Verkkoliiketoiminnan optimointi -
teetkö päätökset tiedolla vai arvaamalla?

Verkkoliiketoiminnassa myynnillinen menestys perustuu tietoon ja tiedolla johtamiseen. Analytiikkaosaamisen avulla käännämme datan havainnoiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi, joiden avulla teet aiempia parempia liiketoimintapäätöksiä. Autamme sinua rakentamaan onnistumisen mittarit, joita seuraamalla voimme jatkuvasti optimoida verkkoliiketoiminnan tehokkuutta.

Sisältö ja löydettävyys

Hakukoneoptimoitu sisältö on avain hyvään löydettävyyteen. Näin onnistut!

Käyntien optimointi

Tuleeko verkkokaupasta tilauksia, tulee liidejä? Lähtevätkö ihmiset välittömästi pois? Sivuston optimointi ja jatkokehitys auttavat.

Analytiikka ja mittaaminen

Seurataan sivuston tuloksellisuutta (KPI) ja analysoidaan tilanne kävijätilastojen pohjalta.

Jälkimyynti ja liidien hoito

Liidien hoitoprosessi (nurturing) ja liidien vienti CRM-järjestelmän kautta osaksi normaalia myynti- ja markkinointityötä.

Analytiikka ja verkkoliiketoiminnan optimointi ovat osa jokaista asiakasprojektiamme, jos vain asiakas näin haluaa. Olemme Google Partners –sertifioitu kumppani, joten saat käyttöösi viimeisimmän tiedon ja ymmärryksen siitä, miten kasvattaa ja tehostaa myyntiä verkossa. Mobiili ja monikanavaisuus ovat meille itsestäänselvyyksiä. Nämä on huomioitu niin taustaratkaisuissa kuin testatuissa konsepteissamme. Teemme myös hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi.

Lähdemme yrityksen liiketoimintatavoitteiden liittämisestä verkkoliiketoimintaan ja suunnittelemme, miten tavoitteisiin päästään verkon kautta. Sovellamme tämän kokonaisuuden rakentamiseen REAN-mallia. REAN-malli tulee sanoista Reach, Engage, Activate ja Nurture. Eli vapaasti suomennettuna tavoita, sitouta, aktivoi ja palvele. 

e21 REAN malli

Liiketoimintaa tulee kehittää kokonaisuutena, mutta asiaa helpottaaksemme tarkastelemme kehittämistä yllä kuvatuista neljästä osa-alueesta. Ne mahdollistavat suunnitelmallisen kehittämisen ja sitä kautta myynnillisen menestymisen. Tähtäämme aina pitkän aikavälin verkkoliiketoiminnan kehittämiseen lähtien liikkeelle liiketoimintatavoitteista. Rean-mallia noudattamalla on mahdollista ymmärtää, missä kohdin verkkoliiketoiminta on onnistunut ja missä on vielä kehittämisen mahdollisuuksia.

Näin kasvatat liiketoimintaa verkossa - lataa opas

Digitaalinen asiakassuhde -opas kertoo B2B-myynnin digitalisoinnista ja asiakassuhteen digitalisoinnin mahdollisuuksista. 

Lataa Digitaalinen asiakassuhde -opas

Blogi

17.01.2022

Digitaalisuus on kiinteä osa yrityksen kehittämistä

B2B-ala käy läpi koko liiketoiminnan kattavaa digitaalista murrosta. Miten digitalisaation hyödyntäminen tulee laajenemaan erityisesti toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa eli digitaalise....
Lue lisää

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!