Kaupallisesti menestyvät B2B-verkkosivut

Laadukkaat ja ammattiostajia palvelevat verkkosivut ja -palvelut vaikuttavat koko yrityksen menestymiseen. Niin myyntiin, asiakaspalveluun kuin asiakaskokemuksen muodostumiseen. Tämän vuoksi sivusto tulisi pitää nykyaikaisena ja toimivana. Sekä ihmisten verkkokäyttäytyminen että teknologia muuttuvat nopeasti, joten verkkopalvelun uudistamista kannattaa arvioida muutaman vuoden välein. Etenkin, jos sivustoa ei kehitetä aktiivisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin.

B2B-verkkosivuston uudistamisen lähtökohtia

Ihmisiä

Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä on hyvä pysähtyä arvioimaan sivuston roolia yrityksen liiketoiminnassa ja etenkin myynnissä. Kenelle palvelu on kohdistettu ja mitä käyttäjien toivotaan siellä tekevän? Miten myynti käyttää verkkosivuja hyväkseen? Vai käyttääkö lainkaan?

Monilla B2B-alan yrityksillä on monia erilaisia kohderyhmiä tai asiakassegmenttejä, joita voidaan palvella eri tavoin. Verkkosivua kehittäessä kannattaakin määritellä verkkosivun rooli osana myyntiprosessia sekä asiakasryhmän ostoprosessia, jolloin sivustolle voidaan rakentaa myyntiprosessia tukevat toiminnot. Esimerkiksi oikeanlaisen tiedon määrittäminen ja asiakkaita palvelevien saapumissivujen toteuttaminen tehostavat merkittävästi yritysmyynnille tärkeää liidihankintaa.

B2B-verkkosivuston tärkeimpiä toiminnallisuuksia

Helpon käytettävyyden lisäksi B2B-verkkopalvelusta tulisi löytyä mm. seuraavia elementtejä ja toimintoja:

  • kattava ja ajankohtainen tuotetieto, joka ei rajoitu pelkästään teknisiin kuvauksiin vaan sisältää myös käyttökohdekuvauksia ja manuaaleja/sertifikaatteja
  • hyvät referenssit, jotka vahvistavat yrityksen luotettavuutta etenkin uusien asiakkaiden silmissä
  • hyödyllistä ladattavaa materiaaleja, kuten oppaita, joiden avulla myynti saa käyttöönsä yrityksestä mahdollisesti kiinnostuneita liidejä
  • muita ns. Call-to-action -painikkeita, joiden avulla kerätään liidejä myyntiin
  • selkeät yhteystiedot, joiden kautta asiakkaat saavat yhteydet myyntiin haluamansa kanavan (puhelin, sähköposti, lomake, chat) kautta
  • kirjautuminen yrityksen verkkokauppaan tai tilausjärjestelmään jonka kautta sopimusasiakas pääsee käsiksi asiakaskohtaisiin hintoihin, tuotteisiin sekä tilausmahdollisuuteen.

Asiakasymmärrykseen perustuvan suunnittelun avulla saat verkkosivustostasi kokonaisuuden, joka toimii niin asiakaspalvelijana, liidigeneraattorina kuin brändinrakentajana. Älä koskaan arvioi hyvin toimivan verkkosivuston kaupallisia mahdollisuuksia!

Lataa MAKSUTON markkinakartoitus

Myynnin digiaste kertoo teollisuuden ja teknisen kaupan ylimmän johdon näkemyksiä myynnin ja markkinoinnin digitalisaation asteesta.

Lataa MAKSUTON markkinakartoitus

Blogi

17.01.2022

Digitaalisuus on kiinteä osa yrityksen kehittämistä

B2B-ala käy läpi koko liiketoiminnan kattavaa digitaalista murrosta. Miten digitalisaation hyödyntäminen tulee laajenemaan erityisesti toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa eli digitaalise....
Lue lisää

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!