Myyntikonfiguraattori - myyjille ja jälleenmyyjille

Onko asiakaskohtaisten tarjousten ja tuotekokonaisuuksien hallitseminen työlästä? Aloitatko uusien tarjousten tekeminen aina lähes alusta, vaikka vastaavanlaisia tarjouksia on tehty aikaisemminkin? 

Case Icopal
Nopeaa ja helppoa tarjouslaskentaa

"Kun teollisuuden ja teknisten tuotteiden myynti tapahtuu urakoitsijoiden ja vaikka rautakauppojen kautta, haasteena on usein menekin laskenta tarjousvaiheessa. Laskenta on työlästä ja vaatii erityisosaamista, jota kaikilla tarjouslaskentaa tekevillä ei ole. Tämä aiheuttaa tarjousten laadun vaihtelua ja menekin ennustettavuuden vaikeaa hallintaa. Asiakkaalle tilanne aiheuttaa kohtuuttoman pitkää odottelua. Ratkaisu menekin laskentaan on Tuotevalitsin."

Tuotevalitsin toimii myyjien myyntikonfiguraattorina

Tuotevalitsin auttaa asiakaskohtaisten tarjousten ja tuotekokonaisuuksien hallinnassa. Tuotevalitsimen avulla myyjä laskee tuotteiden menekit ja hinnat ja tekee niistä nopeasti asiakaskohtaiset tarjoukset. Se yhdistää kaikki tarjous-tilausprosessissa tarvittavat tiedot ja helpottaa merkittävästi merkittävästi myyjän työtä.

Tuotevalitsin auttaa selvittämään asiakkaan tarpeen ja kertoo mitä tietoja tarvitaan tarvittavan ratkaisun valitsemiseksi. Valitsin ohjaa visualisoiden vaihe vaiheelta myyjää lisäämään tarvittavan määrän tuotteita / komponentteja. Näin se sekä nopeuttaa tarjouksen tekemistä että vähentää virheiden riskiä.

Myyntikonfiguraattorin hyödyt

Nopeuttaa tuotteiden konfigurointia

Myyntikonfiguraattori kertoo mitä tietoja tarvitaan, ja konfiguroi ja visualisoi tuotteet automaattisesti tiedon pohjalta asiakastapaamisen yhteydessä. 

Vähentää virheitä

Työkalu vähentää käsityön tarvetta, jolloin myös virheiden todennäköisyys pienenee. 

Parantaa asiakaspalvelua

Myyntikonfiguraattori ohjaa ja visualisoi monimutkaisetkin tuotteet ja ratkaisut asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Tällöin myös kommunikointi asiakkaan kanssa paranee.

“Vain tarpeeseen” tuotanto

Työkalulla saat valmiit asiakastilaukset, jolloin voit valmistaa vain näitä eikä varasto täyty yrityksen ennustamalla tehdyistä tuotetilauksista.

Uudet tuoteideat

Voit tarkastella asiakkaiden suosimia tuotekomponenteja ja tuotekokonaisuuksia, jolloin näiden saatavuutta ja käytettävyyttä pystytään parantamaan. Saatat saada myös uusia liiketoimintaideoita suosituimmista tuotevariaatioista.

 

 

 

Tehostaa tarjoustenlaskentaa

Myyntikonfiguraattori toimii myyjän tarjous- ja hinnoittelutyökaluna, joka nopeuttaa tarjousten ja tilausten käsittelyä sekä vähentää teknisen osaamisen merkitystä.

Poistaa työllistävät tuotekyselyt

Työkalua voidaan käyttää joko myyjän kanssa tai asiakas voi käyttää sitä itsenäisesti. Myynti voi myös keskittyä myymiseen ja monimutkaisiin ratkaisutoimituksiin, kun rutiinityöt vähenevät. Ostamisen helppous sitouttaa asiakkaan yritykseen. Työkalun avulla myös kansainvälistä jälleenmyyntiä voidaan palvella ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kevyt ja helposti integroitava ratkaisu

Myyntikonfiguraattori on suunniteltu myynnin ja ostamisen helpottamiseen. Sen käyttöönotto ei ole raskas IT-projekti, vaan kevyt ratkaisu pienille- ja keskisuurille yrityksille. Autamme sinua heittämään Excel tiedostot roskiin ja integroimaan työkalun yrityksesi taustajärjestelmiin (ERP, CRM ym.). Työkalu on suunniteltu valmistavan teollisuuden tarpeiden pohjalta.

Lataa MAKSUTON markkinakartoitus

Myynnin digiaste kertoo teollisuuden ja teknisen kaupan ylimmän johdon näkemyksiä myynnin ja markkinoinnin digitalisaation asteesta.

Lataa MAKSUTON markkinakartoitus

Blogi

02.12.2020

Etämyynti ja digitaalisen asiakassuhteen rakentaminen

Luottamus eli asiakkaan tunne ja kokemus siitä, että myyjä kuuntelee ja on läsnä asiakkaan ongelmien ratkomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa, on tänä päivänä osattava luoda digitaalisesti.
Lue lisää

04.11.2020

Ketterää ja kustannustehokasta digitalisointia

Tässä kirjoituksessa Kasperi esittelee itsensä ja oman työnsä kautta e21:n ohjelmistokehitystä, teknologiaa sekä projektien teknistä toteutusta. Konkreettinen esimerkki valaisee usein pimentoon jäävää b2b....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!