Teknisen kaupan tuotetiedonhallinta

Tecalemit Flow Oy (TecaFlow) toimii raskaan teollisuuden yritysten kokonaisvaltaisena toimittajana ja kumppanina. Kattava tuotevalikoima käsittää venttiilit, pumput, prosessiautomaation kenttälaitteet, instrumentoinnin ja tyhjiötekniikan sekä vesihuollon prosessilaitteet. TecaFlow:n toimintaan kuuluu tuotemyynnin ja –markkinoinnin lisäksi tekninen palvelu, joka vastaa laitteiden käyttöönotosta, koulutuksesta, asennuksista ja huollosta.

Parempaa palvelua tuotetiedon hallinnan avulla

Lähtötilanteessa yrityksen tuotetiedot olivat useassa eri järjestelmässä ja monenlaisessa muodossa (ERP, esitteet, verkkosivu), jonka vuoksi niiden ylläpito ja hallinta oli hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi verkkopalvelun tekninen ratkaisu ei mahdollistanut liiketoiminnan kehitystarpeita.

Kehitysprojektin tavoitteeksi asetettiinkin tuotetiedon hallinnan tehostaminen sekä julkaistavan tuotetiedon laadun parantaminen. Lisäksi tavoitteena oli hyödyntää verkkoa entistä tehokkaammin myynnin tukena, kuten:

  • lisätä kävijöiden määrää
  • parantaa palvelua tarjoamalla kattava tuotetieto ja helpottamalla tuotteiden vertailua ja valintaa
  • lisätä tarjouspyyntöjen määrää helpottamalla tarjouspyynnön tekemistä.

Helpottamalla asiakkaiden tiedonhankintaa ja tuotteiden vertailua ja valintaa, pystyttiin samanaikaisesti sekä tavoittelemaan parempaa asiakastyytyväisyyttä että lisää myyntiä.

Käyttötapaukset ratkaisun taustalla

Kehitysprojektissa määriteltiin ne käyttäjäryhmät, jotka tulisivat tarvitsemaan verkkopalvelussa tarjottavaa tietoa ja työkaluja eniten. Samalla pohdittiin, miten he jo tuntevat yrityksen ja sen tuotteet ja millaisia tiedontarpeita heillä on. Määrittelyn tuloksena muodostettiin kolme eri käyttötapausta:

  • sivuston ja tuotteet tuntevat henkilöt,
  • tuotteet tuntevat, mutta sivustoa vähemmän käyttäneet henkilöt, ja
  • henkilöt, jotka hakevat erilaisia yhteystietoja.

Eri käyttötapausten määrittely mahdollisti oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon tarjoamisen oikealla tavalla eri käyttäjäryhmille. Osalle tarjottiin suora polku erilaisiin ratkaisuihihn, osalle vaihtoehtoja esitellään käyttökohteen mukaan ja osalle tarjotaan suoraa pääsyä erilaisiin yhteystietoihin (myynti, huolto, asiakaspalvelu). Näin jokainen käyttäjäryhmä löytää helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon.

Tulokset

Parantunut asiakaspalvelu

Yhteydenottojen määrä kasvoi

Toiminta tehostui: vähemmän virheitä ja turhaa työtä

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon