Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan hyvän, lukijan kannalta mielekkään sisällön tuottamista ja tarjoamista eri medioissa. Hyvin tehdyllä sisällöllä tavoitetaan oikeat asiakkaat, silloinkin kun he eivät tiedä vielä olevansa ostamassa tuotteita. Hyvä sisältö sitouttaa kävijät ja aktivoi heidät tekemään haluttuja toimenpiteitä, kuten lataamaan oppaita ja manuaaleja sekä tekemään ostoksia.

Myynnin tyokalut

Onko sisältösi:

  • löydettävää?
  • ymmärrettävää?
  • kiinnostavaa?
  • innostavaa ja yllättävää?
  • hyödyttävää?
  • sitouttavaa
  • jaettavaa?
  • toimintaan kehottavaa?

"Esimerkiksi LinkedIn linkki blogitekstistäsi johdattaa kävijä yrityksen blogisivulle. Kävijä lukee blogitekstin ja kiinnostuu yrityksestä enemmän ja jää selailemaan yrityksen verkkosivuja. Kävijä tilaa yrityksen uutiskirjeen. Uutiskirjeessä on alennuskuponki, jota käyttämällä hän tekee ensimmäisen tuotetilauksen ja tulee samalla yrityksen uudeksi asiakkaaksi. Asiakkaalle lähetetään tavaran toimituksen jälkeen sähköpostitse tietoa tuotteen käytöstä ja huollosta. Sähköpostissa tarjotaan myös mahdollisuutta ostaa vastaavia tuotteita ja lisäosia tuotteeseen."

Parannamme B2B-yritysten verkkosivujen sisältöä

Autamme sinua mielenkiintoisen ja houkuttelevan sisällön tuotannossa kuten tuotetietojen, esittelysivujen ja blogitekstien luomisessa. Rakentamamme sisältö on aina kohderyhmää kiinnostavaa, hyödyllistä ja antaa yrityksestäsi asiantuntevan kuvan. Varmistamme myös, että sisältö on hakukoneoptimoitua, jolloin sisältö on helposti löydettävissä siellä, missä asiakkaasi ovat.

Sisällöntuotannossa pätee sama vanha 20/80-sääntö. Se tarkoittaa, että 20 % on sisällöntuotantoa ja 80 % jakamista. Eli pelkkä sisällöntuotanto ei riitä, vaan sitä tulee myös aktiivisesti jakaa ja hyödyntää monin tavoin. Voimme tehdä brändeillesi verkkomainontaa Googlen haku- ja display-verkostossa, LinkedIn:ssä sekä Facebookissa. Autamme sinua myös mittaamaan sisällön tuloksia ja parantamaan jo olemassa olevaa sisältöä.

Sisällöntuotanto perustuu aina sisältösuunnitelmaan, joka strukturoi nykyajan sisältökaaoksen. Sisältösuunnitelma kertoo miksi, mitä, missä muodossa ja kanavassa sisältöä tuotetaan ja kenelle sitä jaetaan. Lisäksi siihen kuuluu aikataulujen ja resurssien suunnittelu. 

3 syytä panostaa hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon

 

1. Ostaminen on muuttunut. Nykyajan ostaja hakee tietoa itsenäisesti internetistä. Kun asiakas lopulta ottaa yhteyttä palvelua tarjoavaan yritykseen, hän on jo vertaillut ja karsinut vaihtoehtoja. Jos et ole mukana tässä hakuvaiheessa, olet ulkona vaihtoehdoista. 

 

2. Asiakas ostaa ratkaisuja. Asiakas ei osta pelkkää tuotetta, vaan merkityksiä ja ratkaisuja. Myyjät saattavat käyttää teknologialähtöisiä termejä tuotteesta puhuessaan, kuin ostaja lähestyykin tuotetta ratkaisulähtöisesti. Ammattimaisesti tuotetulla sisällöntuotannolla luot rikasta, käyttökohteita esitteleviä sisältöjä.

 

3. Markkinointikanavat ovat monipuolistuneet. Markkinointi ja sisällön jakelu on nykyään helpompaa, nopeampaa ja ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Hyvin toteutettu sisältösuunnitelma antaa suuntaviivat ja toteutusaikataulun siitä, millaista sisältöä tuotetaan, ja miten ja milloin sitä jaetaan. Hyvä sisältösuunnitelma estää sisältökaaoksen muodostumisen.

Pyydä meiltä maksuton kartoitus sisällön parantamiseen

Analysoimme verkkosivujesi sisällön, sen hakukonelöydettävyyden ja kävijäpolun. Analyysin pohjalta teemme ehdotuksen sisällön parantamiseksi.

 

Omat sisällöt asiakkaiden eri ostovaiheisiin

Autamme sinua erityyppisten sisältöjen luomisessa, hakukonelöydettävyydessä ja mittaamisessa. Hyvä sisältö puhuttelee kohderyhmää sen jokaisessa ostopolun vaiheessa, myös oston jälkeen ja uusintaostoissa. Esimerkiksi verkkokaupassa saattaa olla eri ostovaiheille eri sivuja - informoiva sivu, navigoiva sivu ja myyvä sivu. 

Verkkosivuilla kannattaa kertoa selkeästi tuotteista, ja näiden tilaus- ja toimitustavoista, käyttökohteista, huollosta, kierrätyksestä ja hinnoista. Laajat tuotetiedot helpottavat asiakkaan tuotevertailua ja -valintaa, ja samalla yrityksen toiminta näyttäytyy luotettavana. Usein esitetyistä kysymyksistä voidaan tehdä myös listauksia (FAQ, Q&A), jotka vähentävät toistuvia asiakaskyselyjä. Laadukasta sisältöä kannattaa tarjoja sekä tekstinä, kuvina että videoina.

Kiinnostus

Verkkosivujen sisältö
Blogit ja artikkelit
Tuotetieto
Listat (FAQ, Q&A)
Uutiset
SOME
Pelit ja testit
videot

Vertailu

Suositukset
Tuotetestaukset
Tuoteominaisuudet
Referenssiasiakkaat
E-kirjat ja oppaat
Artikkelit ja tutkimukset

Arviointi ja päätös

Tuotevertailu
Tuotespeksit
Tilaus- ja toimitustiedot
Tuotekirjallisuus
Toimittajavertailu
Takuut ja standardit
Ympäristötekijät

Asiakkaan ylläpito

Käyttöopas
Tukipalvelut
Huolto
Kierrätys
Lisäosat


Blogi

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

11.03.2021

Kasvua jälkimarkkinoinnin digitalisoinnista

Tarjoatko asiakkaillesi palveluita myös tuotteen toimituksen jälkeen? Esimerkiksi tuotteiden huolto- ja/tai varaosapalvelua? Olisiko asiakassuhteen jälkimarkkinointi yrityksellesi alue, joka tukisi ja kas....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!