Teollisuuden ja teknisen kaupan alan verkkoratkaisut

Jokaisella toimialalla – myös teollisuuden ja teknisen kaupan alalla – on omat lainalaisuutensa ja toimintamallinsa. Siksi onnistuneiden verkkoratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan niin ymmärrystä näistä erityispiirteistä ja loppukäyttäjien tarpeista kuin digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista.

Aloitamme asiakastyöskentelyn aina sillä, että määrittelemme digitalisoinnin liiketoiminnalliset tavoitteet ja alan lainalaisuudet. Haluatko kasvattaa myyntiä verkossa vai saada verkosta lisää liidejä myynnillle? Haluatko tehostaa toimintaa tarjoamalla verkkotyökalun kansainvälisille jälleenmyyjille? Onko tavoitteenasi luoda uusia liiketoimintamalleja perusliiketoimintasi ympärille vai valloittaa vaikka Saksan markkinat? Kun tavoite on selvä, on helpompi miettiä miten sinne päästään.

Seuraavaksi määrittelemme kuka tai ketkä ovat käyttäjiä, onko erilaisia käyttäjäryhmiä ja kenen toimintaa pyritään helpottamaan. Usein kohderyhmänä on loppukäyttäjät eli asiakkaat, mutta ratkaisuilla voidaan pyrkiä myös myynnin nykyaikaistamiseen, markkinoinnin tehostamiseen tai vaikkapa tuotetiedon hallinnan sähköistämiseen. Tällöin ensisijainen kohderyhmä onkin yrityksen omat työntekijät ja prosessit, mutta ratkaisut luovat pohjaa myös loppukäyttäjien – eli asiakkaiden – toiminnan helpottamiseen.

Mistä liikkeelle?

Yksi teollisuuden ja teknisen kaupan yleinen piirre on valtava tuotetiedon kaaos. Sitä on eri puolella organisaatiota, eri muodoissa ja eri järjestelmissä. Sitä päivitetään joskus jonnekin, mutta kokonaisuutta ei hallitse kukaan. Siksi moni yritys aloittaakin liiketoiminnan digitalisoinnin sähköistämällä tuotetiedon hallinnan ja luo sitä kautta pohjan monen muun toiminnon – kuten markkinoinnin – digitalisoinnille. Ja kun tuotetieto on hallussa ja markkinointi hyödyntää digitaalisia ratkaisuja (esim. hakukoneoptimointi), löytää loppukäyttäjä tuotteet helpommin ja nopeammin.

Yritykset, kenellä tuotetieto on jo hallinnassa, panostavat puolestaan myynnin tehostamiseen ja B2B verkkokauppaan. Näissä tilanteissa alan ominaispiirteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Valitettavasti kuluttajamyyntiin keskittyneet ratkaisut toimivat harvoin projektiostamiseen keskittyneessä liiketoiminnassa.

Testatut toimintamallit ja konseptit

Olemme digitalisoineet yli 16 vuoden ajan teollisuuden ja teknisen kaupan alan yritysten liiketoimintaa, joten ymmärrämme alan erityispiirteet ja loppukäyttäjien tarpeet. Emme juuri koskaan lähde liikkeelle tyhjältä pöydältä, vaan meillä on testattuja ratkaisuja, joiden avulla pääset nopeasti liikkeelle. Taustaratkaisumme ja toimintamallimme mahdollistavat asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan tavan digitalisoida yrityksen liiketoimintaa.

Lue asiakkaille toteutetuista ratkaisuista!

Raportti: Digitalisaatio asiakkuudenhoidossa ja myynnissä

Selvitimme lokakuussa 2016 teollisuuden ja teknisen kaupan ylimmän johdon näkemyksiä digitalisaation hyödyistä.

Lataa digitalisaation markkinakatsaus 2016

Blogi

07.04.2017

Asiakaskokemus digitalisoinnin askelkarttana

Arvioimalla oman tuotteen tai palvelun roolia osana asiakkaan omaa, kontekstisidonnaista toimintaa, tuo usein uutta perspektiiviä palvelun tai tuotteen kehittämiseen

Lue lisää

22.03.2017

Kylmäsoitoista asiantuntevaan myyntiin

Nykypäivän B2B-myyjän työnkuva alkaa siitä, että hän selvittää mistä yrityksistä tullaan verkkopalveluun ja mistä aiheesta kävijä on ollut kiinnostunut. Tämän jälkeen myyjä selvittää, keneen yrityksessä v....

Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!