Mitä on tuotetieto?

Yrityksillä, jotka myyvät konkreettisia tuotteita, kuten rakennusmateriaaleja, on valtavat määrät erilaista ja eri järjestelmissä olevaa tietoa yksittäiseen tuotteeseen liittyen. Siinä vaiheessa kun yrityksellä alkaa olla tuotteita satoja, tuhansia tai kymmeniä tuhansia, tiedon hallinnasta muodostuu yritykselle kriittinen menestystekijä.

Sähköinen tuotetieto B2B-yrityksissä

Tuotteisiin liittyvää perustietoa ovat mm. tuotteen nimi, tuotenumero, pakkaus, hinta ja saatavuus. Perustietojen lisäksi tuoteinformaatio koostuu tuotekuvista, tuote-esittelystä, käyttökohteiden esittelystä, yksityiskohtaisesta teknisestä tiedosta sekä tuotteen käyttämiseen liittyvästä informaatiosta (asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet). Laajennettua tuotetietoa rikastetaan usein vielä mm. kuvausteksteillä, videoilla, sertifikaateilla ja käyttöturvallisuustiedotteilla. Nämä kaikki saattaa olla vielä tarjottuna usealla eri kielellä.

Tuotetiedon valtavan määrän lisäksi haasteena on se, että tieto on monessa eri muodossa (teksti, kuva, video jne.) ja että ne sijaitsevat yleensä hajallaan ympäri organisaatiota ja järjestelmiä (ERP, Excel, tietokannat..). Tuotetietoa löytyy jopa työntekijöiden omilta tietokoneilta ja printattuna eri muodoissa.

Sähköisen tuotetiedon hallinnalla tarkoitetaan prosessia ja ratkaisua, jolla tuotteisiin liittyvää ja erityisesti niiden markkinointiin ja myyntiin tarvittavaa tietoa hallitaan eli tuotetaan, rikastetaan ja julkaistaan keskitetysti yhdestä paikasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on käytössään yksi paikka (järjestelmä), jonne kaikki tieto kerätään. Järjestelmässä tietoa rikastetaan esim. erilaisilla markkinointi- ja myyntikuvauksilla, tyylikkäillä kuvilla, ohjeilla ja videoilla. Lopuksi tieto julkaistaan haluttuihin kanaviin, haluttuna ajankohtana.

 

Maksuttomat pikaoppaat

Syvennä ymmärrystä aihepiiristä tuotetiedonhallinnan ja B2B verkkokaupan pikaoppailla.

Lataa e21:n maksuttomat oppaat!

Blogi

15.02.2021

Asiakassuhteet digitalisoituvat vauhdilla

Asioinnin ja asiakassuhteen siirtyminen verkkoon vaatii uusia toimintamalleja niin myynniltä kuin koko yrityksen johdolta. Pelkkä soittokertojen lisääminen tuskin tuo lisäarvoa, vaan panokset kannattaa la....
Lue lisää

02.12.2020

Etämyynti ja digitaalisen asiakassuhteen rakentaminen

Luottamus eli asiakkaan tunne ja kokemus siitä, että myyjä kuuntelee ja on läsnä asiakkaan ongelmien ratkomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa, on tänä päivänä osattava luoda digitaalisesti.
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!