti tuotannolle, millainen ratkaisu heidän tulee tuottaa

Tuotevalitsimella parempaa palvelua ja tehokkaampaa ajankäyttöä

SNEP valaisinratkaisuille toteutettiin verkkopohjainen Tuotevalitsin, jonka avulla niin tilojen suunnittelijat, urakoitsijat kuin myyjät itse voivat suunnitella ja määritellä virheettömän valaisinratkaisun käyttökohteen mukaan. Tuotevalitsin ohjaa valaistuksen suunnittelua askel kerrallaan, poistaen automaattisesti epäsopivat vaihtoehdot. Lopputuloksena syntyy aina yksiselitteinen kuvaus ratkaisusta, joka sellaisenaan kertoo tuotannolle tarkasti, mitä sen pitää tuottaa. Näin myyjä tietää mitä on myynyt ja tuotanto tietää mitä pitää tuottaa, ja virheiden mahdollisuus on minimissään. 

Tuotevalitsin tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä tuotevalinnan itsenäisesti missä tahansa ja milloin tahansa, ilman yhteydenottoa myyntiin. Kun asiakas on tietoinen siitä, millainen ratkaisuvaihtoehto on hänelle sopiva, myynnin on helppo keskittyä teknisten määrittelyiden sijaan kaupallisten asioiden neuvotteluun ja konsultointiin

Purso Snep case

Tärkeintä meille on ollut se, että olemme saaneet Tuotevalitsimesta äärimmäisen hyvää palautetta niin asiakkailta kuin omilta myyjiltä. Asiakkaat voivat itsenäisesti rakentaa käyttökohteeseen sopivan ratkaisun ja myynti saa keskittyä todelliseen myyntityöhön kun työllistävät kyselyt poistuivat. Lisäksi verkkopohjaisen työkalun käyttöönotto on ollut yksinkertaista ja helppoa.

- Hannu Jokinen, Liiketoimintajohtaja, Purso Oy Valaistusjärjestelmät

Tulokset

  • Yksiselitteinen ratkaisu: Asiakas voi luoda yksiselitteisen ratkaisun tuhansista vaihtoehdoista.
  • Parantunut palvelu: Asiakas voi tehdä itsenäisesti monimutkaisen konfiguroinnin ilman yhteydenottoa myyntiin.
  • Myynnin tehostuminen: Myynnin ajankäyttö siirtyi teknisten asioiden määrittelystä todelliseen myyntityöhön.
  • Virheiden määrän vähentyminen: Tuotevalitsin poistaa epäsopivat vaihtoehdot valituista ratkaisuista.

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Titiu Rajanto
Palvelumuotoilija

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon