Aqua Clean logo

Aqua Clean - tukea kansainväliseen myyntiin

Aqua Clean on yksi maailman johtavista teollisuuspesukonemerkeistä. Aqua Clean -teollisuuspesukoneita on toimitettu metalli- ja konepajateollisuuden tarpeisiin sekä auto-, juna-, ja lentokonekorjaamoille jo vuodesta 1993 lähtien. Tuotteiden myynnistä yli 90% tulee viennistä ja myynti hoidetaan kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston kautta.


Alkutilanne

Aqua Cleanin kansainväliset jälleenmyyjät tarvitsevat myyntinsä tueksi paljon tietoa, kuten ajantasaista tuotetietietoa, hintatietoja sekä tietoa yhteensopivista lisätarvikkeista. Koska myyjät sijaitsevat eri puolilla maailmaa, tietoa tarvitaan ympäri vuorokauden. Tieto tarvitaan yleensä myös heti, eikä vasta sitten kun Suomessa herätään. Jos taiwanilainen jälleenmyyjä tarvitsee tietoa päivällä, on porilainen Aqua Cleanin yhteyshenkilö vielä nukkumassa.

Jälleenmyyjien tuki hoidettiin aiemmin sähköpostilla ja puhelimella. Tämä aiheutti viiveitä jälleenmyyjien palvelemisessa ja palvelu sitoi resursseja materiaalien lähettämiseen, oikeiden tuotteiden valintaan ja jälleenmyyjäkohtaisten hintojen selvittelyyn. Esimerkiksi jälleenmyyjille oli haastavaa varustaa koneet niihin sopivilla lisävarusteilla ja varaosilla, joka johti virheellisiin tarjouksiin loppukäyttäjille.

Projektin tavoitteeksi asetettiin:

- kansainvälisen myyntiverkoston palvelun helpottuminen ja nopeutuminen

- oman toiminnan tehostuminen

- virheellisten tarjousten väheneminen.

AquaClean Case

Toteutus

Projekti käynnistettiin suunnittelu-workshopilla, jossa käytiin yksityiskohtaisesti läpi tuotevalikoima, tuotteiden valintaprosessi ja käytössä oleva tuotetieto sekä lisävarusteiden ja varaosien data ja logiikka. Tiedon pohjalta määriteltiin toteutettavan ratkaisun toiminnalliset yksityiskohdat, käytettävyys, sisältö ja ulkoasu. Ketterää kehitystä hyödyntäen rakennettiin ensin selainkäyttöinen proto, joka konkretisoi suunnittelua ja jonka avulla projektin työryhmä pääsi testaamaan ja kommentoimaan ratkaisua. Kun proto oli hyväksytty, alkoi lopullisen Dealer Extranet -palvelun tekninen toteutus. Extranetin käyttämä tuotetieto on tallennettu ja ylläpidettävissä e21:n SOLU -alustalla.

Tuloksena kansainvälinen 24/7-palvelu

Dealer Extranetin avulla kansainvälisten jälleenmyyjien työ on tehostunut ja nopeutunut sekä virheiden määrä vähentynyt. Extranetistä löytyy tuotevalikoima ja tuotekonfiguraatiot hintoineen ja dokumentteineen. Sen kautta on mahdollista tehdä tarjouslaskentaa ja hoitaa varaosatilaukset vuorokauden ympäri. Aiemmin jälleenmyyjän piti soittaa tai lähettää sähköpostia hinnoista Aqua Cleanin myyntiin, joka oli auki vain Suomen konttoriaikaan. Nyt varaosatilaukset voi tehdä samantien loppuasiakkaan koneen sarjanumeron mukaan, sillä palvelun avulla jälleenmyyjä löytää omat hankintahintansa. Extranetistä voidaan myös helposti hakea loppuasiakkaille aiemmin toimitettujen teollisuuspesukoneiden dokumentaatio (esim. manuaalit).

 

Palvelu on erityisen käytetty varaosien etsimiseen tuotetietojen avulla, jonka vuoksi turhat sähköpostikyselyt ja puhelinsoitot Suomen myyntiin ovat vähentyneet. Sillä on ollut suora vaikutus Aqua Cleanin asiakaspalveluhenkilöiden työmäärän vähentymiseen ja toiminnan tehostumiseen. Jälleenmyyjät ovat myös entistä sitoutuneempia Aqua Cleaniin, koska heidän on nyt helpompi palvella loppuasiakkaita Extranetin avulla.

Dealer Desk
Myynnin työpöytä kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston käyttöön
24/7
globaali palvelu
Tehokkuus
Kansainvälisten jälleenmyyjien työ on tehostunut ja nopeutunut
Virheiden määrä vähentynyt merkittävästi
Nopeus
Turhat sähköpostikyselyt ja puhelinsoitot
-20%
Asiakaspalvelu on nopeampaa ja tehokkaampaa

Ota yhteyttä, niin kerron lisää

Mikko Särkikangas Sales Director, Partner +358 400 807 503 mikko@e21.fi

Tapaus Aqua Clean on erinomainen esimerkki miten suunnitella myynnin aputyökalu joka helpottaa kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston työtä. Palvelun kehittämisen tulos oli sekä myynnin että asiakaspalvelun prosessien tehostuminen. Kerron mielelläni lisää myös muista myynnin ja asioinnin digitalisointiin liittyvistä kehityshankkeista!

Jatkokehitys

Digitalisointi Aqua Cleanin kanssa jatkuu ja suunnitelmissa on mm. kehittää lisää loppuasiakkaiden palvelua. Tarkoitus on, että loppuasiakas eli koneen käyttäjä näkee omien koneiden tiedot, huoltohistorian ja huoltoraportit suoraan verkossa ja että hän voi jatkossa tehdä huoltopyyntöjä palvelun kautta.

Blogi

12.04.2021

Mitä häiriökysyntä tarkoittaa B2B-myynnissä

Kun työntekijöiden aika menee palvelun tarjoamiseen liittyvien valuvikojen korjaamiseen, se nostaa palvelun tuottajan kustannuksia. Tätä kuvataan sanalla häiriökysyntä.
Lue lisää

11.03.2021

Kasvua jälkimarkkinoinnin digitalisoinnista

Tarjoatko asiakkaillesi palveluita myös tuotteen toimituksen jälkeen? Esimerkiksi tuotteiden huolto- ja/tai varaosapalvelua? Olisiko asiakassuhteen jälkimarkkinointi yrityksellesi alue, joka tukisi ja kas....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!