e21 Solutions Oy vahvistaa johtoaan

Juha Rokkanen
e21 Solutions on nimittänyt Juha Rokkasen yhtiön hallituksen ja johdon advisoriksi sekä interim Chief Strategic Officeriksi (CSO) 1.5.2023 alkaen. Nimityksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yrityksen asemaa digitaalisen liiketoiminnan alalla ja nimitys kytkeytyy tiiviisti organisaation kasvustrategiaan kohti seuraavaa kokoluokkaa.

Kasvun ytimessä jatkuu jo tutuksi tullut vahva sitoutuminen asiakaskeskeisyyteen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Pyrimme syventämään entisestään ymmärrystä asiakkaidemme liiketoimintatarpeista ja kehittämään jatkossakin ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa liiketoimintansa kehittämisessä.

Juhan pitkäaikainen kokemus IT yritysten kasvattamisesta, strategisesta johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä vankka asiantuntemus digitaalisen liiketoiminnan alalta tekevät hänestä arvokkaan lisäyksen organisaatioomme.

Juha Rokkanen on toiminut useissa johtotehtävissä mm. Solteq Oyj:ssä, Innofactor Oyj:ssä sekä atBusiness Oy:ssä. Hänellä on vahva kokemus ja osaaminen e21 Solutions Oy:n ydinliiketoiminta alueelta eli B2B tuotedatan (digitaalisen liiketoiminnan ja kriittisen liiketoimintadatan) hyödyntämisessä yrityksen kilpailuedun rakentamisessa. 

Odotamme innolla Juhan panosta organisaatiomme kasvun ja menestyksen tukemisessa. Hänen ainutlaatuinen osaamisensa ja näkemyksensä auttavat meitä vahvistamaan asemamme alallamme ja vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Toivotamme Juhan tervetulleeksi e21:n tiimiin!

Marko Rautakoura
CEO


e21 Solutions Oy strengthens its management

e21 Solutions has appointed Juha Rokkanen as advisor to the company's board and management as well as interim Chief Strategic Officer (CSO) from May 1, 2023. The goal of the appointment is to strengthen and develop the company's position in the field of digital business, and the appointment is closely linked to the organization's growth strategy towards the next size category.

At the core of the growth, the already familiar strong commitment to customer focus and long-term partnership continues. We strive to further deepen our understanding of our customers' business needs and continue to develop solutions that help our customers achieve their goals in developing their business.

Juha's long-term experience in growing IT companies, strategic management and business development, as well as solid expertise in the field of digital business, make him a valuable addition to our organization.

Juha Rokkanen has held several management positions, e.g. Solteq Oyj, Innofactor Oyj and atBusiness Oy. He has strong experience and expertise in e21 Solutions Oy's core business area, i.e. in utilizing B2B product data (digital business and critical business data) in building the company's competitive advantage.

We look forward to Juha's contribution in supporting the growth and success of our organization. His unique expertise and vision help us strengthen our position in our field and meet our customers' needs even better.

We welcome Juha to the e21 team!

Julkaistu: 30.06.2023