Halu palvella vaativia ammattilaisia

Tecalemit Oy tuo maahan, myy ja huoltaa liikkuvan kaluston korjaamolaitteita. Yhtiöllä on jo pitkään ollut oma verkkokauppa, mutta sen tärkein sähköinen ulottuvuus on Tecalemit.fi. Sen pitää palvella vaativia ammattiostajia 24/7. 

”Myymämme tuotteet ovat pääsääntöisesti isoja laitteita eli investointituotteita. Niitä ostetaan harvoin verkkokaupasta. Oman verkkosivustomme toiminnallisuudet ja helppokäyttöisyys ovat sähköisessä liiketoiminnassamme kaikkein tärkein asia”, sanoo Tecalemit Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Eriksson.

Ammattilaiselle juuri oikea tieto - heti

”Asiakkaan näkökulmasta sivuston tärkeimpiä ominaisuuksia ovat selkeys ja tarvittavan tiedon nopea saanti sekä se, että sivusto on meidän näköisemme. Meidän omasta näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat helppo päivitettävyys ja joustavuus niin, että sivustoa voidaan kaiken aikaa päivittää ja ylläpitää. Se toimii meidän ulkoisena markkinointikanavana”, Eriksson ynnää.

Tecalemitin sähköisiä palveluita määrittävä tekijä on se, että ammattilaisasiakkaat ovat valveutuneita ja heidän lähtötietonsa ovat hyvällä tasolla. Heitä täytyy kyetä palvelemaan selkeästi ja tiiviisti. Laadukkaan ja ajankohtaisen tiedon tarjoamisen mahdollistaa keskitetty ja muihin järjestelmiin integroitu tuotetiedon hallintaratkaisu. Sen avulla varmistetaan, että kaikilla henkilöillä, myyjästä asiakkaaseen, on sama tieto saatavilla kanavasta riippumatta. Sopimusasiakkaat näkevät omat sopimushintansa, saatavuuden ja tilaushistoriansa suoraan verkosta ja he voivat tehdä siellä myös suoria tilauksia.

”Paremmuuden perustelu korostuu ’right on spot’ -ajattelussa eli meidän pitää pystyä yksinkertaisesti ja nopeasti kertomaan, miksi olemme asiakkaalle juuri se oikea valinta. Sivusto on ponnahduslauta, ensi kontakti kaupankäyntiin – se joko kiinnostaa tai ei.”

Tecalemit Casse

Toimiva verkkokauppa on parasta asiakaspalvelua ja toimitusketjun hallintaa

Tecalemit verkkokaupan e21 suunnitteli ja toteutti jo muutama vuosi sitten. Aiemmat Tecalemit-verkkosivut sen sijaan olivat toisen kumppanin huostassa, mutta synergiasyyt ja ylläpidolliset näkökohdat puolsivat niidenkin siirtoa e21:n haltuun. Kaikkien asioiden hoitamiseen on nyt yksi ja sama kontaktipiste.

”Tulevaisuudessa näemme verkkokaupan olevan työkalu, jolla ulkopuoliset toiminnot voidaan integroida meidän järjestelmiimme asti. Tilatessaan verkkokaupasta asiakas ikään kuin ui osaksi meidän järjestelmäämme, mikä helpottaa asiakkuuden hallintaa ja myyntiprosessia”, Eriksson kuvailee.

Mitä uudella Tecalemit.fi-palvelulla on saavutettu?

Palaute omalta porukalta on ollut myönteistä. Sivut ovat selkeät ja toimivat, joten olen tyytyväinen lopputulokseen. Ylimeno uuteen sivustoon sujui ilman katkoksia ja hakusanamarkkinointi on tuonut lisää aktiviteettia. Muutoksen tuoreuden vuoksi vielä ei voida arvioida liikennemääriä tai niiden vaikutuksia”, Eriksson summaa.

e21 Avainhenkilöt

Mikko Särkikangas
Myyntijohtaja, partneri
Theo Martin
Palvelumuotoilija
Yves Garcia
Kehittäjä

Lisäkysymyksiä? Mikko vastaa mielellään!

Ota yhteyttä Mikkoon