Verkkoliiketoiminnan analytiikka ja mittarit

e21 optimointiratkaisut

Pelkkä verkkosivujen kävijöiden ja bannerien klikkaajien määrän mittaaminen ei riitä, vaan on asetettava erilaisten asiakkuuksien mittarit myös verkkoliiketoiminnalle. Kun tavoitteet ja mittarit ovat selvillä, voimme asentaa sinulle järkevät työkalut myynnin mittaamiseen.

Web-analytiikan tavoitteet: analytiikasta saatu tieto on tuottavan verkkotoiminnan tausta

Web-seurannalla saadaan tietoa web-sivuston toimivuudesta ja tehokkuudesta, kuten kävijämääristä, mitä kävijät tekevät sivuilla, mistä kävijät tulevat ja miten sivut löydetään. Tätä kerättyä tietoa analysoimalla ymmärretään paremmin www-sivujen toimivuus.

e21 Google Analytics palvelut

Web-sivujen analyysin tulee pohjautua sivuille määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat liiketoimintaa tukevia toimenpiteitä, joita www-sivujen halutaan tukevan. Tärkeimpänä tavoitteena on tyypillisesti joko tarjouspyynnön saanti tai sähköisessä kauppapaikassa ostotapahtuma. Muita tavoitteita on esimerkiksi yhteystiedot-sivulla käynti, yhteydenottopyynnön lähettäminen lomakkeella tai e-mail-linkistä.

Jatkuvan seurannan, määriteltyjen mittareiden ja tavoitteiden avulla yritys pystyy ymmärtämään verkkopalvelun ongelmakohdat. Tältä pohjalta on tehtävä kehityssuunnitelmat ja kehittää web-sivuja jatkuvasti paremmaksi niin tulosten tuottamisessa kuin löydettävyydessä.

Analyysi ja jatkokehitys

Koska verkkoliiketoimintaa on suhteellisen helppoa mitata ja seurata, niin tietoa kannattaa aktiivisesti hyödyntää ja liiketoimintaa kehittää tiedon pohjalta. Myöa uusien asioiden testaaminen on helppoa! 

Suosittelemme noin 6-12 kk:n roadmapin tekemistä, jossa on ainakin karkealla tasolla pohdittu mihin suuntaan palvelua halutaan kehittää. Kuukausitasolla voimme sitten yhdessä pohtia konkreettisempia toimenpiteitä ja tarkentaa kampanjoita ja tarvittavia muutoksia.

eCommerce tracking sähköisen kaupankäynnin seuraamiseen

Google Analytics eCommerce tracking on saatavilla Solu B2B -verkkokaupparatkaisuun ja se tarjoaa aiempaa monipuolisemmat sähköisen kaupan analyysimahdollisuudet. Analytics eCommerce trackingin avulla pystytään mm. seuraamaan tuotekohtaista suosiota, antamaan arvo verkkokaupan käynneille, mittaamaan ostoskorin hylkäysprosenttia, eli sitä paljonko tuotteita laitetaan ostoskoriin mutta ei kuitenkaan tehdä tilausta.

Hakusanaraportointi ja analyysi

Tarjoamme Google Analyticsiin ratkaisuja Solu BS tuotetiedonhallintajärjestelmän hakukonelöydettävyyden seurantaan. Esimerkiksi millä termeillä sivuille on tultu ja mille sivuille eniten saavuttu hakukoneista, kuinka kauan ja montako sivua hakukoneiden kautta sivuille saapuneet kävijät ovat kullakin hakusanalla käyneet. tämän seurannan ja analyysin pohjalta tarjoamme SEO-, eli hakukoneoptimointipalveluita. Teemme sisällönkehittämissuunnittelua, jotta halutut termit löytyisivät sivuilta entistä paremmin.

Maksuttomat pikaoppaat

Syvennä ymmärrystä aihepiiristä tuotetiedonhallinnan ja B2B verkkokaupan pikaoppailla.

Lataa e21:n maksuttomat oppaat!

Blogi

02.05.2022

Minne menet B2B-verkkokauppa?

Viimeiset kaksi vuotta ovat moukaroineet B2B-myyntiä pakottaen sitä reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin. Miten tiivis muutostahti on vaikuttanut B2B-verkkokauppaan ja myyntiin yleisesti?
Lue lisää

14.03.2022

Miten valita sopiva verkkokauppa-alusta?

Keskeinen vaihe verkkomyynnin kehittämisessä on alustan valinta. Vaikka päätös on tärkeä, älä lähde vertailemaan verkkokauppa-alustoja ennen kuin tiedät yrityksesi ja loppukäyttäjien tarpeet. Alusta on va....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!