Product information management (PIM) - Ratkaisu tuotetiedon hallintaan

B2B-yritysten tuotetiedon hallintaan kehitetty ratkaisumme on kevyt ja nopeasti käyttöön otettavissa. SOLU on rakennettu suurten tuotevalikoimien ja laajojen tuotetieojen hallintaan ja kattaa kaikki yrityksen verkkopalvelutarpeet. Se yhdistää tuotetietokannan, tarjous- ja tilausjärjestelmän, kuvapankin sekä verkkosivuston ja verkkokaupan. Yrityksesi tarpeiden mukaan. Lisäksi järjestelmään voi rakentaa tuotekonfiguroinnin ratkaisun (PCM), kuten määrä- ja menekkilaskurin, johon perinteiset verkkokauppajärjestelmät harvoin taipuvat. 

SOLU toiminnallisuudet Solu PIM-järjestelmä integroituu eri tietojärjestelmiin ja hoitaa tuotetiedon hallinnan keskitetysti.

Mitä PIM tarkoittaa?

Product information management (PIM) eli suomeksi tuotetiedon hallinta tarkoittaa prosessia, jolla hallitaan laajoihin tuotemääriin ja nimikkeisiin liittyviä tietoja, esimerkiksi tuotekuvauksia, hintoja, myyntikappalemääriä jne.

B2B-kaupassa tuotetietoa yhdistetään tyypillisesti eri tietojärjestelmistä ja julkaistaan eri kanavissa. Järjestelmää, joka hoitaa tämän tietojen yhdistämisen muista eri järjestelmistä, ja jonka kautta tieto julkaistaan eri kanaviin, kutsutaan sähköiseksi tuotetiedon hallintajärjestelmäksi tai PIM-järjestelmäksi. Tietojen yhdistämisen ja julkaisemisen lisäksi PIM-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden rikastaa tuotedataa tuotekuvauksilla ja tuotekuvilla. e21:n SOLU on helppokäyttöinen ja erityisesti teollisuuden, erikoiskaupan ja teknisen kaupan alan yrityksille räätälöity sähköisen tuotetiedon hallinnan ratkaisu.


Tuotetiedon hallintajärjestelmä vrt toiminnanohjausjärjestelmä (PIM vrt ERP)

Tuotetieto on perinteisesti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä eli ERPissä. Koska ERP on rakennettu toiminnanohjaukseen, se ei tarjoa työkaluja rikastetun tuotetiedon hallintaan. Laadukas tuotetiedon hallintajärjestelmä on puolestaan rakennettu niin, että se integroituu kätevästi yrityksen eri tietojärjestelmiin, kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin, joista tuotetieto voidaan ajaa turvallisesti PIM-järjestelmään esimerkiksi eräajona öisin tai halutessa vaikka kerran tunnissa.

Keskitetty tuotetiedon hallintajärjestelmä tuo lisäarvoa tarjoamalla työkalut tuotetiedon rikastamiseen, johon esimerkiksi ERP ei taivu. Lisäksi PIM-ratkaisu voi mahdollistaa vanhojen tai olemassa olevien järjestelmien sulkemisen. Tarvitaanko enää esimerkiksi erillistä www-kuvapankkia? Kun PIM -ratkaisun suunnittelu on onnistunut, järjestelmien roolit ja vastuutkin selkiytyvät.

e21:n SOLU sisältää helppokäyttöiset työkalut tuotetiedon rikastamiseen sekä mahdolisuudet tiedon julkaisuun halutuissa kanavissa (verkkopalvelu, myynnin työkalut, printti ym.). SOLUsta saa myös esimerkiksi generoitua tulostettavia, yrityksen ilmeen mukaisia pdf-hinnastoja tai suunnittelu- ja tilaustyökalun myyjien tarpeisiin.

Maksuton konsultaatio keskitetystä tuotetiedon hallinnasta

Varaa aika!

SOLU yhdistää tuotetiedon hallinnan kätevästi verkkosivustoon tai verkkokauppaan

SOLU tarjoaa myös sisäänrakennetun tuen verkkosivuston ja verkkokaupan ratkaisulle. Laajat, jopa tuhansien nimikkeiden tuotetiedot ovat hallittavissa SOLUssa ja integroitavissa suoraan verkkopalveluun. Tuotedataa rikastetaan SOLUssa lisäämällä siihen tuotekuvaus, käyttökohteita, linkittämällä käyttöohjeita, liittämällä tuotekuvia tai videoita. Lopuksi haluttu tieto julkaistaan yrityksen verkkosivuille tai -kauppaan. Näin halutut tuotteet ovat tilattavissa SOLUn verkkokaupparatkaisusta.

Lue lisää B2B-verkkokaupasta ja tilausjärjestelmästä: