Tuotetiedon hallinta

Sahkoinen tuotetiedon hallinta

Tiesitkö, että jopa 75% B2B-yritysten verkkosivujen kävijöistä etsii tuotetietoa ostopäätöksensä tueksi? Miten sinä olet varmistanut sen, että asiakkaasi löytävät helposti ja nopeasti juuri heidän tarvitsemansa tiedon? Onko tarjoamasi tieto ajankohtaista, laadukasta ja relevanttia?

Tuotetiedon hallinta on myynnin digitalisoinnin kivijalka

Maksuton tuotetiedonhallinnan opas

Lähes kaikki ammattiostajat käyttävät ensisijaisena tiedon hankintakanavana hakukonetta ja yritysten verkkosivuja. Siksi vanhentuneesta ja hajallaan olevasta tuotetiedosta voi tulla yrityksen myynnin pullonkaula. Yrityksen toimintaan pohjautuva sähköinen tuotetiedon hallinta helpottaa tuotetiedon ylläpitoa, parantaa tiedon laatua, vähentää kustannuksia ja – mikä tärkeintä – tehostaa myyntiä.

Laadukas tuotetieto mahdollistaa nopean ostopäätöksen

Ostoprosessi alkaa ja kauppaa tehdään koko ajan enemmän ja enemmän verkossa. Tällöin laadukkaalla, ajantasaisella ja hakukoneoptimoidulla tuotetiedolla on merkittävä vaikutus ostopäätöksen tekemiseen. Tämä tulee ottaa huomioon varsinkin teollisuuden, rakentamisen ja teknisen kaupan yrityksissä, joilla on paljon tuotetietoa ja tuotteissa on monia muuttujia ja vaihtoehtoja. Hinnatkin vaihtuvat sesongin, raaka-aineiden hintojen tai muiden markkinamuutosten mukaan.

Ostoprosessin alkuvaiheessa asiakas kerää paljon yksityiskohtaista tietoa tuotteesta sekä vertailee tuotteita keskenään - verkossa. Asiakas hakee monipuolista tietoa mm. tuotteen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Jos yrityksesi tuotteet eivät näy asiakkaan hakukonetuloksissa tai tarjottava tieto ei ole riittävää tai laadukasta, on suuri riski, että kauppa jää saamatta.

e21 Solu product information management system

e21 digiaste 2018 kansi pieni pdf downloadUusi Myynnin digiaste 2018 Markkinakartoitus

Lue kuinka teollisuuden ja teknisen kaupan toimialojen yritykset aikovat vastata kasvavaan kysyntään vuonna 2018. Lataa maksuton markkinakartoitus toimialan toimitusjohtajien ja myyntijohtajien näkemyksistä.

 

Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa toimintaa

Kun tuotteita tai nimikkeitä on satoja tai tuhansia, tuotetiedon hallinta vie valtavasti aikaa usealta eri ihmiseltä. Tuotetieto on usein hajallaan eri osastoilla, järjestelmissä, työntekijöiden koneilla ja jopa printtimateriaaleissa. Samaa tai samantapaista tietoa ylläpidetään monessa paikassa ja siitä on monta versiota - useimmat vanhentuneita.

Keskitetty, yrityksen tarpeisiin suunniteltu ratkaisu tehostaa tuotetiedon hallinnan prosessia niin myynnissä, markkinoinnissa kuin tuotannossakin. Resursseja saadaan vapautettua rutiineista ja virheiden korjaamisesta tuottavampaan työhön. Sähköinen tuotetiedon hallinta varmistaa myös jalostetun tiedon jakamisen erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Ajantasaisen ja laajan tiedon tarjoaminen luo laadukkaan kuvan myytävistä tuotteista.

Hakukoneoptimoitu tuotetieto yhdistettynä verkkokauppaan luo yritykselle uuden myyntikanavan, joka tavoittaa uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä maantieteellisestä välimatkasta riippumatta ja tuo lisämyyntiä. Uudet asiakkaat löytävät tuotteet jo ostopäätöksen alkuvaiheessa etsiessään tietoa tuotteista hakukoneen avulla.

Laadukas tieto parantaa asiakaskokemusta

Keskitetyn tuotetiedon hallinnan avulla voit tarjota saman laadukkaan ja ajantasaisen tiedon kaikissa kanavissa: myynnissä, markkinoinnissa ja verkkokaupassa. Kattava tuotetieto on yhtä kuin hyvä asiakaspalvelu - se mahdollistaa tehokkaan tuotehaun ja -vertailun, jolloin asiakkaan ostoprosessi helpottuu ja nopeutuu. Kun tuotefaktat ja hinnat ovat heti nähtävissä ilman erillistä yhteydenottoa myyjään, on kynnys ostopäätöksen tekemiseen matalampi.

Laadukas tuotetieto on:

 • reaaliaikaisesti päivittyvää eli kun tieto päivitetään yhteen paikkaan, se päivittyy samalla myös muihin valittuihin kanaviin
 • kattavaa eli sisältää teknisen tuotetiedon lisäksi mm. kuvauksia käyttötarkoituksista, ohjeita, manuaaleja, kuvia
 • rikasta eli tietoa tarjotaan kuvien, videoiden ja tarvittaessa myös ladattavien tiedostojen muodossa
 • helppolukuista eli tieto tarjotaan siinä muodossa että asiakkaan on helppo löytää ja ymmärtää annettu tieto.

Laadukas tuotetieto säästää asiakkaan turhilta pettymyksiltä. Hyödyllinen tuotetieto varmistaa, että asiakas saa oikean tuotetiedon ostoprosessin eri vaiheessa. Ja mitä enemmän hyödyllistä tietoa asiakas saa, sitä pienempiä ovat reklamaatioiden määrät. Ja sitä parempi on asiakaskokemus.

Sano jäähyväiset printtikatalogille

Laajojen tuoteluetteloiden tuottaminen perinteisin menetelmin on hidasta ja kallista. Painotuoreen luettelon tiedot vanhenee viikoissa - joskus jopa muutamassa päivässä. Toisaalta myyjien aikaa kuluu kohtuuttomasti tiedon etsimiseen, päivittämiseen ja asiakkaille toimittamiseen.

Printtikatalogien sijaan myyjälle voi pakata kaiken tuotetiedon kentälle mukaan päivittäin ylläpidettävänä www-muotoisena tuoteluettelona. Sen lisäksi hän tarvitsee vain tabletin palaveriin mukaan. Myyjälle voi räätälöidä oman näkymän tuotetietoon, kuten tiedot myyntiin tulevista tuotteista, tuotteiden katelaskelmat sekä varasto- ja toimitustilanne. Tuote-esittelyn yhteydessä myyjä voi lisätä tuotteet suoraan ostoskoriin tai muistilistaan, ja laittaa vaikka tarjous asiakkaan sähköpostiin heti tapaamisen aikana. Näin ostoprosessi ottaa askeleen eteenpäin jo tapaamisen aikana.

SOLU on ratkaisu teollisuuden ja teknisen kaupan tuotetiedonhallintaan

Tarjoamme innovatiivisen SOLU ratkaisun teollisuuden ja teknisen kaupan alan yritysten tuotetiedon hallintaan ja julkaisuun. SOLU tarjoaa tehokkaat työkalut suurten tuotevalikoimien ja laajojen tuotetietojen käsittelyyn, ylläpitoon ja julkaisuun eri kanavissa. Lue lisää SOLU -ratkaisusta!

OFA - apua oikean tuotteen valintaan

Lue lisää
 • Ostamisen helpottaminen
 • B2B verkkokauppa
 • Tuotetiedon hallinta

Fescon Oy - keskitetty tuotetiedon hallintaratkaisu

Lue lisää
 • Ostamisen helpottaminen
 • Tuotetiedon hallinta
 • Taiton automatisointi

Teca - tuotetietoa ja tilauksia

Lue lisää
 • B2B verkkokauppa
 • Myynnin digitalisointi
 • Ostamisen helpottaminen

Tutustu syvemmin tuotetiedon hallintaan

e21 on julkaissut maksuttoman tuotetiedon hallinnan pikaoppaan.

Lataa tuotetiedon hallinnan opas

Blogi

16.04.2018

Tee Amazon-strategia – NYT

Miten suomalaisten B2B-yritysten tulisi reagoida, kun hiekkalaatikolla on uusi iso kaveri?

Lue lisää

09.04.2018

Hyödynnä jälkimarkkinoilla piilevä kasvupotentiaali myynnin digitalisoinnin avulla

Tutkimuksemme mukaan vain noin kolmannes yrityksistä tarjoaa räätälöityjä asiointipalveluja tai avoimen verkkokaupan asiakkailleen. Miksi?

Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!

e21 somessa

e21 tiedotteet