Erikoistukkukauppa verkossa

HauCon Finland Oy kuuluu yhteen pohjoismaiden johtavista erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen jälleenmyyjistä rakennusteollisuudelle ja elementtitehtaille. Yritys valmistaa ja tuo maahan alan huipputuotteita sekä osallistuu aktiivisesti alan tuotekehitykseen. HauCon on myös hieno esimerkki pk-yrityksestä, joka hyödyntää verkon mahdollisuudet tuotetiedon jakamisessa ja myynnin työkaluna. Verkkopalvelulle asetetut tavoitteet voidaan mitata suoraan euroina.

Tavoitteena palvella laaja-alaisesti erilaisia asiakkaita

HauCon haluaa olla paras yhteistyökumppani ja tarjota alan parasta palvelua. Verkkopalvelun uudistus -projektin yksi tärkeimpiä tavoitteita olikin tavoittaa ja palvella myös niitä asiakkaita, joita henkilökohtainen myynti ei tavoita. Lisäksi verkkopalvelun lähtökohdaksi asetettiin HauConin tunnettuuden vahvistaminen.

HauConilla on monenlaisia asiakasryhmiä kuten rakennesuunnittelijat, työmaiden asiantuntijat sekä projektijohto. Palvelumuotoilun keinoin rakensimme asiakasymmärryksen pohjalta erilaiset profiilit sekä asiakkuuspolut, joiden pohjalta palvelun uudistaminen lähti liikkeelle.

Haucon Case

Palveleva verkkosivusto - uusille ja nykyisille asiakkaille

Asiakkaiden tavoitettavuus ja palvelu kulminoitui kattavan tuotetiedon tarjoamiseen. Uudistetusta palvelusta asiakkaiden on helppo löytää laadukas tuotetieto sekä tuotteista että yrityksen tarjoamista ratkaisuista. Tuotteita voi hakea sekä tuotekategorian että tuotenumeron tai -nimen avulla, joka nopeuttaa oikeiden tuotteiden löytymistä. Kattavan tuotetiedon tarjoaminen verkossa mahdollistaa HauConille myös paremman hakukonelöydettävyyden, joka kasvattaa yrityksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Palveluun toteutettiin sopimusasiakkaille kohdistettu tilausjärjestelmä, joka parantaa nykyisten asiakkaiden palvelua. Kirjautumalla palveluun asiakkaat pääsevät näkemään omat asiakaskohtaiset hintatietonsa, jolloin tilausten tekeminen on helppoa ja nopeaa. Koska moni HauConin asiakas on jatkuvasti liikkeellä tai työmaalla, panostimme erityisesti palvelun mobiilikäytettävyyteen. Sitä kautta tuotteiden selaaminen ja tilaaminen onnistuu missä vain.

Jatkuvalla kehityksellä kohti parempaa palvelua

HauConin kehitystyön kantavana ajatuksena on ollut ja tulee olemaan asiakkaan ostamisen helpottaminen ja myynnin tuki. Ketterän kehittämisen menetelmiä hyödyntäen palveluun tulee asteittain erilaisia kohderyhmiä palvelevia työkaluja ja myynnin työtä helpottavia ratkaisuja. 


e21 Avainhenkilöt

Marko Rautakoura
TJ, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Marko vastaa niihin mielellään!

Ota yhteyttä Markoon