Excelistä asiointipalveluun – näin digitalisoit liiketoimintaa

E21 after sales huolto
Erityisesti rakennustuoteteollisuudessa liikkuu valtavat määrät dataa. Tähän dataan perehtymällä on mahdollista innovoida ja rakentaa uusia asiointipalveluita, joiden avulla samanaikaisesti sekä parannetaan palvelua että tehostetaan yrityksen liiketoimintaa.

Suuren rakennustuotteita tarjoavan yrityksen asiakas halusi hoitaa tuotetilauksen verkossa. Tuotteet löytyivät hyvin verkkosivuilta, mutta tieto tuotteiden saatavuudesta ja rahdin hinnasta puuttui. Asiakas otti yhteyttä myyjään, joka avuliaasti lähti selvittämään tietoja. Saatavuustiedot kaivettiin yrityksen erp-järjestelmästä ja rahdin hinta erillisestä excel-tiedostosta. Tieto välitettiin asiakkaalle puhelimitse. Asiakas pyysi lisäksi tuotteiden suoritustasodokumentit, jotka myyjä kaivoi yrityksen verkkolevyltä ja lähetti ne asiakkaalle sähköpostilla. Asiakkaan selvityspyynnöistä ei jäänyt merkintää järjestelmiin, joten seuraavalla tilauskerralla sama toistui. Ja sitä seuraavalla. Kuulostaako tutulta?

Hyödyntämätön data voi toimia verkkomyynnin ja -asioinnin jarruna

Yllä kuvattu esimerkki osoittaa, että yksi merkittävimpiä verkkosioinnin elementtejä on data ja sen hallinta. Eli myytävään tuotteeseen, palveluun tai ratkaisuun liittyvä tieto sekä tiedon hallinta ja jakelu. Monissa yrityksissä tätä liiketoiminnan kannalta merkittävää dataa säilytetään edelleen eri järjestelmissä, sovelluksissa ja excel-tiedostoissa, ja sitä jaetaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sähköpostilla ja puhelimitse.

Ei siinä, kyllä asiat Excelissäkin hoituvat. Mutta käsin ylläpidettävät taulukkodokumentit ovat virheherkkiä ja vaativat ihmisen osaamista ja toimintaa. Se voi olla hidasta ja kallista etenkin jos joku tieto tai toiminta on yhden tai kahden henkilön takana. Asiakasmäärien kasvaessa ja kyselyiden räjähtäessä myynnin aika meneekin selvitystyöhön eikä asiakkaiden hankkimiseen ja lisäarvon tuottamiseen.

Asiakasextranetin tunnistetut hyödyt

Rudus Case Kotipolku

Etenkin rakennustuoteteollisuudessa liikkuu hurja määrä dataa. On tuote- ja asiakasdataa, lainsäädännön vaatimuksia sekä tuotekuljetuksiin liittyvää tietoa. Monimuotoiseen dataan perehtymällä on mahdollista innovoida ja rakentaa uusia asiointipalveluita, joiden avulla samanaikaisesti sekä parannetaan palvelua että tehostetaan yrityksen liiketoimintaa. Palveluita, jotka sitouttavat asiakkaat juuri sinun yrityksesi kumppaneiksi.

Innovoimme ja toteutimme Rudukselle uudenlaisen verkkoasiointipalvelun, jonne Rudus keskitti kaiken toimituksiin liittyvän tiedon kuljetusliikkeistä, kuljettajista ja ajoneuvoista lähtien. Kalustoon liittyvä tarkastustieto kertoo muun muassa mitä tuotteita ajoneuvossa voi kuljettaa. Kuljettajiin liittyvää tietoa ovat esimerkiksi pätevyydet ja tutkinnot. Aiemmin kaikkea tätä tietoa hallinnoitiin excel-tiedostoilla ja välitettiin puhelimitse sekä sähköpostitse. Mutta nyt sekä kuljetusliikkeet että Rudus voivat hakea tarvitsemaansa tietoa ja päivittää sitä tarvittaessa suoraan verkossa. Verkkopohjainen asiointipalvelu onkin tehostanut Ruduksen toimintaa ja samanaikaisesti vahvistanut Ruduksen haluttavuutta yhteistyökumppanina.

Ruduksen tapauksessa kaikki kuljetuspalvelun innovointiin tarvittava tieto oli jo olemassa. Tiedot piti vain tunnistaa ja löytää sekä innovoida uusi tapa hyödyntää sitä. Todennäköisesti myös sinun yritykselläsi on vastaavaa dataa: se voi liittyä esimerkiksi vuokralaitteisiin ja niiden hallinnointiin. Tai oman laitekannan ylläpito-, varaosa- ja  huoltotoimenpiteisiin.  Datan ongelmana voi olla sen sekavuus eli missä se on ja missä muodossa se on. Mutta kun mallinnetaan tavoite eli millaista dataa tarvitaan ja mistä se saadaan, meillä on mahdollisuus rakentaa sinunkin liiketoimintaa hyödyntäviä ja asiakkaita palvelevia ratkaisuja.

Jos datan hyödyntäminen kiinnostaa, niin ota yhteyttä! Meillä on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan digitalisoinnista.

Yhteistyöterveisin, 

Marko Rautakoura
TJ, partneri

Julkaistu: 09.03.2022