Virheellinen tuotetieto syö yrityksesi luotettavuutta

nainen ja ipad
Jos ostotilanteessa saat tuotteista vanhentunutta tai virheellistä tietoa, millaisen mielikuvan ja kokemuksen se sinulle jättää? Miten se vaikuttaa luottamukseesi yritystä kohtaan?

Ajankohtaisella ja laadukkaalla tiedolla on suuri merkitys sekä ostopäätökseen että koko yrityksen luotettavuuden rakentumiseen. Jos ostotilanteessa saat tuotteista vanhentunutta tai virheellistä tietoa, millaisen mielikuvan ja kokemuksen se sinulle jättää? Miten se vaikuttaa luottamukseesi yritystä kohtaan? Asioitko heidän kanssaan mielellään vielä uudelleen – riippumatta siitä, saitko tarvitsemasi tuotteen ja vieläpä sopuhintaan?

Tuotetiedon hallinta on laadukkaan asiakaskokemuksen pohja

Etenkin teknisiä tuotteita ja ratkaisuja myyvät yritykset elävät ja hengittävät tuotetietoa. Tuotetiedon hallintaa voidaan liioittelematta pitää koko myynnin kivijalkana. Olisi kuitenkin hyvin lyhytnäköistä jättää se vain myynnin tai markkinoinnin asiaksi. Tuotetiedon hallinta koskettaa koko yritystä, helpottaa parhaimmillaan eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tuo toimintaan läpinäkyvyyttä. 

Jos yrityksen sisällä on monta henkilöä vastaamassa tuotteeseen liittyvistä tiedoista, voi tiedosta olla monta eri versiota eri paikoissa. Vaarana onkin se, ettei kenelläkään ole varmaa tietoa siitä, mikä tiedosta on ajan tasalla. Selvittely vie helposti lukemattomia ylimääräisiä työtunteja niin myynniltä kuin asiakaspalvelulta. Pahimmillaan seurauksena on niiden asiakkaiden menettäminen, joille virheellisten tuotetietojen selvittelystä aiheutuva ajan menetys osoittautuu kynnyskysymykseksi. Siitäkin huolimatta, että tyytyväisyys itse tuotteisiin olisikin korkea. 

Tuotetiedon hallinta on siis merkittävä tekijä yrityksen liiketoiminnassa. Ja mikä on merkittävä tekijä yritykselle, kuuluu olla mitä merkittävin asia myös johdolle. Toimivalla tuotetiedon hallinnalla tehostetaan prosesseja myynnistä tuotantoon. Se auttaa johtoa näin pitämään myös langat käsissään entistä paremmin. Voidaan kärjistetysti sanoa, että mikäli johto on kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä on sen oltava kiinnostunut myös tuotetiedon hallinnasta. 

Uudistettu tuotetiedon hallinnan pikaopas - lataa maksutta

Lataa pikaopas

Keskitetty tuotetiedon hallinta luo pohjan digitaaliselle liiketoiminnalle

Keskitetty tuotetiedon hallinta mahdollistaa liiketoiminnan laajentaminen digitaaliseen ympäristöön. Se on myös keskeinen tekijä hakukoneoptimoiduille sisällöille ja sitä kautta tuotteiden ja yrityksen näkyvyydelle sekä verkkolöydettävyydelle.

Monipuoliset, niin asiakasta, myyjää kuin koko organisaatiota aidosti palvelevat digitalisoidut ja automatisoidut palvelut ovat tulevaisuuden kehityksen peruspilari. Jos aiot pärjätä kilpailussa ja kehittää toimintaa, täytyy myös tuotetiedon hallinnan olla kunnossa. Tämän päivän valveutunut asiakas arvostaa ja vaatii sujuvuuden lisäksi luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Näiden vaikutusta ostopäätökseen ei ole varaa väheksyä.

Haluatko tietää enemmän keskitetyn tuotetiedon hallinnan vaikutuksista yrityksesi toimintaan muun muassa tehokkaamman myynnin ja paremman asiakaskokemuksen kautta? Lue lisää uudistetusta Keskitetty tuotetiedon hallinta -pikaoppaastamme tai kurkkaa millaisia vaikutuksia keskitetyllä tuotetiedon hallinnalla oli Fesconin toimintaan.

Yhteistyöterveisin,

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Julkaistu: 29.10.2019