Tilataan yksi innovaatio–ketterällä pilottihankkeella

e21 konsultointi
Miksi suunnitella gigalomaanisia digiprojekteja, kun liiketoimintaa voidaan kehittää jatkuvasti kevyillä muutoksilla?

Finnsementin toimitusjohtaja Miikka Riionheimo ihmetteli syyskuun Rakennuslehdessä*, miksi rakentamisen kehittämistyössä tavoitellaan niin isoja askelia, ettei niitä keretä toteuttamaan ajoissa tai saada toteutettua ollenkaan. Vastakkaisena esimerkkinä hän esitti autoteollisuuden, jossa asiakasta auttavia muutoksia tehdään nopeasti ja jatkuvasti – pienin askelin.

Samaa asiaa ihmettelen monesti itsekin erilaisissa verkkohankkeissa: Miksi suunnitella gigalomaanisia digiprojekteja, kun liiketoimintaa voidaan kehittää jatkuvasti kevyillä muutoksilla? Esimerkiksi B2B-verkkokauppa -hankkeen ei välttämättä tarvitse olla iso ja raskas, sillä alkuun pääsee ketterästi hyvinkin pienillä kustannuksilla.

Ideoi, testaa, pilotoi, opi, kehitä ja ideoi lisää

Innovoinnissa päätavoitteena on kehittää asiakkaille arvoa tuovia ratkaisuja – tavoittaa win-win tilanne sinulle ja asiakkaallesi. Selvä se, että toimivia tapoja ei kannata muuttaa, mutta entä ne muut? Mitkä ovat toimintasi pullonkaulat ja miten nämä voidaan korjata mahdollisimman vaivattomasti? Tai onko liiketoiminnassa “jauhamatonta kauraa”, esimerkiksi voisiko vaikka after sales- palveluita parantaa digitalisaation avulla?

Haastavin vaihe innovoinnissa on usein aloitus – miten ja milloin idea voidaan viedä käytännössä toimivaksi ja halutuksi tuotteeksi tai palveluksi? Esimerkiksi myynnin digitalisaatiossa hyväksi koettua ideaa kannattaa testata kevyesti pilottihankkeella.

● Pilottihanke on hyvä tapa oppia ja kehittää toimintaa ilman suuria investointeja.
● Pilottihanke antaa mahdollisuuden testata välittömästi uusia liiketoimintamalleja pienelle testiryhmälle.
● Pilottihanke antaa konkreettisia ratkaisuja kuinka uusi konsepti toimii. Jos konsepti ei toimi, on sekin tieto arvokasta.
● Pilottihanke sitouttaa myyjiä ja asiakkaita jo kehittämistyöhön.
● Pilottihanke syventää näkemystä päätöksentekoon, sillä sen avulla ymmärretään perusperiaatteet siitä, miten ongelma voidaan ratkaista.
● Pilottihankkeen avulla voidaan laskea jo alustava ROI ja mitata hankkeen tuomia hyötyjä ja haittoja. Hyötyjä voi olla esimerkiksi resurssien säästöt ja uusien asiakaskontaktien määrän kasvaminen.

Listan yksi tärkeimmistä asioista on henkilöstön sitouttaminen, sillä innovaatiot vaativat uskallusta kokeilla uusia toimintatapoja. Henkilöstön sitoutumattomuus tappaa valitettavasti parhaatkin ideat.

Saisinko laadukkaan innovaation nopeasti ja edullisesti?

Vastaus on kyllä. Ketterällä pilottihankkeella voimme kehittää kanssasi erilaisia innovaatioita myynnin digitalisoimiseen liittyvissä ratkaisuissa. Ideoidaan ensin yhdessä uusia liiketoimintamalleja maksuttomassa digisparrauksessa, jonka jälkeen valitaan tärkein tai tärkeimmät ideat pilottivaiheeseen, ja lähdetään siitä eteenpäin.

Julkaistu: 29.11.2017