Tuotetiedon hallinta – PIM

Sahkoinen tuotetiedon hallinta

Tiesitkö, että jopa 75% B2B-yritysten verkkosivujen kävijöistä etsii tuotetietoa ostopäätöksensä tueksi? Keskitetyllä tuotetiedon hallinnalla varmistat, että asiakkaasi löytävät helposti juuri heidän tarvitseman tiedon. Yhdistämällä organisaation eri puolilla sijaitsevan tiedon yhteen järjestelmään, voit päivittää ja rikastaa tietoa asiakastarpeiden mukaan. Kun julkaiset saman tiedon kaikissa kanavissa, tarjoat asiakkaille aina ajankohtaisen ja laadukkaan tiedon ostopäätöksen tueksi.

Tuotetiedon hallinta on myynnin kivijalka

Maksuton tuotetiedonhallinnan opas

Ammattiostajat käyttävät ensisijaisena tiedon hankintakanavana hakukonetta ja yritysten verkkosivuja. Siksi vanhentuneesta ja hajallaan olevasta tuotetiedosta voi tulla yrityksen myynnin pullonkaula. Yrityksen toimintaan pohjautuva keskitetty tuotetiedon hallinta helpottaa tuotetiedon ylläpitoa, parantaa tiedon laatua, vähentää kustannuksia ja – mikä tärkeintä – tehostaa myyntiä.

 

Laadukas tuotetieto mahdollistaa nopean ostopäätöksen

Ostoprosessi alkaa ja kauppaa tehdään koko ajan enemmän ja enemmän verkossa. Tällöin laadukkaalla, ajantasaisella ja hakukoneoptimoidulla tuotetiedolla on merkittävä vaikutus ostopäätöksen tekemiseen. Tämä tulee ottaa huomioon varsinkin teollisuuden, rakentamisen ja teknisen kaupan yrityksissä, joilla on paljon tuotetietoa ja tuotteissa on monia muuttujia ja vaihtoehtoja. Hinnatkin vaihtuvat sesongin, raaka-aineiden hintojen tai muiden markkinamuutosten mukaan.

Ostoprosessin alkuvaiheessa asiakas kerää paljon yksityiskohtaista tietoa tuotteesta sekä vertailee tuotteita keskenään - verkossa. Asiakas hakee monipuolista tietoa mm. tuotteen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Jos yrityksesi tuotteet eivät näy asiakkaan hakukonetuloksissa tai tarjottava tieto ei ole riittävää tai laadukasta, on suuri riski, että kauppa jää saamatta.

Keskitetty tuotetiedon hallinta (PIM) tehostaa toimintaa

Kun tuotteita tai nimikkeitä on satoja tai tuhansia, tuotetiedon hallinta vie valtavasti aikaa usealta eri ihmiseltä. Tuotetieto on usein hajallaan eri osastoilla, järjestelmissä, työntekijöiden koneilla ja jopa printtimateriaaleissa. Samaa tai samantapaista tietoa ylläpidetään monessa paikassa ja siitä on monta versiota - useimmat vanhentuneita.

Keskitetty, yrityksen tarpeisiin suunniteltu ratkaisu tehostaa tuotetiedon hallinnan prosessia niin myynnissä, markkinoinnissa kuin tuotannossakin. Resursseja saadaan vapautettua rutiineista ja virheiden korjaamisesta tuottavampaan työhön. Sähköinen tuotetiedon hallinta varmistaa myös jalostetun tiedon jakamisen erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Ajantasaisen ja laajan tiedon tarjoaminen luo laadukkaan kuvan myytävistä tuotteista.

Hakukoneoptimoitu tuotetieto yhdistettynä verkkokauppaan luo yritykselle uuden myyntikanavan, joka tavoittaa uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä maantieteellisestä välimatkasta riippumatta ja tuo lisämyyntiä. Uudet asiakkaat löytävät tuotteet jo ostopäätöksen alkuvaiheessa etsiessään tietoa tuotteista hakukoneen avulla.

Lue lisää tuotetiedon hallinnasta:

Laadukas tieto parantaa asiakaskokemusta

Keskitetyn tuotetiedon hallinnan avulla voit tarjota saman laadukkaan ja ajantasaisen tiedon kaikissa kanavissa: myynnissä, markkinoinnissa ja verkkokaupassa. Kattava tuotetieto on yhtä kuin hyvä asiakaspalvelu - se mahdollistaa tehokkaan tuotehaun ja -vertailun, jolloin asiakkaan ostoprosessi helpottuu ja nopeutuu. Kun tuotefaktat ja hinnat ovat heti nähtävissä ilman erillistä yhteydenottoa myyjään, on kynnys ostopäätöksen tekemiseen matalampi.

Laadukas tuotetieto on:

 • reaaliaikaisesti päivittyvää eli kun tieto päivitetään yhteen paikkaan, se päivittyy samalla myös muihin valittuihin kanaviin
 • kattavaa eli sisältää teknisen tuotetiedon lisäksi mm. kuvauksia käyttötarkoituksista, ohjeita, manuaaleja, kuvia
 • rikasta eli tietoa tarjotaan kuvien, videoiden ja tarvittaessa myös ladattavien tiedostojen muodossa
 • helppolukuista eli tieto tarjotaan siinä muodossa että asiakkaan on helppo löytää ja ymmärtää annettu tieto.

Laadukas tuotetieto säästää asiakkaan turhilta pettymyksiltä. Hyödyllinen tuotetieto varmistaa, että asiakas saa oikean tuotetiedon ostoprosessin eri vaiheessa. Ja mitä enemmän hyödyllistä tietoa asiakas saa, sitä pienempiä ovat reklamaatioiden määrät. Ja sitä parempi on asiakaskokemus.

Lue lisää tuotetiedon koko elinkaaren hallinnasta:

Sano jäähyväiset printtikatalogille

Laajojen tuoteluetteloiden tuottaminen perinteisin menetelmin on hidasta ja kallista. Painotuoreen luettelon tiedot vanhenee viikoissa - joskus jopa muutamassa päivässä. Toisaalta myyjien aikaa kuluu kohtuuttomasti tiedon etsimiseen, päivittämiseen ja asiakkaille toimittamiseen.

Printtikatalogien sijaan myyjälle voi pakata kaiken tuotetiedon kentälle mukaan päivittäin ylläpidettävänä verkkopohjaisena tuoteluettelona. Tällöin hän tarvitsee vain tabletin palaveriin mukaan. Myyjälle voi räätälöidä oman näkymän tuotetietoon, kuten tiedot myyntiin tulevista tuotteista, tuotteiden katelaskelmat sekä varasto- ja toimitustilanne. Tuote-esittelyn yhteydessä myyjä voi lisätä tuotteet suoraan ostoskoriin tai muistilistaan, ja laittaa vaikka tarjous asiakkaan sähköpostiin heti tapaamisen aikana. Näin ostoprosessi ottaa askeleen eteenpäin jo tapaamisen aikana.

SOLU on ratkaisu B2B-yritysten tuotetiedonhallintaan

Tarjoamme innovatiivisen SOLU ratkaisun B2B-yritysten tuotetiedon hallintaan ja julkaisuun. SOLU tarjoaa tehokkaat työkalut suurten tuotevalikoimien ja laajojen tuotetietojen käsittelyyn, ylläpitoon ja julkaisuun eri kanavissa. Ota yhteyttä meihin niin kerromme lisää. 

OFA - apua oikean tuotteen valintaan

Lue lisää
 • Ostamisen helpottaminen
 • B2B verkkokauppa
 • Tuotetiedon hallinta

Fescon Oy - keskitetty tuotetiedon hallintaratkaisu

Lue lisää
 • Ostamisen helpottaminen
 • Tuotetiedon hallinta
 • Taiton automatisointi

Teca - tuoteluettelosta ratkaisumyyntiin

Lue lisää
 • B2B verkkokauppa
 • Myynnin digitalisointi
 • Ostamisen helpottaminen

Tutustu syvemmin tuotetiedon hallintaan

Lataa maksuton tuotetiedon hallinnan pikaopas. Oppaassa kerrotaan, mitä ovat sähköisen tuotetiedonhallinnan hyödyt yritykselle ja asiakkaalle.

Lataa tuotetiedon hallinnan opas

Blogi

02.05.2022

Minne menet B2B-verkkokauppa?

Viimeiset kaksi vuotta ovat moukaroineet B2B-myyntiä pakottaen sitä reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin. Miten tiivis muutostahti on vaikuttanut B2B-verkkokauppaan ja myyntiin yleisesti?
Lue lisää

14.03.2022

Miten valita sopiva verkkokauppa-alusta?

Keskeinen vaihe verkkomyynnin kehittämisessä on alustan valinta. Vaikka päätös on tärkeä, älä lähde vertailemaan verkkokauppa-alustoja ennen kuin tiedät yrityksesi ja loppukäyttäjien tarpeet. Alusta on va....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!